Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika 1-2.časť
Moja matematika 1-2.časť
 • 2.80 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 2.80 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika 1-2.časť

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika 1-2.časť

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovný zošit Moja matematika 1 - 2. časť je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Žiaci sa naučia písať čísla 10 - 20. Spoznajú rozdiel medzi párnymi a nepárnymi číslami aj rozdiel medzi jednotkami a desiatkami. Naučia sa počítať s desiatkou aj bez prechodu cez základ 10.

Prváci budú riešiť štandardné príklady (sčítanie, odčítanie), slovné úlohy (aj slovné úlohy viac ako / menej ako), rozklady čísel, číselné rady, sčítacie pyramídy, číselné osi aj úlohy zamerané na porovnávanie čísel. Kapitola Triedenie predmetov ponúka úlohy zamerané na rozlišovanie medzi rovinnými a priestorovými geometrickými útvarmi, na triedenie odpadu či športového náčinia podľa typu športu. Žiaci sa oboznámia s pojmom výrok (tvrdenie) a jeho pravdivosť / nepravdivosť, ako aj s postupnosťou čísel a obrázkov. Budú riešiť nepriamo sformulované úlohy a precvičia si prácu s tabuľkami aj hodinami. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzuje pracovný zošit Moja matematika 1 - 1. časť a Moja matematika 1 - 3. časť (Geometria)

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 64 strán
Formát: A4

 • 2.80 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 2.80 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovný zošit Moja matematika 1 - 2. časť je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Žiaci sa naučia písať čísla 10 - 20. Spoznajú rozdiel medzi párnymi a nepárnymi číslami aj rozdiel medzi jednotkami a desiatkami. Naučia sa počítať s desiatkou aj bez prechodu cez základ 10.

Prváci budú riešiť štandardné príklady (sčítanie, odčítanie), slovné úlohy (aj slovné úlohy viac ako / menej ako), rozklady čísel, číselné rady, sčítacie pyramídy, číselné osi aj úlohy zamerané na porovnávanie čísel. Kapitola Triedenie predmetov ponúka úlohy zamerané na rozlišovanie medzi rovinnými a priestorovými geometrickými útvarmi, na triedenie odpadu či športového náčinia podľa typu športu. Žiaci sa oboznámia s pojmom výrok (tvrdenie) a jeho pravdivosť / nepravdivosť, ako aj s postupnosťou čísel a obrázkov. Budú riešiť nepriamo sformulované úlohy a precvičia si prácu s tabuľkami aj hodinami. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzuje pracovný zošit Moja matematika 1 - 1. časť a Moja matematika 1 - 3. časť (Geometria)

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 64 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit ponúka množstvo kvalitných úloh s matematických kontextom, ako aj úloh s kontextom reálneho života, ktoré zahŕňajú všetky kognitívne úrovne podľa Bloomovej taxonómie. Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. Pracovný zošit sa zameriava na hlavné ciele vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Obsahuje množstvo podnetov na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré deti postupne nadobúdajú riešením vhodne zostavených uzavretých úloh (úloh s výberom jednej správnej odpovede z ponúkaných možností, zoraďovacích, dichotomických a priraďovacích úloh), otvorených úloh (úloh s krátkou odpoveďou, úloh s doplnením odpovede, úloh s označením odpovede v texte), a úloh zameraných na rozvoj digitálnej a finančnej gramotnosti. 

Pracovný zošit bol vytvorený v spolupráci s vybranými základnými školami a overený na vyučovaní. 

Obsah:

 • Prirodzené čísla 1 - 20 a 0, Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20
  Píšeme číslo 10, Píšeme čísla 11 až 20:
  Jednotky a desiatky, Počítame s desiatkov, Počítanie bez prechodu cez základ 10, Slovné úlohy viac ako / menej ako).
  Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie (Triedenie predmetov, Výroky, Postupnosť čísel a obrázkov, Usporiadanie predmetov, Nepriamo sformulované úlohy, Tabuľka, Hodiny)
 • Opakovanie
 • Filipove úlohy


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!