Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika 1-3.časť (Geometria)
Moja matematika 1-3.časť (Geometria)
 • 3.30 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika 1-3.časť (Geometria)

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika 1-3.časť (Geometria)

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovný zošit je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Prváci budú riešiť úlohy zamerané na kreslenie aj rysovanie pomocou pravítka. Naučia sa rozlišovať medzi priamou a krivou čiarou, ako aj medzi rovinnými aj priestorovými geometrickými útvarmi. Budú porovnávať menšie, väčšie a najväčšie obrázky. Spoznajú neštandardné jednotky dĺžky (palec, dlaň, stopa, lakeť). Vyriešia labyrinty a bludiska a vyskúšajú si kreslenie a rysovanie v štvorcovej sieti aj zhodné zobrazenie (dokresľovanie druhej časti obrázkov tak, aby pravá strana bola zrkadlovým odrazom ľavej strany). 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Pracovný zošit je pokračovaním edície Moja matematika - 1. časť a 2. časť.

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 20 strán
Formát: A4

 • 3.30 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovný zošit je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Prváci budú riešiť úlohy zamerané na kreslenie aj rysovanie pomocou pravítka. Naučia sa rozlišovať medzi priamou a krivou čiarou, ako aj medzi rovinnými aj priestorovými geometrickými útvarmi. Budú porovnávať menšie, väčšie a najväčšie obrázky. Spoznajú neštandardné jednotky dĺžky (palec, dlaň, stopa, lakeť). Vyriešia labyrinty a bludiska a vyskúšajú si kreslenie a rysovanie v štvorcovej sieti aj zhodné zobrazenie (dokresľovanie druhej časti obrázkov tak, aby pravá strana bola zrkadlovým odrazom ľavej strany). 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Pracovný zošit je pokračovaním edície Moja matematika - 1. časť a 2. časť.

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 20 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit ponúka množstvo kvalitných úloh s matematických kontextom, ako aj úloh s kontextom reálneho života, ktoré zahŕňajú všetky kognitívne úrovne podľa Bloomovej taxonómie. Pracovný zošit sa zameriava na hlavné ciele vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Obsahuje množstvo podnetov na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré deti postupne nadobúdajú riešením vhodne zostavených uzavretých úloh (úloh s výberom jednej správnej odpovede z ponúkaných možností, zoraďovacích, dichotomických a priraďovacích úloh), otvorených úloh (úloh s krátkou odpoveďou, úloh s doplnením odpovede, úloh s označením odpovede v texte), a úloh zameraných na rozvoj digitálnej a finančnej gramotnosti.

Pracovný zošit bol vytvorený v spolupráci s vybranými základnými školami a overený na vyučovaní. 

Obsah:

 • Kreslenie a rysovanie
 • Priama a krivá čiara
 • Rovinné geometrické útvary
 • Priestorové geometrické útvary
 • Porovnávanie
 • Neštandardné jednotky dĺžky
 • Bludisko a labyrint
 • Kreslenie a rysovanie v štvorcovej sieti
 • Zhodné zobrazenie
 • Opakovanie

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Moja matematika 1-3.časť (Geometria) na každých 15ks získavate 1ks Moja matematika 1-3.časť (Geometria)
Interaktívny zošit Moja matematika 1 3. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 1 3. časť (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!