Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre 5. ročník B - dotovaný
Balík pre 5. ročník B - dotovaný
 • 29.60 € 5 ks a viac
 • 32.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 32.30 € menej ako 5 ks
 • 29.60 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre 5. ročník B - dotovaný

Skladom - zasielame ihneď!

Balík pre 5. ročník B - dotovaný

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 5. ročník B predstavuje sadu pracovných zošitov pre 5. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 5
 • Hravá biológia 5
 • Hravá geografia 5
 • Literatúra 5 v pohode - učebnica
 • Literatúra 5 v pohode - pracovný zošit
 • Hravá technika 5
 • 29.60 € 5 ks a viac
 • 32.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 32.30 € menej ako 5 ks
 • 29.60 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 5. ročník B predstavuje sadu pracovných zošitov pre 5. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 5
 • Hravá biológia 5
 • Hravá geografia 5
 • Literatúra 5 v pohode - učebnica
 • Literatúra 5 v pohode - pracovný zošit
 • Hravá technika 5
Obsah

Pracovný zošit Hravá matematika 5 je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku.


Úlohy v Hravej biológii 5 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti.


Pracovný zošit Hravá geografia 5 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti. Každý pracovný zošit je doplnený o plnofarebnú obojstrannú mapu sveta v rozmere A3, ktorá je nielen vynikajúcou učebnou pomôckou, ale aj vhodným plagátom na vyzdobenie detskej izby či študovne.

Pre všetkých žiakov piateho ročníka, ktorí sa zoznamujú s novým predmetom - technikou -  máme skvelého pomocníka. Pracovný zošit Hravá technika 5 ich prevedie pravidlami, ako sa správať v školskej dielni, ako technika pomáha človeku, rozdiel medzi úžitkovými a darčekovými predmetmi a čo je technická dokumentácia. Súčasťou pracovného zošita sú aj rôzne projekty a praktické úlohy zamerané na rozvoj kreativity, technického myslenia a zručností. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP.


Učebnica Literatúra 5 v pohode je atraktívnou mozaikou ľudovej a umelej piesne i  literatúry – od básní, cez rozprávky a povesti až po legendy a encyklopédie. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov a príbehy, ktoré majú etický i vzdelávací charakter. Učebnica ponúka atraktívny výber spisovateľov a pestrú ponuku diel. Literárne ukážky dopĺňajú zaujímavosti a čriepky zo života autorov, ktoré neraz prekvapia. Každá téma obsahuje okrem základných teoretických poznatkov a atraktívnych ukážok i pestrú skladbu tvorivých úloh zameraných na čítanie s porozumením a na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností (reprodukujte – vyhľadajte – zamyslite sa – diskutujte…) a množstvo spoločensko-historických zaujímavostí. Učebnica Literatúra v pohode 5 buduje v piatakoch nadšenie a záujem o literatúru a  zároveň rozvíja čítanie s porozumením i kritické myslenie.

Pracovný zošit Literatúra 5 v pohode pracuje s hlavnou myšlienkou literárneho diela a rozvíja tému poézie i prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu s ním. Ich náročnosť sa postupne zvyšuje s ohľadom na primeranosť veku žiaka. Úlohy žiakov nielen vzdelávajú, ale aj rozvíjajú ich kritické myslenie. Cvičenia sú zaujímavé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk.


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík pre 5. ročník B - dotovaný na každých 15ks získavate 1ks Balík pre 5. ročník B - dotovaný
Interaktívny zošit Hravá Matematika 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 5 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Geografia 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Geografia 5 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Biológia 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Biológia 5 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Technika pre 5. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Technika pre 5. ročník (na 1 rok)
Interaktívna Literatúra v pohode pre 5. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Literatúra v pohode pre 5. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!