Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Literatúra v pohode 9
Balík Literatúra v pohode 9
  • 12.80 € 5 ks a viac
  • 14.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 14.30 € menej ako 5 ks
  • 12.80 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Literatúra v pohode 9

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Literatúra v pohode 9

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Balík Literatúra v pohode 9 tvorí učebnica a pracovný zošit, ktoré atraktívnou formou približujú deviatakom krásu a význam literatúry.

Učebnica Literatúra v pohode 9 ponúka žiakom atraktívny prehľad literárnych útvarov umeleckej poézie a prózy, ako aj predstavenie literatúry faktu či populárno-vedeckej literatúry. Každá téma obsahuje okrem základných teoretických poznatkov a zaujímavých ukážok i pestrú skladbu tvorivých úloh na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností (reprodukuj - vyhľadaj - zamysli sa) a množstvo spoločensko-historických zaujímavostí. 

Pracovný zošit Literatúra v pohode 9 tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich zaujímavostí. Úlohy zahrnuté v pracovnom zošite sú rôznorodé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk.  

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Literatúra v pohode. 

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková
Rozsah: 133 strán (učebnica) + 104 strán (pracovný zošit)
Formát: A4

  • 12.80 € 5 ks a viac
  • 14.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 14.30 € menej ako 5 ks
  • 12.80 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Balík Literatúra v pohode 9 tvorí učebnica a pracovný zošit, ktoré atraktívnou formou približujú deviatakom krásu a význam literatúry.

Učebnica Literatúra v pohode 9 ponúka žiakom atraktívny prehľad literárnych útvarov umeleckej poézie a prózy, ako aj predstavenie literatúry faktu či populárno-vedeckej literatúry. Každá téma obsahuje okrem základných teoretických poznatkov a zaujímavých ukážok i pestrú skladbu tvorivých úloh na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností (reprodukuj - vyhľadaj - zamysli sa) a množstvo spoločensko-historických zaujímavostí. 

Pracovný zošit Literatúra v pohode 9 tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich zaujímavostí. Úlohy zahrnuté v pracovnom zošite sú rôznorodé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk.  

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Literatúra v pohode. 

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková
Rozsah: 133 strán (učebnica) + 104 strán (pracovný zošit)
Formát: A4

Obsah

V úvode učebnice Literatúra v pohode 9 nájdeme súhrnné opakovanie poznatkov z nižších ročníkov formou rýchlych otázok. Deviataci si objasnia pojem literatúra aj literárna komunikácia. Ďalšie kapitoly sú venované lyrike, konkrétne reflexívnej, spoločenskej a aforizmom. Deviatakom zaručene učaruje báseň Otcova roľa od Ivana Kraska, zlobu vojny precítia cez ukážku Krvavé sonety od Pavla Országha-Hviezdoslava a úsmev na tvári im naopak vyčaria Aforizmy Stana Radiča.  Krásu epiky deviataci spoznajú cez návrat do detstva Dušana Dušeka v poviedke Tri pomsty. Výnimočný no tragický príbeh Ondráša Machuľu im prinesie poviedka Neprebudený od Martina Kukučína. Čistú lásku Petra a Magdalény budú pozorovať v ukážke z diela Tri gaštanové kone od Margity Figuli. Medze fantázie im posunie J. R. R. Tolkien vo svojom legendárnom príbehu Spoločenstvo prsteňa či Mary Shelleyová v dychberúcom Frankensteinovi.  Na cesty ich spolu zo sebou vezme Boris Filan v ukážke Nový Tam-tam a  s Johnom Steinbeckom sa vydajú na Potulky s Charleym.  Silu lásky precítia v tragédii Romeo a Júlia od Williama Shakespearea a drámu v inom svetle im zase predstaví dvojica Lasica a Satinský a ich Španielska čižma. V ďalšej časti sa deviataci povenujú aj vecnej literatúre a v závere si hodiny literatúry spestria fejtónom Oľgy Feldekovej či úvahovým zamyslením Daniela Heviera.  V jednotlivých kapitolách nájdeme stručné faktografické okienko na úvod, literárnu ukážku, prehľad nových pojmov literárnej teórie i pojmy na zopakovanie a zaujímavé otázky podporujúce koncepčné myslenie a čítanie s porozumením (Sformulujte hlavnú myšlienku... Objasnite príčinu konfliktu… Nájdite, akým spôsobom pomenúva Janko Kráľ Ľudovíta Štúra...Odhadnite, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať..). Súčasťou kapitol sú aj stručné vizitky autorov, ktoré ich predstavia v inom svetle: Tolkien hovoril rôznou mierou plynulosti viac ako tuctom európskych jazykov, napr waleštinou galčinou, románskymi jazykmi (francúzština, španielčina a latinčina) rannými formami nemčiny, holandčiny a starým saským jazykom. Ovládal aj litovčinu a ruštinu. 


V úvode pracovného zošita Literatúra v pohode 9 sa vrátime k opakovaniu pojmov, s ktorými sa žiaci stretli v nižších ročníkoch, vo forme testových úloh a rozsiahlej doplňovačky. Nasledujúce kapitoly sú venované doplnkovým úlohám k ukážkam, ktoré nájdete v učebnici Literatúra v pohode 9 – od reflexívnej lyriky Ivana Kraska, spoločenskej lyriky Janka Kráľa  cez aforizmy Stana Radiča či epické diela Veroniky Šikulovej, Martina Kukučína, J. R. R. Tolkiena  až po drámu Williama Shakespeara a úvahy Daniela Heviera. Pre deviatakov sú pripravené rôzne typy zadaní, od krátkych úloh na dopĺňanie či označenie správnej možnosti (pomenuj rým, označ schému verša, pomenuj umelecké prostriedky, nahraď podčiarknuté slová vhodnými synonymami...) cez úlohy, v ktorých formulujú vlastné odpovede (vyjadri hlavnú myšlienku ukážky, vysvetli slovné spojenie, povedz, zhodnoť správnosť/nesprávnosť tohto rozhodnutia...), až po kreatívne zadania vyžadujúce dávku tvorivosti a fantázie :) (pretransformuj báseň do prozaickej podoby... vytvor pôsobivú reklamu na cirkus Orlando...). Kapitoly pracovného zošita sú doplnené zaujímavosťami, ktoré doplnia kontext ukážok a potešia všetkých knihomoľov s hlbším záujmom o literatúru (Aká je etymológia geografického názvu Patagónia?, Aký bol životný príbeh Jána Bottu?). Obsah a formulácia úloh pripravujú žiakov na Testovanie 9 a vedú ich ku kritickému mysleniu a rozvíjaniu vlastnej čitateľskej gramotnosti (z uvedeného textu vyplýva/ nevyplýva..., objasni význam slov...zoraď vety podľa chronológie).

Za každou podkapitolou je zaradená opakovacia lekcia tvorená ukážkou a súhrnnými úlohami, ktoré skutočne preveria schopnosť deviatakov pracovať s textom (zoraď – označ – doplň – nahraď výraz – vysvetli). Pracovný zošit poskytuje štedrý priestor aj pre využitie tvorivosti a nápaditosti žiakov (Napíš krátku úvahu o svojich cestovateľských snoch...).  V závere pracovného zošita je zaradený 6-stranový test na preverenie všetkých poznatkov z deviateho ročníka.

   


Pozrite si rozhovor so skúsenou, inšpiratívnou pedagogičkou a autorkou edície Literatúra v pohode Mgr. Renátou Svitekovou:


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Literatúra v pohode 9 na každých 15ks získavate 1ks Balík Literatúra v pohode 9
Interaktívna Literatúra v pohode pre 9. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Literatúra v pohode pre 9. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!