Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Čítanka pre 1.ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Čítanka pre 1.ročník

Čítanka pre 1. ročník ZŠ z edície Nezábudka plynule nadväzuje na dve časti šlabikára z rovnomennej edície a je určená na prácu počas čítankového obdobia. Nachádzajú sa v nej rôznorodé, pútavé texty známych i menej známych autorov detskej literatúry. Sú rozdelené podľa jednotlivých tém (škola, rodina, príroda, "všetko ostatné"). Každú tému uvádza príbeh o Ele a Vilovi, takže deti môžu ďalej čítať o zážitkoch svojich obľúbených postavičiek. Texty sú primeranej dĺžky vzhľadom k veku a schopnostiam detí danej vekovej kategórie. Dlhšie texty sú rozdelené na dve časti. Pod každou časťou sa potom nachádza ilustrácia alebo otázky viažuce sa k prečítanej časti príbehu. Texty v čítanke sú rôznorodé – básničky, riekanky, hádanky i prozaické texty. Úlohy sú opäť zamerané na rozvíjanie schopnosti čítať s porozumením, ale aj na ďalšie zručnosti a schopnosti, ktoré si má dieťa podľa iŠVP počas prvého ročníka osvojiť. 

Zakúpte si Čítanku pre 1. ročník výhodne v Balíku Slovenčina 1.

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Počet strán: 56

  • 2.55 € viac ako 15 ks
  • 3.30 € menej ako 15 ks
  • 3.00 € viac ako 15 ks
  • Cena:
  • 3.30 € menej ako 15 ks
  • 2.55 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Koncepcia vychádza z tradičných princípov vyučovania. Čítanka obsahuje množstvo rôznorodých textov od overených detských autorov, rozdelených podľa jednotlivých tematických oblastí. Sú starostlivo vybrané tak, aby pozitívnom spôsobom ovplyvnili vytváranie si základného hodnotového rebríčka detí, rozvíjali ich environmentálne cítenie a zároveň podporovali pozitívny vzťah k čítaniu. Na texty nadväzujú úlohy zamerané na zdokonalenie čitateľských a pisateľských spôsobilostí, ako i rozvíjanie čítania s porozumením. 

Obsah:

  • texty v čítanke od overených detských autorov rozdelené podľa tematických oblastí
  • úlohy podporujúce pozitívny vzťah k čítaniu
  • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností
  • kvalitné ilustrácie rozvíjajúce estetické cítenie detí 
Prezrite si kompletnú ponuku publikácií pre 1. stupeň základnej školy.

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie