Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika pre 1. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť
Moja matematika pre 1. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť
 • 6.00 € 15 ks a viac
 • 8.00 € menej ako 15 ks
 • 7.00 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 8.00 € menej ako 15 ks
 • 6.00 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika pre 1. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika pre 1. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovné zošity sú cielene zamerané na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádzajú z bežného života a vhodne nadväzujú na praktické skúsenosti žiakov. 

Pracovné zošity Moja matematika ponúkajú množstvo kvalitných úloh s matematických kontextom, ako aj úloh s kontextom reálneho života, ktoré zahŕňajú všetky kognitívne úrovne podľa Bloomovej taxonómie. Obsah pracovných zošitov je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 76 strán + 64 strán + 20 strán
Formát: A4

 • 6.00 € 15 ks a viac
 • 8.00 € menej ako 15 ks
 • 7.00 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 8.00 € menej ako 15 ks
 • 6.00 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovné zošity sú cielene zamerané na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádzajú z bežného života a vhodne nadväzujú na praktické skúsenosti žiakov. 

Pracovné zošity Moja matematika ponúkajú množstvo kvalitných úloh s matematických kontextom, ako aj úloh s kontextom reálneho života, ktoré zahŕňajú všetky kognitívne úrovne podľa Bloomovej taxonómie. Obsah pracovných zošitov je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 76 strán + 64 strán + 20 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovné zošity sa zameriavajú na hlavné ciele vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Obsahujú množstvo podnetov na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré deti postupne nadobúdajú riešením vhodne zostavených uzavretých úloh (úloh s výberom jednej správnej odpovede z ponúkaných možností, zoraďovacích, dichotomických a priraďovacích úloh), otvorených úloh (úloh s krátkou odpoveďou, úloh s doplnením odpovede, úloh s označením odpovede v texte), a úloh zameraných na rozvoj digitálnej a finančnej gramotnosti.

Pracovný zošit bol vytvorený v spolupráci s vybranými základnými školami a overený na vyučovaní. Obsah Moja matematika - 1. časť:

 • Matematika okolo nás (Hore, dole, vľavo, vpravo / Vpredu, vzadu, pred, za / Väčší, menší, rovnaký / Pojem číslo / Počet prvkov v skupine / Geometrické útvary)
 • Prirodzené čísla 1 - 20 a 0, Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20
 • Opakovanie
 • Filipove úlohy


Obsah Moja matematika - 2. časť:

 • Prirodzené čísla 1 - 20 a 0, Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 (Píšeme číslo 10, Píšeme čísla 11 až 20)
  Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie (Triedenie predmetov, Výroky, Postupnosť čísel a obrázkov, Usporiadanie predmetov, Nepriamo sformulované úlohy, Tabuľka, Hodiny)
 • Opakovanie
 • Filipove úlohy


Obsah Moja matematika - Geometria:

 • Kreslenie a rysovanie
 • Priama a krivá čiara
 • Rovinné geometrické útvary
 • Priestorové geometrické útvary
 • Porovnávanie
 • Neštandardné jednotky dĺžky
 • Bludisko a labyrint
 • Kreslenie a rysovanie v štvorcovej sieti
 • Zhodné zobrazenie


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!