Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Šlabikár 1 - 2. časť

Skladom - zasielame ihneď!

Šlabikár 1 - 2. časť

Druhá časť šlabikára je určená na prácu počas šlabikárového obdobia. Čítankovému obdobiu je venovaná samostatná čítankaPoradie písmen v šlabikári vychádza z cieľa tvoriť čo najskôr zmysluplné slová a rešpektovať pri tom postupne sa zvyšujúcu náročnosť písaných tvarov jednotlivých písmen. Texty obsahujú len písmená, ktoré si už deti osvojili. Pri každom novom písmene sa nachádza rytmická motivačná báseň, ľahká na zapamätanie. Všetky básne boli vytvorené tak, aby sa v nich prioritne vyskytovalo práve preberané písmeno. V šlabikári sa nachádzajú rôznorodé, pre žiaka atraktívne úlohy.  V celej edícii je kladený dôraz na rozvíjanie čítania s porozumením. V tejto časti šlabikára sa nachádza množstvo úloh, ktoré osvojovanie si tejto schopnosti priamo podporujú. V súlade s iŠVP.

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Počet strán: 84

Zakúpte si Šlabikár 1 - 2. časť výhodne v Balíku Šlabikár 1

 • 3.00 € viac ako 5 ks
 • 3.50 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 5 ks
 • 3.00 € viac ako 5 ks

Počet kusov

Obsah

Nácvik čítania a písania sa realizuje využitím hláskovej analyticko-syntetickej metódy. Orientáciu v šlabikári uľahčuje grafické spracovanie a piktogramy nachádzajúce sa v oboch častiach šlabikára. Obe časti šlabikára aj čítanka sú previazané príbehmi o hlavných postavách – dvojičkách Ele, Vilovi a členoch ich rodiny. Edícia je koncepčne postavená na tradičných princípoch vyučovania. 

Obsah:

 • dominujúca téma rodiny a hrdosti k vlasti
 • veku primerané texty s výchovným podtónom
 • dôraz na budovanie slovnej zásoby detí
 • dostatok rôznorodých, didaktických premyslených úloh 
 • úlohy zamerané na osvojovanie si čitateľských a pisateľských spôsobilostí
 • texty boli vytvorené priamo pre daný edukačný materiál
Prezrite si kompletnú ponuku publikácií pre 1. stupeň základnej školy.

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie