S TAKTIKom na dovolenku 2024

>> 15% ZĽAVY s kódom LETO15  <<

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Šlabikár 1 - 2. časť
Šlabikár 1 - 2. časť
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Šlabikár 1 - 2. časť

Skladom - zasielame ihneď!

Šlabikár 1 - 2. časť

Druhá časť šlabikára je určená na prácu počas šlabikárového obdobia a je pripravená v súlade s iŠVP. Poradie písmen v šlabikári je stanovené tak, aby mohli žiaci čo najskôr tvoriť a čítať zmysluplné slová, a zároveň rešpektuje postupne sa zvyšujúcu náročnosť písaných tvarov jednotlivých písmen. Texty obsahujú len písmená, ktoré si už žiaci osvojili. Pri každom novom písmene sa nachádza rytmická motivačná báseň, ľahká na zapamätanie. Všetky básne boli vytvorené tak, aby sa v nich prioritne vyskytovalo práve preberané písmeno. 

Čítankovému obdobiu je venovaná samostatná čítanka. Šlabikár 1 – 2. časť je súčasťou viacerých zvýhodnených akciových balíčkov.

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 84 strán
Formát: A4


 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Druhá časť šlabikára je určená na prácu počas šlabikárového obdobia a je pripravená v súlade s iŠVP. Poradie písmen v šlabikári je stanovené tak, aby mohli žiaci čo najskôr tvoriť a čítať zmysluplné slová, a zároveň rešpektuje postupne sa zvyšujúcu náročnosť písaných tvarov jednotlivých písmen. Texty obsahujú len písmená, ktoré si už žiaci osvojili. Pri každom novom písmene sa nachádza rytmická motivačná báseň, ľahká na zapamätanie. Všetky básne boli vytvorené tak, aby sa v nich prioritne vyskytovalo práve preberané písmeno. 

Čítankovému obdobiu je venovaná samostatná čítanka. Šlabikár 1 – 2. časť je súčasťou viacerých zvýhodnených akciových balíčkov.

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 84 strán
Formát: A4


Obsah

Prečo používať Šlabikár 1 od Taktiku:

 • Veku primerané texty s výchovným podtónom Témy, s ktorými žiaci pracujú v prípravnej časti šlabikára, sú deťom blízke, keďže zobrazujú situácie, s ktorými sa každý deň stretávajú. Obe časti šlabikára aj čítanka sú previazané príbehmi o hlavných postavách – dvojičkách Ele, Vilovi a členoch ich rodiny. Edícia je koncepčne postavená na tradičných princípoch vyučovania. 
 • Texty boli vytvorené priamo pre daný edukačný materiál. Obsahujú preto dostatočné množstvo príkladov na demonštráciu potrebného javu, teda práve preberaného písmena. 
 • Dôraz na budovanie slovnej zásoby detí. Texty pokrývajú rôzne oblasti života detí, navyše sú doplnené obrázkami, vďaka čomu obsahujú množstvo rôznorodých pojmov, ktoré si v priebehu práce osvojujú. Množstvo úloh taktiež nabáda k tomu, aby deti priraďovali slová k správnym obrázkom, prípadne hľadali správne slová v texte. 
 • Dostatok rôznorodých, didaktických premyslených úloh. Doplňovanie písmen, slabík, spájanie zodpovedajúcich slov a obrázkov, vyfarbovanie, hľadanie dvojíc a mnoho ďalších. Okrem toho obsahuje šlabikár aj úlohy na rozvoj komunikačných zručností, ale aj na zlepšenie schopnosti pravo - ľavej orientácie a zrakového vnímania. 
 • Úlohy zamerané na osvojovanie si čitateľských a pisateľských spôsobilostí. Množstvo úloh v šlabikári je priamo naviazaných na príslušné texty. Žiakov nabádajú, aby informáciu hľadali priamo v texte alebo odpovedali na otázky, ktoré sa k textu viažu. Zlepšuje sa tým aj ich schopnosť čítať s porozumením. 
 • Dominujúca téma rodiny a hrdosti k vlasti.


Obsah:

 • Vianoce
 • p P / r R / n N / b B / y ý Y / k K / t T / h H / d D / f F / g G / š Š / č Č / ž Ž / ď Ď / ť Ť / ň Ň / ľ Ľ / 
 • de, te, ne, le, di, ti, ni, li 
 • ia, ie, iu, ô Ô
 • ä Ä / ch Ch / dz Dz / dž Dž / x X / w W / q Q 
 • ĺ, Ĺ / ŕ, Ŕ 
 • Vilove úlohy z lunaparku
 • Starkého úlohy z lesa
 • Starkej úlohy zo záhrady
 • Eline úlohy zo školy
 • Ujove Majove úlohy zo salaša
 • Mamine úlohy z rozprávky 
 • Ockove úlohy zo sadu
 • Lajove úlohy z potuliek bytom
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Šlabikár 1 - 2. časť na každých 15ks získavate 1ks Šlabikár 1 - 2. časť
Interaktívny Šlabikár 2. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny Šlabikár 2. časť (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!