Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Šlabikár 1 - 1. a 2.časť
Šlabikár 1 - 1. a 2.časť
 • 6.10 € 15 ks a viac
 • 8.70 € menej ako 15 ks
 • 7.20 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 8.70 € menej ako 15 ks
 • 6.10 € 15 ks více

Počet kusov

Šlabikár 1 - 1. a 2.časť

Skladom - zasielame ihneď!

Šlabikár 1 - 1. a 2.časť

Oba šlabikáre z edície Nezábudka sú určené pre 1. ročník základných škôl rešpektujúc požiadavky iŠVP. Prvá časť je prevažne zameraná na prípravné obdobie. Žiaci v úlohách popisujú obrázky alebo odpovedajú na otázky pedagóga, mnohé úlohy zlepšujú zrakové vnímanie a komunikačné zručnosti. Žiaci sa naučia tiež rozdeľovať slová na slabiky, rozlišovať jednotlivé hlásky v slovách. Zvyšok šlabikára rovnako ako celá druhá časť sa venujú spoznávaniu jednotlivých písmen. Ich radenie je pritom zvolené tak, aby čo najskôr umožnili spájanie do slabík a slov, ale pritom rešpektuje zvyšujúcu sa náročnosť písaných tvarov písmen.

Orientáciu v šlabikári uľahčujú aj piktogramy, ktoré napovedajú, akým spôsobom má dieťa úlohu riešiť. Obe časti šlabikára sú previazané príbehmi o hlavných postavách – dvojičkách Ele, Vilovi a členoch ich rodiny. Edícia je koncepčne postavená na tradičných princípoch vyučovania.

Šlabikáre získate výhodne v Balíku Šlabikár 1 spoločne s Čítankou pre 1. ročník alebo v Balíku Slovenčina 1, ktorý okrem šlabikárov a čítanky tvorí aj sada písaniek (1 - 9).

Prezrite si aj kompletnú ponuku publikácií pre 1. stupeň základnej školy.

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 84 + 84 strán
Formát: A4

 • 6.10 € 15 ks a viac
 • 8.70 € menej ako 15 ks
 • 7.20 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 8.70 € menej ako 15 ks
 • 6.10 € 15 ks více

Počet kusov

Oba šlabikáre z edície Nezábudka sú určené pre 1. ročník základných škôl rešpektujúc požiadavky iŠVP. Prvá časť je prevažne zameraná na prípravné obdobie. Žiaci v úlohách popisujú obrázky alebo odpovedajú na otázky pedagóga, mnohé úlohy zlepšujú zrakové vnímanie a komunikačné zručnosti. Žiaci sa naučia tiež rozdeľovať slová na slabiky, rozlišovať jednotlivé hlásky v slovách. Zvyšok šlabikára rovnako ako celá druhá časť sa venujú spoznávaniu jednotlivých písmen. Ich radenie je pritom zvolené tak, aby čo najskôr umožnili spájanie do slabík a slov, ale pritom rešpektuje zvyšujúcu sa náročnosť písaných tvarov písmen.

Orientáciu v šlabikári uľahčujú aj piktogramy, ktoré napovedajú, akým spôsobom má dieťa úlohu riešiť. Obe časti šlabikára sú previazané príbehmi o hlavných postavách – dvojičkách Ele, Vilovi a členoch ich rodiny. Edícia je koncepčne postavená na tradičných princípoch vyučovania.

Šlabikáre získate výhodne v Balíku Šlabikár 1 spoločne s Čítankou pre 1. ročník alebo v Balíku Slovenčina 1, ktorý okrem šlabikárov a čítanky tvorí aj sada písaniek (1 - 9).

Prezrite si aj kompletnú ponuku publikácií pre 1. stupeň základnej školy.

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 84 + 84 strán
Formát: A4

Obsah


Prečo používať Šlabikáre z edície Nezábudka od Taktiku:

 • Veku primerané texty s výchovným podtónom Témy, s ktorými žiaci pracujú v prípravnej časti šlabikára, sú deťom blízke, keďže zobrazujú situácie, s ktorými sa každý deň stretávajú. Obe časti šlabikára aj čítanka sú previazané príbehmi o hlavných postavách – dvojičkách Ele, Vilovi a členoch ich rodiny. Edícia je koncepčne postavená na tradičných princípoch vyučovania.
 • Texty boli vytvorené priamo pre daný edukačný materiál. Obsahujú preto dostatočné množstvo príkladov na demonštráciu potrebného javu, teda práve preberaného písmena. 
 • Dôraz na budovanie slovnej zásoby detí. Texty pokrývajú rôzne oblasti života detí, navyše sú doplnené obrázkami, vďaka čomu obsahujú množstvo rôznorodých pojmov, ktoré si v priebehu práce osvojujú. Množstvo úloh taktiež nabáda k tomu, aby deti priraďovali slová k správnym obrázkom, prípadne hľadali správne slová v texte. 
 • Dostatok rôznorodých, didaktických premyslených úloh. Doplňovanie písmen, slabík, spájanie zodpovedajúcich slov a obrázkov, vyfarbovanie, hľadanie dvojíc a mnoho ďalších. Okrem toho obsahuje šlabikár aj úlohy na rozvoj komunikačných zručností, ale aj na zlepšenie schopnosti pravo - ľavej orientácie a zrakového vnímania. 
 • Úlohy zamerané na osvojovanie si čitateľských a pisateľských spôsobilostí. Množstvo úloh v šlabikári je priamo naviazaných na príslušné texty. Žiakov nabádajú, aby informáciu hľadali priamo v texte alebo odpovedali na otázky, ktoré sa k textu viažu. Zlepšuje sa tým aj ich schopnosť čítať s porozumením. 
 • Dominujúca téma rodiny a hrdosti k vlasti.

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!