Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Literatúra 9 v pohode - pracovný zošit
Literatúra 9 v pohode - pracovný zošit
 • 5.50 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.50 € 15 ks více

Počet kusov

Literatúra 9 v pohode - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Literatúra 9 v pohode - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici Literatúra v pohode 9. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich zaujímavostí. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje s ohľadom na primeranosť veku žiaka. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou prostredníctvom úloh deti nielen vzdeláva, ale aj rozvíja ich kritické myslenie. Úlohy zahrnuté v pracovnom zošite sú rôznorodé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk. Objednajte si pracovný zošit Literatúra v pohode 9 výhodne v rámci Balíka Literatúra v pohode 9 alebo Balík pre 9. ročník B (dotovaný)!

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Literatúra v pohode. 

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková
Rozsah: 104 strán
Formát: A4

 • 5.50 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici Literatúra v pohode 9. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich zaujímavostí. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje s ohľadom na primeranosť veku žiaka. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou prostredníctvom úloh deti nielen vzdeláva, ale aj rozvíja ich kritické myslenie. Úlohy zahrnuté v pracovnom zošite sú rôznorodé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk. Objednajte si pracovný zošit Literatúra v pohode 9 výhodne v rámci Balíka Literatúra v pohode 9 alebo Balík pre 9. ročník B (dotovaný)!

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Literatúra v pohode. 

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková
Rozsah: 104 strán
Formát: A4

Obsah

V úvode pracovného zošita Literatúra v pohode 9 sa vrátime k opakovaniu pojmov, s ktorými sa žiaci stretli v nižších ročníkoch, vo forme testových úloh a rozsiahlej doplňovačky. Nasledujúce kapitoly sú venované doplnkovým úlohám k ukážkam, ktoré nájdete v učebnici Literatúra v pohode 9 – od reflexívnej lyriky Ivana Kraska, spoločenskej lyriky Janka Kráľa  cez aforizmy Stana Radiča či epické diela Veroniky Šikulovej, Martina Kukučína, J. R. R. Tolkiena  až po drámu Williama Shakespeara a úvahy Daniela Heviera. Pre deviatakov sú pripravené rôzne typy zadaní, od krátkych úloh na dopĺňanie či označenie správnej možnosti (pomenuj rým, označ schému verša, pomenuj umelecké prostriedky, nahraď podčiarknuté slová vhodnými synonymami...) cez úlohy, v ktorých formulujú vlastné odpovede (vyjadri hlavnú myšlienku ukážky, vysvetli slovné spojenie, povedz, zhodnoť správnosť/nesprávnosť tohto rozhodnutia...), až po kreatívne zadania vyžadujúce dávku tvorivosti a fantázie :) (pretransformuj báseň do prozaickej podoby... vytvor pôsobivú reklamu na cirkus Orlando...). Kapitoly pracovného zošita sú doplnené zaujímavosťami, ktoré doplnia kontext ukážok a potešia všetkých knihomoľov s hlbším záujmom o literatúru (Aká je etymológia geografického názvu Patagónia?, Aký bol životný príbeh Jána Bottu?). Obsah a formulácia úloh pripravujú žiakov na Testovanie 9 a vedú ich ku kritickému mysleniu a rozvíjaniu vlastnej čitateľskej gramotnosti (z uvedeného textu vyplýva/ nevyplýva..., objasni význam slov...zoraď vety podľa chronológie).


Za každou podkapitolou je zaradená opakovacia lekcia tvorená ukážkou a súhrnnými úlohami, ktoré skutočne preveria schopnosť deviatakov pracovať s textom (zoraď – označ – doplň – nahraď výraz – vysvetli). Pracovný zošit poskytuje štedrý priestor aj pre využitie tvorivosti a nápaditosti žiakov (Napíš krátku úvahu o svojich cestovateľských snoch...).  V závere pracovného zošita je zaradený 6-stranový test na preverenie všetkých poznatkov z deviateho ročníka.

 

   

Obsah:

 1. Opakovanie
 2. Čo už vieš?
 3. Umelecká literatúra
 4. Lyrika (Reflexívna lyrika, Spoločenská lyrika, Aforizmus)
 5. Epika (Návraty do detstva, Výnimočné príbehy, Svet fantázie, Na cestách)
 6. Dráma (Tragédia, Komédia / veselohra, Skeč / scénka)
 7. Vecná literatúra (Postrehy - úvahy - zamyslenia) 
 8. Opakovanie učiva 9. ročníka

Pozrite si rozhovor so skúsenou, inšpiratívnou pedagogičkou a autorkou edície Literatúra v pohode Mgr. Renátou Svitekovou:


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Literatúra 9 v pohode - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Literatúra 9 v pohode - pracovný zošit
Interaktívna Literatúra v pohode pre 9. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Literatúra v pohode pre 9. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!