Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

Telefón: 0800 130 006    Email: taktik@taktik.sk    0.00 €

NavigaceNavigácia 0

Šlabikár 1 - 1. a 2.časť

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Šlabikár 1 - 1. a 2.časť

Oba šlabikáre z edície Nezábudka sú určené pre 1. ročník základných škôl rešpektujúc požiadavky iŠVP. Prvá časť je prevažne zameraná na prípravné obdobie. Žiaci v úlohách popisujú obrázky alebo odpovedajú na otázky pedagóga, mnohé úlohy zlepšujú zrakové vnímanie a komunikačné zručnosti. Žiaci sa naučia tiež rozdeľovať slová na slabiky, rozlišovať jednotlivé hlásky v slovách. Zvyšok šlabikára rovnako ako celá druhá časť sa venujú spoznávaniu jednotlivých písmen. Ich radenie je pritom zvolené tak, aby čo najskôr umožnili spájanie do slabík a slov, ale pritom rešpektuje zvyšujúcu sa náročnosť písaných tvarov písmen.

Orientáciu v šlabikári uľahčujú aj piktogramy, ktoré napovedajú, akým spôsobom má dieťa úlohu riešiť.

Obe časti šlabikára sú previazané príbehmi o hlavných postavách – dvojičkách Ele, Vilovi a členoch ich rodiny. Edícia je koncepčne postavená na tradičných princípoch vyučovania.

Šlabikáre získate výhodne v Balíku Šlabikár 1 spoločne s Čítankou pre 1. ročník.

Prezrite si kompletnú ponuku publikácií pre 1. stupeň základnej školy.

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Rozsah (1. časť) : 84 strán

Rozsah (2. časť) : 84 strán

 • 5.00 € viac ako 15 ks
 • 7.50 € menej ako 15 ks
 • 6.00 € viac ako 15 ks
 • Cena:
 • 7.50 € menej ako 15 ks
 • 5.00 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Prečo používať Šlabikáre z edície Nezábudka od Taktiku:

 • veku primerané texty s výchovným podtónom

Motivačné texty boli vytvorené priamo pre šlabikáre. Pre deti sú tak dostatočne blízke a zrozumiteľné a zároveň vo zvýšenej miere obsahujú osvojované písmeno, aby si ho žiaci dostatočne precvičili.

 • dôraz na budovanie slovnej zásoby detí

Texty pokrývajú rôzne oblasti života detí, navyše sú doplnené obrázkami, vďaka čomu obsahujú množstvo rôznorodých pojmov, ktoré si v priebehu práce osvojujú. Množstvo úloh taktiež nabáda k tomu, aby deti priraďovali slová k správnym obrázkom, prípadne hľadali správne slová v texte.

 • dostatok rôznorodých, didaktických premyslených úloh

Doplňovanie písmen, slabík, spájanie zodpovedajúcich slov a obrázkov, vyfarbovanie, hľadanie dvojíc a mnoho ďalších. Okrem toho obsahujú šlabikáre aj úlohy na rozvoj komunikačných zručností, ale aj na zlepšenie schopnosti pravo - ľavej orientácie a zrakového vnímania.

 • úlohy zamerané na osvojovanie si čitateľských a pisateľských spôsobilostí

 • dominujúca téma rodiny a hrdosti k vlasti


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa: