Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika 2-2.časť
Moja matematika 2-2.časť
 • 3.30 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika 2-2.časť

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika 2-2.časť

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovný zošit Moja matematika 2 (2. časť) je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Na prvých stranách pracovného zošita si žiaci precvičia sčítanie a odčítanie celých desiatok aj sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky. Následne budú riešiť sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu / s prechodom cez základ 10. Pracovný zošit pokračuje kapitolou venovanou sčítaniu a odčítaniu pod seba. Žiaci sa taktiež naučia sčítavať a odčítavať tri a viac prirodzených čísel. Druháci sa budú zamýšľať nad niektorými vlastnosťami sčítania, napríklad že súčet sa nezmení ak zamenia poradie sčítancov alebo že v príkladoch majú výpočty v zátvorkách prednosť. Záverečné strany patria výrokom, postupnosti čísel a obrázkov, usporiadaniu predmetov a znakov, nepriamo sformulovaným úlohám, zberom údajov a ich zaznamenávaniu, hodinám (času), sudoku (magickému štvorcu) aj úlohám na finančnú gramotnosť. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 2 - 1. časť a Moja matematika 2 - 3. časť (Geometria)

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 68 strán
Formát: A4

 • 3.30 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovný zošit Moja matematika 2 (2. časť) je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Na prvých stranách pracovného zošita si žiaci precvičia sčítanie a odčítanie celých desiatok aj sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky. Následne budú riešiť sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu / s prechodom cez základ 10. Pracovný zošit pokračuje kapitolou venovanou sčítaniu a odčítaniu pod seba. Žiaci sa taktiež naučia sčítavať a odčítavať tri a viac prirodzených čísel. Druháci sa budú zamýšľať nad niektorými vlastnosťami sčítania, napríklad že súčet sa nezmení ak zamenia poradie sčítancov alebo že v príkladoch majú výpočty v zátvorkách prednosť. Záverečné strany patria výrokom, postupnosti čísel a obrázkov, usporiadaniu predmetov a znakov, nepriamo sformulovaným úlohám, zberom údajov a ich zaznamenávaniu, hodinám (času), sudoku (magickému štvorcu) aj úlohám na finančnú gramotnosť. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 2 - 1. časť a Moja matematika 2 - 3. časť (Geometria)

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 68 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit ponúka množstvo kvalitných úloh s matematických kontextom, ako aj úloh s kontextom reálneho života, ktoré zahŕňajú všetky kognitívne úrovne podľa Bloomovej taxonómie. Pracovný zošit sa zameriava na hlavné ciele vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Obsahuje množstvo podnetov na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré deti postupne nadobúdajú riešením vhodne zostavených uzavretých úloh (úloh s výberom jednej správnej odpovede z ponúkaných možností, zoraďovacích, dichotomických a priraďovacích úloh), otvorených úloh (úloh s krátkou odpoveďou, úloh s doplnením odpovede, úloh s označením odpovede v texte), ako aj úloh zameraných na rozvoj digitálnej a finančnej gramotnosti. Obsah pracovného zošita je zostavený tak, aby deti pri riešení úloh rozvíjali svoje zručnosti súvisiace s procesom učenia sa a zdokonaľovali svoje poznávacie procesy a myšlienkové operácie. Pútavá grafika a kvalitne zostavené úlohy pôsobia motivačne a podporujú záujem detí o učivo. 

Pracovný zošit bol vytvorený v spolupráci s vybranými základnými školami a overený na vyučovaní.

Obsah: 

 • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100
 • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (Výroky, Postupnosť čísel a obrázkov, Usporiadanie predmetov a znakov, Nepriamo sformulované úlohy, Zber údajov a ich zaznamenávanie, Hodiny, Sudoku, Úlohy na finančnú gramotnosť)
 • Filipove úlohy


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Moja matematika 2-2.časť na každých 15ks získavate 1ks Moja matematika 2-2.časť
Interaktívny zošit Moja matematika 2 2. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 2 2. časť (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!