Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá občianska náuka 9
Hravá občianska náuka 9
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá občianska náuka 9

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá občianska náuka 9

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovný zošit je pripravený v súlade s inovovaným ŠVP. 

Pracovný zošit Hravá občianska náuka 9 rozvíja kľúčové témy z oblasti občianskej náuky, určené pre 9. ročník základných škôl. Je zameraný na voľbu povolania a ekonomický život spoločnosti. Prináša praktické podnety z oblasti kariérneho plánovania, základných foriem podnikania, tvorby osobného a rodinného rozpočtu a ďalších dôležitých tém. Pracovný zošit ponúka množstvo praktických úloh a podnetov, ktoré budú prínosom pre profesijnú orientáciu a ekonomické povedomie žiakov.

Každá kapitola pozostáva zo slovníka, ktorý vysvetľuje niektoré pojmy (dogma, kvalifikácia, trhová ekonomika a i.) a viacerých rozmanitých úloh, ktoré preveria a utvrdia znalosti a vedomosti žiakov v danej téme. 

Pracovný zošit uzatvára edíciu venovanú výchove k uvedomelému občianstvu. 

Autori: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD., Mgr. Vladimír Holík
Rozsah: 68 strán
Formát: A4

 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovný zošit je pripravený v súlade s inovovaným ŠVP. 

Pracovný zošit Hravá občianska náuka 9 rozvíja kľúčové témy z oblasti občianskej náuky, určené pre 9. ročník základných škôl. Je zameraný na voľbu povolania a ekonomický život spoločnosti. Prináša praktické podnety z oblasti kariérneho plánovania, základných foriem podnikania, tvorby osobného a rodinného rozpočtu a ďalších dôležitých tém. Pracovný zošit ponúka množstvo praktických úloh a podnetov, ktoré budú prínosom pre profesijnú orientáciu a ekonomické povedomie žiakov.

Každá kapitola pozostáva zo slovníka, ktorý vysvetľuje niektoré pojmy (dogma, kvalifikácia, trhová ekonomika a i.) a viacerých rozmanitých úloh, ktoré preveria a utvrdia znalosti a vedomosti žiakov v danej téme. 

Pracovný zošit uzatvára edíciu venovanú výchove k uvedomelému občianstvu. 

Autori: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD., Mgr. Vladimír Holík
Rozsah: 68 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit začína otázkou, či Môže a má byť vzdelávanie hodnotou? Na ďalších stranách budú v niekoľkých vymyslených výstrižkoch zo spravodajstva a novín, ako aj útržkov zo sociálnej sieti hľadať chyby v komunikácií. Naučia sa Morseovu abecedu a uvedomia si, prečo je poctivé vzdelanie pre spoločnosť pozitívnou hodnotou. Načrtnú schému školského systému v SR. Zahrajú sa hru Veľtrh ďalšieho vzdelávania a spolu so spolužiakmi budú diskutovať o povolaniach budúcnosti. V rámci sebahodnotenia sa zamyslia nad tým, v čom sú dobrí a čo im, naopak, nejde. Pomôžu im v tom aj spolužiaci a spolužiačky. Popremýšľajú nad charakteristikami pracovných činností, ktoré im vyhovujú a budú diskutovať o svojich kariérnych plánoch. Pomocou tzv. rybieho diagramu analyzujú dôležité kroky pri budúcom budovaní kariéry. Žiaci spoznajú, aký je rozdiel medzi tradičnou, príkazovou a trhovou ekonomikou a navrhnú, ktoré typy ekonomiky sú vhodné pre riešenie klimatickej krízy. Správnym doplnením schémy získajú odpoveď na otázku - Ako vyzerá trhové hospodárstvo? Deviataci pochopia princíp tvorby ceny a oboznámia sa so základnými formami podnikania a rozdielmi medzi fyzickou a právnickou osobou. Vyskúšajú si, ako správne reklamovať tovar a naučia sa, ako byť zodpovedným spotrebiteľom. Vypracujú si mesačný osobný rozpočet a na základe príkladov zo života pripravia rodinný rozpočet. Žiaci sa oboznámia s aktuálne najpoužívanejšími možnosťami platby (hotovosť, platobná karta, Google pay a Apple pay) a porovnajú ich výhody a nevýhody aj možné riziká. Keďže po nástupe na strednú školu si žiaci môžu zlepšiť finančnú situáciu prácou na čiastočný úväzok, kapitola Idem na brigádu im predkladá právne požiadavky dohody o brigádnickej práci študentov aj užitočné informácie o daňovom priznaní. Kedy a kde si požičať peniaze, ak sa nachádzame vo finančnej kríze? Na to získajú deviataci odpovede na posledných stranách pracovného zošita.  

Obsah:

 • Vzdelávanie a voľba povolania v 21. storočí
 • Ekonomický život v spoločnosti
 • Finančná gramotnosť
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!