Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Precvičovanie počítania pre 9. ročník
Precvičovanie počítania pre 9. ročník
 • 3.70 € 15 ks a viac
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • 3.70 € 15 ks více

Počet kusov

Precvičovanie počítania pre 9. ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Precvičovanie počítania pre 9. ročník

Vycibrite si svoje matematické schopnosti!

Pracovný zošit Precvičovanie počítania 9 ponúka množstvo príkladov na dôkladné osvojenie si a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 9. ročník. Žiaci si v úvode zopakujú učivo z 8. ročníka, precvičia si počtové operácie s mocninami a odmocninami. Deviatakov tiež čakajú úlohy na výpočet Pytagorovej vety, lineárne rovnice, naučia sa počítať povrch a objem valca, ihlana, kužeľa a gule, pracovať budú aj s funkciami či podobnosťou a v závere si vyskúšajú úlohy zamerané na výpočet štatistiky. Súčasťou pracovného zošita sú aj dva testy, v ktorých si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a následne sa sami ohodnotiť. 

Zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním matematiky na 2. stupni ZŠ.

Autorky: Mgr. Gabriela Jakubecová, Mgr. Jaroslava Trembuľaková, Mgr. Lucia Krivdová, Mgr. Dagmar Šišková
Rozsah: 64 strán 
Formát: A5


 • 3.70 € 15 ks a viac
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • 3.70 € 15 ks více

Počet kusov

Vycibrite si svoje matematické schopnosti!

Pracovný zošit Precvičovanie počítania 9 ponúka množstvo príkladov na dôkladné osvojenie si a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 9. ročník. Žiaci si v úvode zopakujú učivo z 8. ročníka, precvičia si počtové operácie s mocninami a odmocninami. Deviatakov tiež čakajú úlohy na výpočet Pytagorovej vety, lineárne rovnice, naučia sa počítať povrch a objem valca, ihlana, kužeľa a gule, pracovať budú aj s funkciami či podobnosťou a v závere si vyskúšajú úlohy zamerané na výpočet štatistiky. Súčasťou pracovného zošita sú aj dva testy, v ktorých si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a následne sa sami ohodnotiť. 

Zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním matematiky na 2. stupni ZŠ.

Autorky: Mgr. Gabriela Jakubecová, Mgr. Jaroslava Trembuľaková, Mgr. Lucia Krivdová, Mgr. Dagmar Šišková
Rozsah: 64 strán 
Formát: A5


Obsah

Pracovný zošit Precvičovanie počítania 9 je vhodný rovnako na hodiny matematiky, ako aj na domáce precvičovanie. Úlohy v pracovnom zošite sú rôznorodé a kopírujú učebnú osnovu matematiky pre žiakov 9. ročníka.  Vďaka pestrej skladbe cvičení si siedmaci bez problémov osvoja dané matematické operácie. Publikácia navyše obsahuje aj časť s riešeniami, vďaka ktorej si školáci môžu pohodlne skontrolovať svoje odpovede a opraviť prípadné nesprávne riešenia. Svoje nadobudnuté vedomosti si môžu dokonale overiť prostredníctvom 2 testov, ktoré obsahujú súhrn cvičení z už prebratých kapitol.Pracovný zošit Precvičovanie počítania 9:

 • môžu žiaci využívať aj v domácom prostredí, keďže na úlohách možno pracovať samostatne,
 • rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách matematiky,
 • je vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí,
 • je pripravený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Obsah:

 • 1. OPAKOVANIE UČIVA 8. ROČNÍKA
  • Celé čísla
  • Výraz
  • Lichobežník, trojuholník, rovnobežník
  • Hranol
  • Kruh, kružnica
  • Pravdepodobnosť
 • 2. MOCNINY A ODMOCNINY
  • Druhá mocnina a odmocnina
  • Tretia mocnina a odmocnina
  • Mocniny a odmocniny
  • Zápis veľkých a malých čísel
 • 3. PYTAGOROVA VETA
  • Pytagorova veta
  • PSlovné úlohy na Pytagorovu vetu
 • 4. LINEÁRNE ROVNICE
  • Lineárne rovnice
  • Slovné úlohy na rovnice
  • Lineárne rovnice s neznámou v menovateli
  • Nerovnice
  • Úlohy na rovnomerný pohyb
  • Úlohy na spoločnú prácu
 • TEST č. 1
 • 5. TELESÁ
  • Objem a povrch valca
  • Objem a povrch ihlana
  • Objem a povrch kužeľa
  • Objem a povrch gule
 • 6. FUNKCIE
  • Predpis funkcie
  • Priama a nepriama úmernosť
  • Grafy funkcií
 • 7. PODOBNOSŤ
  • Podobnosť trojuholníkov
  • Slovné úlohy na podobnosť
 • 8. ŠTATISTIKA
  • Základy štatistiky
 • TEST č. 2
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!