Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá chémia 9 - pracovný zošit
Hravá chémia 9 - pracovný zošit
  • 4.50 € 15 ks a viac
  • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 4.90 € menej ako 15 ks
  • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá chémia 9 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá chémia 9 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Viete, čo obsahuje kozmetika, ktorú každodenne používate? Ktoré potraviny obsahujú najviac bielkovín, čo sú organické látky a kde v bežnom živote sa s nimi stretnete?

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 9. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit Hravá chémia 9 je pripravený v súlade s iŠVP a žiakom dá odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok z chémie. Úlohy ich oboznámia so situáciami, javmi a dejmi, ktoré majú chemickú podstatu, ale pritom sú im známe z bežného života. Takáto atraktívna a blízka forma im pomôže jednoduchšie si osvojiť preberané učivo.

V novom pracovnom zošite Hravá chémia 9 sa nachádza aj tematický celok Chemické výpočty. Je umiestnený na konci pracovného zošita a je označený ako rozširujúce učivo, pretože v aktuálnom ŠVP sa toto učivo už v 9. ročníku nenachádza. Je však dôležité pre žiakov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na gymnáziách, ako aj pri príprave žiakov na chemické olympiády. Do pracovného zošita sme ho zaradili na početné žiadosti pedagógov. Ponechávame na individuálnom zvážení učiteľa, či a do akej miery tento tematický celok zaradí do vyučovania. 

Objednajte si pracovný zošit Hravá chémia 9 výhodne v rámci Balíka pre 9. ročník!

Autori: Ing. Dana Lalková, Mgr. Mariana Pavelčáková, RNDr. Marcel Tkáč
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


  • 4.50 € 15 ks a viac
  • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 4.90 € menej ako 15 ks
  • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Viete, čo obsahuje kozmetika, ktorú každodenne používate? Ktoré potraviny obsahujú najviac bielkovín, čo sú organické látky a kde v bežnom živote sa s nimi stretnete?

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 9. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit Hravá chémia 9 je pripravený v súlade s iŠVP a žiakom dá odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok z chémie. Úlohy ich oboznámia so situáciami, javmi a dejmi, ktoré majú chemickú podstatu, ale pritom sú im známe z bežného života. Takáto atraktívna a blízka forma im pomôže jednoduchšie si osvojiť preberané učivo.

V novom pracovnom zošite Hravá chémia 9 sa nachádza aj tematický celok Chemické výpočty. Je umiestnený na konci pracovného zošita a je označený ako rozširujúce učivo, pretože v aktuálnom ŠVP sa toto učivo už v 9. ročníku nenachádza. Je však dôležité pre žiakov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na gymnáziách, ako aj pri príprave žiakov na chemické olympiády. Do pracovného zošita sme ho zaradili na početné žiadosti pedagógov. Ponechávame na individuálnom zvážení učiteľa, či a do akej miery tento tematický celok zaradí do vyučovania. 

Objednajte si pracovný zošit Hravá chémia 9 výhodne v rámci Balíka pre 9. ročník!

Autori: Ing. Dana Lalková, Mgr. Mariana Pavelčáková, RNDr. Marcel Tkáč
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


Obsah


V pracovnom zošite Hravá chémia 9 si v prvej kapitole posvietime na to, ako si žiaci v 8. ročníku osvojili témy zloženie chemických látok, chemické prvky či chemické zlúčeniny a reakcie. Nasleduje kapitola venovaná zlúčeninám uhlíka, v ktorej sa dozvedia mnohé zaujímavosti - napríklad, čo má spoločné hrot ceruzky či diamant. V kapitole o uhľovodíkoch deviataci zistia, kde na Slovensku nájdeme ložiská uhlia, ropy a zemného plynu, čo spôsobuje spaľovanie uhlia v životnom prostredí, ako vznikajú bioplyny alebo čo získame destiláciou ropy. V ďalších kapitolách sa dozvedia, že rozdiel medzi etanolmi a metanolmi nie je len v jednom písmene, a kde v domácnosti hľadať kyselinu octovú. V téme Organické látky v živých organizmoch sa pod drobnohľad dostanú zložky našej výživy - sacharidy a bielkoviny a špeciálne látky menom biokatalyzátory. Lieky, pesticídy, kozmetické prípravky a ich vlastnosti budú predmetom kapitoly Organické látky v bežnom živote. Záver zošita je venovaný dôkladnému precvičeniu chemických výpočtov.

Hravá chémia 9 obsahuje množstvo atraktívnych a zaujímavých úloh, ktoré žiakom pomôžu dostatočne si osvojiť či zopakovať preberané učivo. Tajničky, doplňovačky, hlavolamy i praktické úlohy sú zamerané na chemické poznatky a vedú ich predovšetkým k schopnosti objektívne pozorovať a opísať pozorované. Pri riešení úloh v pracovnom zošite žiaci merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery. Súčasťou pracovného zošita je i test, ktorý žiakom pomôže preveriť, či si dostatočne osvojili učivo chémie daného ročníka. Užitočnou pomôckou je zaručene aj Periodická sústava chemických prvkov, ktorú nájdete na konci pracovného zošita.

Obsah:

I. Opakovanie

II. Vlastnosti jednoduchých chemických látok

III. Uhľovodíky

IV. Deriváty uhľovodíkov

V. Organické látky v živých organizmoch

VI. Organické látky v bežnom živote

VII. Chemické výpočty


Aké zaujímavé témy a úlohy nájdete v pracovných zošitoch Hravá chémia? Zistite v našom videu:Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá chémia 9 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Hravá chémia 9 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Hravá Chémia 9 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Chémia 9 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!