Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre 9. ročník B - dotovaný
Balík pre 9. ročník B - dotovaný
 • 33.70 € 5 ks a viac
 • 36.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 36.70 € menej ako 5 ks
 • 33.70 € 5 ks více

Balík pre 9. ročník B - dotovaný

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Balík pre 9. ročník B - dotovaný

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 9. ročník B predstavuje sadu pracovných zošitov pre 9. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 9
 • Hravá biológia 9
 • Hravá geografia 9
 • Literatúra 9 v pohode - učebnica
 • Literatúra 9 v pohode - pracovný zošit
 • Hravá technika 9 
 • Hravá chémia 9
 • 33.70 € 5 ks a viac
 • 36.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 36.70 € menej ako 5 ks
 • 33.70 € 5 ks více

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 9. ročník B predstavuje sadu pracovných zošitov pre 9. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 9
 • Hravá biológia 9
 • Hravá geografia 9
 • Literatúra 9 v pohode - učebnica
 • Literatúra 9 v pohode - pracovný zošit
 • Hravá technika 9 
 • Hravá chémia 9
Obsah

Pracovný zošit Hravá matematika 9 je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku.

Úlohy v Hravej biológii 9 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti. 


Pracovný zošit Hravá geografia 9 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti.


Učebnica Literatúra 9 v pohode ponúka žiakom atraktívny prehľad literárnych druhov umeleckej lyriky, epiky a drámy, ako aj predstavenie vecnej literatúry. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov a príbehy, ktoré majú etický i vzdelávací charakter. Každá téma obsahuje okrem základných teoretických poznatkov a zaujímavých ukážok i pestrú skladbu tvorivých úloh na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností (reprodukuj - vyhľadaj - zamysli sa) a množstvo spoločensko-historických zaujímavostí. Literatúra v pohode neostane nič dlžná svojmu názvu – prináša súčasné, atraktívne ukážky, zaujímavé úlohy a v deviatakoch buduje nenúteným spôsobom lásku k literatúre a rozvíja čítanie s porozumením i kritické myslenie.


Pracovný zošit Literatúra 9 v pohode tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici Literatúra v pohode 9. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich zaujímavostí. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje s ohľadom na primeranosť veku žiaka. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou prostredníctvom úloh deti nielen vzdeláva, ale aj rozvíja ich kritické myslenie. Úlohy zahrnuté v pracovnom zošite sú rôznorodé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk.


 Viete, aké rôzne inštalácie nájdete vo svojej domácnosti či aké zdroje energie môžete využiť na jej vykúrenie? Aké formy podnikania existujú na Slovensku a čo potrebujeme k začatiu podnikania? Všetky tieto témy a množstvo praktických úloh nájdete v pracovnom zošite Hravá technika 9. Pútavé spracovanie tém a zaujímavé motivačné úlohy podporujú záujem žiakov nielen o oblasť techniky, ale aj o vlastné sebapoznávanie. Veľkou výhodou pracovného zošita je množstvo praktických úloh, projektov a návodov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, vďaka ktorým žiaci rozvinú svoje technické zručnosti a kreativitu.


Viete, čo obsahuje kozmetika, ktorú každodenne používate? Ktoré potraviny obsahujú najviac bielkovín, čo sú organické látky a kde v bežnom živote sa s nimi stretnete? Pracovný zošit Hravá chémia 9 žiakom dá odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok z chémie. Úlohy ich oboznámia so situáciami, javmi a dejmi, ktoré majú chemickú podstatu, ale pritom sú im známe z bežného života. Takáto atraktívna a blízka forma im pomôže jednoduchšie si osvojiť preberané učivo. V novom pracovnom zošite Hravá chémia 9 sa nachádza aj tematický celok Chemické výpočty. Je umiestnený na konci pracovného zošita a je označený ako rozširujúce učivo, pretože v aktuálnom ŠVP sa toto učivo už v 9. ročníku nenachádza. Je však dôležité pre žiakov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na gymnáziách, ako aj pri príprave žiakov na chemické olympiády. Do pracovného zošita sme ho zaradili na početné žiadosti pedagógov. Ponechávame na individuálnom zvážení učiteľa, či a do akej miery tento tematický celok zaradí do vyučovania.

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík pre 9. ročník A - dotovaný na každých 15ks získavate 1ks Balík pre 9. ročník A - dotovaný
Interaktívny zošit Hravá Matematika 9 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 9 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Geografia 9 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Geografia 9 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Biológia 9 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Biológia 9 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Chémia 9 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Chémia 9 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Technika pre 9. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Technika pre 9. ročník (na 1 rok)
Interaktívna Literatúra v pohode pre 9. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Literatúra v pohode pre 9. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!