Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika 2-3.časť (Geometria)
Moja matematika 2-3.časť (Geometria)
 • 2.30 € 15 ks a viac
 • 2.50 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 2.50 € menej ako 15 ks
 • 2.30 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika 2-3.časť (Geometria)

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika 2-3.časť (Geometria)

Pracovný zošit Moja matematika 2 - 3. časť (Geometria) je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Na prvých stranách pracovného zošita si spoznajú priame a krivé čiary aj bod ako základný rovinný geometrický útvar. Naučia sa rysovať priamky, polopriamky aj úsečky. Taktiež sa oboznámia s niektorými jednotkami dĺžky. Vyskúšajú si porovnávanie úsečiek odhadom aj meraním. Záverečné strany patria mnohouholníku, štvorcovej sieti a zhodnému zobrazeniu. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 2 - 1. časť a Moja matematika 2 - 2. časť.

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 32 strán
Formát: A4

 • 2.30 € 15 ks a viac
 • 2.50 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 2.50 € menej ako 15 ks
 • 2.30 € 15 ks více

Počet kusov

Pracovný zošit Moja matematika 2 - 3. časť (Geometria) je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Na prvých stranách pracovného zošita si spoznajú priame a krivé čiary aj bod ako základný rovinný geometrický útvar. Naučia sa rysovať priamky, polopriamky aj úsečky. Taktiež sa oboznámia s niektorými jednotkami dĺžky. Vyskúšajú si porovnávanie úsečiek odhadom aj meraním. Záverečné strany patria mnohouholníku, štvorcovej sieti a zhodnému zobrazeniu. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 2 - 1. časť a Moja matematika 2 - 2. časť.

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 32 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit ponúka množstvo kvalitných úloh s matematických kontextom, ako aj úloh s kontextom reálneho života, ktoré zahŕňajú všetky kognitívne úrovne podľa Bloomovej taxonómie. Pracovný zošit sa zameriava na hlavné ciele vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Obsahuje množstvo podnetov na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré deti postupne nadobúdajú riešením vhodne zostavených uzavretých úloh (úloh s výberom jednej správnej odpovede z ponúkaných možností, zoraďovacích, dichotomických a priraďovacích úloh) aj otvorených úloh (úloh s krátkou odpoveďou, úloh s doplnením odpovede, úloh s označením odpovede v texte).

Obsah pracovného zošita je zostavený tak, aby deti pri riešení úloh rozvíjali svoje zručnosti súvisiace s procesom učenia sa a zdokonaľovali svoje poznávacie procesy a myšlienkové operácie. Pútavá grafika a kvalitne zostavené úlohy pôsobia motivačne a podporujú záujem detí o učivo.

Pracovný zošit bol vytvorený v spolupráci s vybranými základnými školami a overený na vyučovaní.

Obsah: 

 • Priame a krivé čiary
 • Bod
 • Priamka
 • Polpriamka
 • Úsečka
 • Rysovanie úsečiek
 • Jednotky dĺžky
 • Dĺžka úsečky
 • Porovnávanie úsečiek
 • Mnohouholník
 • Štvorcová sieť
 • Zhodné zobrazenie
 • Stavby z kociek
 • Zopakuj si


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!