Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá matematika 5 iŠVP - pracovný zošit
Hravá matematika 5 iŠVP - pracovný zošit
 • 6.60 € 15 ks a viac
 • 6.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.90 € menej ako 15 ks
 • 6.60 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá matematika 5 iŠVP - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá matematika 5 iŠVP - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.  Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 5 výhodne v rámci Balíka pre 5. ročník A (dotovaný), Balíka pre 5. ročník B (dotovaný) alebo Balíka pre 5. ročník C - dotovaný.

Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Hravá matematika 5

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Hravá matematika. 

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Masarovičová, PaedDr. Katarína Poláčiková
Rozsah: 128 strán
Formát: A4

 • 6.60 € 15 ks a viac
 • 6.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.90 € menej ako 15 ks
 • 6.60 € 15 ks více

Počet kusov

Nakupujte učebnú sadu učebnica + pracovný zošit za zvýhodnenú cenu:

Hravá matematika 5 iŠVP - pracovný zošit Hravá matematika 5 iŠVP - pracovný zošit + Hravá matematika 5 - učebnica Hravá matematika 5 - učebnica

Spolu iba za: 17.50 €
( ušetríte: 0.90 € )


Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.  Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 5 výhodne v rámci Balíka pre 5. ročník A (dotovaný), Balíka pre 5. ročník B (dotovaný) alebo Balíka pre 5. ročník C - dotovaný.

Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Hravá matematika 5

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Hravá matematika. 

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Masarovičová, PaedDr. Katarína Poláčiková
Rozsah: 128 strán
Formát: A4

Obsah

Hravá matematika 5 začína úlohami zameranými na opakovanie učiva zo štvrtého ročníka (rozpísanie čísel na súčty, zápis čísel vo vzostupnom poradí, porovnávanie čísel, štandardne príklady na sčítanie a odčítanie aj praktické slovné matematické úlohy). V ďalších kapitolách nájdete úlohy rôznej náročnosti a typológie, ktoré podporujú efektívne precvičovanie učiva - piataci sa naučia zaokrúhľovať a hľadať údaje v diagramoch, spoznajú párne a nepárne čísla, rímske číslice aj čísla väčšie ako milión. Porovnajú vzdialenosti medzi Slnkom, Marsom, Zemou a Mesiacom; vypočítajú, koľko schodov je v mrakodrape v New Yorku, ale aj aký je letiskový poplatok pri letenke z Popradu do Manchestru. Farmárovi Ferkovi pomôžu zrátať zvieratá z farmy prostredníctvom ich nôh a s rátaním pomôžu aj najslávnejšiemu cisárovi - Cézarovi. 

V ďalších kapitolách si piataci precvičia násobenie a delenie jedno-, dvoj- a viacciferných čísel. Aj s pomocou autíčok na križovatke zistia poradie počtových operácií, teda že násobenie a delenie má prednosť pred sčítaním a odčítaním. Zdokonalia sa v oblasti desatinných čísel a zlomkov a preskúmajú rozdiely medzi priamou a nepriamou úmernosťou. Zoznámia sa s jednotkami dĺžkami, spojitými čiarami, rovnobežkami a rôznobežkami a budú vedieť rozlíšiť základné geometrické útvary. Vypočítajú obvody futbalového, basketbalového, volejbalového a tenisového ihriska aj počet kvádrov v pyramíde. Osvoja si pojmy ako osová a stredová súmernosť a v záverečnej kapitole sa zamerajú na riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie - oboznámia sa so štatistikou a formami spracovania dát a údajov (tabuľka, stĺpcový a kruhový diagram).

Obsah:

 • Opakovanie učiva zo 4. ročníka
 • Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
 • Počtové výkony s prirodzenými číslami
 • Vytvorenie oboru racionálnych čísel
 • Geometria a meranie
 • Súmernosť v rovine
 • Riešenie aplikačných úloh
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá Matematika 5 iŠVP - učiteľský na každých 15ks získavate 1ks Hravá Matematika 5 iŠVP - učiteľský
Interaktívny zošit Hravá Matematika 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 5 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!