Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá biológia 9 - pracovný zošit
Hravá biológia 9 - pracovný zošit
  • 4.50 € 15 ks a viac
  • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 4.90 € menej ako 15 ks
  • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá biológia 9 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá biológia 9 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti biológie, určené pre 9. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Úlohy v Hravej biológii 9 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti. Objednajte si pracovný zošit Hravá biológia 9 výhodne v rámci Balíka pre 9. ročník A (dotovaný)Balíka pre 9. ročník B (dotovaný) a Balíka pre 9. ročník C (dotovaný)!

Autori: RNDr. Danica Božová, PaedDr. Tatiana Ďurovská, Ing. Iveta Hliváková, Ing. Iveta Petrovová, Mgr. Simona Veselovská
Rozsah: 60 strán
Formát: A4

  • 4.50 € 15 ks a viac
  • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 4.90 € menej ako 15 ks
  • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti biológie, určené pre 9. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Úlohy v Hravej biológii 9 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti. Objednajte si pracovný zošit Hravá biológia 9 výhodne v rámci Balíka pre 9. ročník A (dotovaný)Balíka pre 9. ročník B (dotovaný) a Balíka pre 9. ročník C (dotovaný)!

Autori: RNDr. Danica Božová, PaedDr. Tatiana Ďurovská, Ing. Iveta Hliváková, Ing. Iveta Petrovová, Mgr. Simona Veselovská
Rozsah: 60 strán
Formát: A4

Obsah


Biológia – to nie sú len rastliny, živočíchy či ľudia. Jej súčasťou je aj neživá príroda, ktorú tvoria minerály, horniny či skameneliny - všetko, čo nájdeme v prírode, a vplyvom rôznych podmienok môže meniť svoj tvar. Ale nerastie - teda nie je živé. Deviataci vďaka pracovnému zošitu Hravá biológia 9 zistia, z akých prírodných surovín sa vyrábajú noviny, fľaše či stoličky. Vydajú sa na cestu dejinami od prahôr až do štvrtohôr, spoznajú prejavy pohybu litosférických dosiek a roztriedia minerály a horniny. Na mape vyznačia miesta ťažby hornín a zistia, ako môžeme nerastné suroviny využiť. Preskúmajú sopky, vyskúšajú si úlohu turistického sprievodu naprieč miestami s pozostatkami sopečnej a magmatickej činnosti a navštívia aj slovenské jaskyne. Zoznámia sa národnými parkmi a chránenými krajinnými oblasťami, dokonca ich budú schopní identifikovať len podľa ich loga. Pracovný zošit Hravá biológia 9 je obohatený o množstvo doplňovačiek, krúžkovačiek, hádaniek a iných netradičných úloh, doplnených pestrofarebnými ilustráciami a fotografiami. Výhodou Hravá biológie 9 sú sumarizujúce testy, v ktorých si deviataci rýchlo preveria nadobudnuté vedomosti a pedagógovia získajú inšpiráciu na vlastné testy, písomné práce či otázky na ústne skúšky. Úlohy typu „vysvetli rozdiel“ či „vysvetli pojem“ nielenže preverujú získané poznatky, ale taktiež pobádajú žiaka k formulácii a prednesu vlastného názoru, čím zlepšujú jeho vyjadrovacie a rétorické schopnosti. Obsah:

I. Neživá príroda a jej poznávanie

II. Zem a jej stavba

III. Minerály a horniny - stavebné jednotky Zeme

IV. Geologické procesy

V. História Zeme

VI. Príroda Slovenska

VII. Ekologické podmienky života


Hravé biológie od Taktiku poskytujú nevšedný a kreatívny pohľad na svet živej a neživej prírody. Aké úlohy nájdeme v jednotlivých zošitoch?


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá biológia 9 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Hravá biológia 9 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Hravá Biológia 9 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Biológia 9 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!