Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá matematika 9 iŠVP - pracovný zošit
Hravá matematika 9 iŠVP - pracovný zošit
 • 5.50 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.50 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá matematika 9 iŠVP - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá matematika 9 iŠVP - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 9. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. 

Pracovný zošit nakúpite výhodne v rámci zvýhodnených balíkov - Balík pre 9. ročník A (dotovaný), Balík pre 9. ročník B (dotovaný) a Balík pre 9. ročník C (dotovaný).

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Hravá matematika.

Autori: Mgr. Martina Compľová, PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Vladimír Krajňák, Mgr. Andrea Lakyová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc
Rozsah: 128 strán
Formát: A4

 • 5.50 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 9. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. 

Pracovný zošit nakúpite výhodne v rámci zvýhodnených balíkov - Balík pre 9. ročník A (dotovaný), Balík pre 9. ročník B (dotovaný) a Balík pre 9. ročník C (dotovaný).

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Hravá matematika.

Autori: Mgr. Martina Compľová, PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Vladimír Krajňák, Mgr. Andrea Lakyová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc
Rozsah: 128 strán
Formát: A4

Obsah

Po zopakovaní získaných poznatkov z 8. ročníka spoznajú deviataci druhé, tretie a n-té mocniny a odmocniny. Naučia sa vedecký zápis veľkého a malého čísla. Vypočítajú si, akú veľkú plochu pokryje zrkadlo na stene či volejbalové a detské ihrisko pri škole. Samostatná kapitola je venovaná matematickej „vete viet“ - Pytagorovej vete. Deviataci sa ju naučia prakticky aplikovať v bežnom živote.  Už budú vedieť vyrátať, do akej výšky siaha 5-metrový rebrík, ak sú jeho dolné konce od seba vzdialené 2 metre. Zopakujú si jednotky objemu aj jednotky plochy a budú schopní vyrátať objemy a povrchy ďalších telies – ihlanu, valca, kužeľa a gule. Patovi a Matovi pomôžu vybetónovať chodník okolo bazéna a Petrovi odporučia vhodné guľové akvárium, aby každá z jeho piatich rybičiek mala aspoň 300 ml vody pre seba. Dokonca sa dozvedia výšku stredovekého divu sveta – Cheopsovej pyramídy. V ďalších kapitolách si osvoja riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou aj vety o podobnosti trojuholníkov. Na základe modelov mrakodrapov zistia skutočnú výsku Eiffelovej veže či Empire State Building. Zistia, že úlohou štatistiky je podávať informácie na základe spracovania údajov a spoznajú jej základné pojmy ako štatistický súbor, jednotka, tabuľka či vyšetrovanie. Prostredníctvom pravouhlej súradnicovej sústave budú vedieť graficky znázorňovať závislostí či určovať súradnice zobrazených bodov. Zapíšu, napríklad, súradnice futbalovej lopty od rozohrávky až strelu do rúk brankára. 


Obsah:

 • Opakovanie učiva z 8. ročníka
 • Mocniny, odmocniny, zápis veľkých čísel
 • Pytagorova veta
 • Ihlan, valec, kužeľ, guľa, ich objem a povrch
 • Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou
 • Podobnosť trojuholníkov
 • Štatistika
 • Grafické znázorňovanie závislostíBonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá Matematika 9 iŠVP - učiteľský na každých 15ks získavate 1ks Hravá Matematika 9 iŠVP - učiteľský
Interaktívny zošit Hravá Matematika 9 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 9 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!