Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika 1-1.časť
Moja matematika 1-1.časť
 • 3.30 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika 1-1.časť

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika 1-1.časť

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovný zošit Moja matematika 1 (1. časť) je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Na prvých stranách sa žiaci naučia rozlišovať pojmy hore, dole, vpravo, vľavo, vpredu, vzadu, väčší, menší a rovnaký. Taktiež sa naučia určovať počet prvkov v skupine (1 - 5) a spoznajú zopár geometrických útvarov (štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik, kocka) aj rozdiel medzi priamou a krivou čiarou. Pracovný zošit pokračuje úlohami na písanie a spoznávanie číslic 1 - 9 (vrátane 0), ako aj jednoduchým sčítaním a odčítaním v obore týchto čísel. 

Žiaci budú riešiť štandardné príklady (sčítanie, odčítanie), slovné úlohy, vyfarbovanie obrázkov podľa čísel, matematické pyramídy, číselné osi, rovnice a nerovnice aj úlohy vo forme číselného radu. Naučia sa rozkladať aj porovnávať čísla. Spoznajú radové číslovky a ich význam.  

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 1 - 2. časť a Moja matematika 1 - 3. časť (Geometria)

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 76 strán
Formát: A4

 • 3.30 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovný zošit Moja matematika 1 (1. časť) je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Na prvých stranách sa žiaci naučia rozlišovať pojmy hore, dole, vpravo, vľavo, vpredu, vzadu, väčší, menší a rovnaký. Taktiež sa naučia určovať počet prvkov v skupine (1 - 5) a spoznajú zopár geometrických útvarov (štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik, kocka) aj rozdiel medzi priamou a krivou čiarou. Pracovný zošit pokračuje úlohami na písanie a spoznávanie číslic 1 - 9 (vrátane 0), ako aj jednoduchým sčítaním a odčítaním v obore týchto čísel. 

Žiaci budú riešiť štandardné príklady (sčítanie, odčítanie), slovné úlohy, vyfarbovanie obrázkov podľa čísel, matematické pyramídy, číselné osi, rovnice a nerovnice aj úlohy vo forme číselného radu. Naučia sa rozkladať aj porovnávať čísla. Spoznajú radové číslovky a ich význam.  

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 1 - 2. časť a Moja matematika 1 - 3. časť (Geometria)

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 76 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit ponúka množstvo kvalitných úloh s matematických kontextom, ako aj úloh s kontextom reálneho života, ktoré zahŕňajú všetky kognitívne úrovne podľa Bloomovej taxonómie. Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. Pracovný zošit sa zameriava na hlavné ciele vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Obsahuje množstvo podnetov na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré deti postupne nadobúdajú riešením vhodne zostavených uzavretých úloh (úloh s výberom jednej správnej odpovede z ponúkaných možností, zoraďovacích, dichotomických a priraďovacích úloh), otvorených úloh (úloh s krátkou odpoveďou, úloh s doplnením odpovede, úloh s označením odpovede v texte), a úloh zameraných na rozvoj digitálnej a finančnej gramotnosti.

Pracovný zošit bol vytvorený v spolupráci s vybranými základnými školami a overený na vyučovaní. 

Obsah:

 • Matematika okolo nás (Hore, dole, vľavo, vpravo / Vpredu, vzadu, pred, za / Väčší, menší, rovnaký / Pojem číslo / Počet prvkov v skupine / Geometrické útvary)
 • Prirodzené čísla 1 - 20 a 0, Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20:
  Píšeme číslice 1, 2 a 3 (sčítanie a odčítanie v obore čísel do 3, Pojem pár)
  Píšeme číslicu 4 (sčítanie a odčítanie v obore čísel do 4)
  Píšeme číslicu 5 (sčítanie a odčítanie v obore čísel do 5, Porovnávanie)
  Píšeme číslicu 6 (sčítanie a odčítanie v obore čísel do 6, Zavedenie číslice 0, Rozklad čísla, Číselná os, Rovnice)
  Píšeme číslicu 7 (sčítanie a odčítanie v obore čísel do 7, Číselný rad)
  Píšeme číslicu 8 (sčítanie a odčítanie v obore čísel do 8, Nerovnice)
  Píšeme číslicu 9 (sčítanie a odčítanie v obore čísel do 9, Radové číslovky)
 • Opakovanie
 • Filipove úlohy

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Moja matematika 1-1.časť na každých 15ks získavate 1ks Moja matematika 1-1.časť
Interaktívny zošit Moja matematika 1 1. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 1 1. časť (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!