Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre 9. ročník A - dotovaný
Balík pre 9. ročník A - dotovaný
 • 19.20 € 5 ks a viac
 • 22.90 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 22.90 € menej ako 5 ks
 • 19.20 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre 9. ročník A - dotovaný

Skladom - zasielame ihneď!

Balík pre 9. ročník A - dotovaný

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 9. ročník A predstavuje sadu pracovných zošitov pre 9. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 9
 • Hravá biológia 9
 • Hravá geografia 9
 • Hravá literatúra 9
 • Hravá technika 9 
 • 19.20 € 5 ks a viac
 • 22.90 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 22.90 € menej ako 5 ks
 • 19.20 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 9. ročník A predstavuje sadu pracovných zošitov pre 9. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 9
 • Hravá biológia 9
 • Hravá geografia 9
 • Hravá literatúra 9
 • Hravá technika 9 
Obsah

Pracovný zošit Hravá matematika 9 je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku.

Úlohy v Hravej biológii 9 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti.


Pracovný zošit Hravá geografia 9 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti.


Pracovný zošit Hravá literatúra 9 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií.


 Viete, aké rôzne inštalácie nájdete vo svojej domácnosti či aké zdroje energie môžete využiť na jej vykúrenie? Aké formy podnikania existujú na Slovensku a čo potrebujeme k začatiu podnikania? Všetky tieto témy a množstvo praktických úloh nájdete v pracovnom zošite Hravá technika 9. Pútavé spracovanie tém a zaujímavé motivačné úlohy podporujú záujem žiakov nielen o oblasť techniky, ale aj o vlastné sebapoznávanie. Veľkou výhodou pracovného zošita je množstvo praktických úloh, projektov a návodov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, vďaka ktorým žiaci rozvinú svoje technické zručnosti a kreativitu.

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík pre 9. ročník A - dotovaný na každých 15ks získavate 1ks Balík pre 9. ročník A - dotovaný
Interaktívny zošit Hravá Matematika 9 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 9 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Geografia 9 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Geografia 9 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Biológia 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Biológia 8 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Technika pre 9. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Technika pre 9. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!