Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Literatúra 5 v pohode - pracovný zošit
Literatúra 5 v pohode - pracovný zošit
 • 5.50 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.50 € 15 ks více

Počet kusov

Literatúra 5 v pohode - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Literatúra 5 v pohode - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit vhodne dopĺňa učebnicu Literatúra 5 v pohode. Zošit pracuje s hlavnou myšlienkou literárneho diela a rozvíja tému poézie i prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu s ním. Ich náročnosť sa postupne zvyšuje s ohľadom na primeranosť veku žiaka. Úlohy žiakov nielen vzdelávajú, ale aj rozvíjajú ich kritické myslenie. Cvičenia sú zaujímavé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk. 

Objednajte si pracovný zošit Literatúra v pohode 5 výhodne v rámci Balíka Literatúra v pohode 5 alebo Balíka pre 5. ročník B (dotovaný)!

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Literatúra v pohode. 

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková
Rozsah: 100 strán
Formát: A4 • 5.50 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit vhodne dopĺňa učebnicu Literatúra 5 v pohode. Zošit pracuje s hlavnou myšlienkou literárneho diela a rozvíja tému poézie i prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu s ním. Ich náročnosť sa postupne zvyšuje s ohľadom na primeranosť veku žiaka. Úlohy žiakov nielen vzdelávajú, ale aj rozvíjajú ich kritické myslenie. Cvičenia sú zaujímavé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk. 

Objednajte si pracovný zošit Literatúra v pohode 5 výhodne v rámci Balíka Literatúra v pohode 5 alebo Balíka pre 5. ročník B (dotovaný)!

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Literatúra v pohode. 

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková
Rozsah: 100 strán
Formát: A4Obsah

V úvode pracovného zošita si žiaci zopakujú, čo už vedia zo štvrtého ročníka. Následne nakuknú do knižnice, aby si  vybrali obľúbenú knihu a urobili si k nej poznámky. Na základe tvorivých úloh si utvrdia poznatky o ľudovej piesne a pokúsia sa zistiť, aké regrútske a vojenské piesne sa spievali v ich kraji. Napíšu vlastný vinš pre priateľa k narodeninám a v básni budú hľadať epiteton, zdrobneninu aj prirovnanie. Po prečítaní diela Vincenta Šikulu zistia, čo je Inčučuna a k slovám z básne budú vytvárať vlastné nonsensy. Dokonca si nakreslia nezmyselný sen, ktorý sa im skutočne prisnil a napíšu krátke rozprávanie na tému – Ako som vzal nohy na plecia s použitím prvkov nonsensu. Zahrajú sa na ilustrátora a pre báseň Ľubomíra Feldeka s názvom Silvestrovská vytvoria pôsobivú ilustráciu. Ešte predtým však pospájajú dvojice – slovné spojenie/umelecký prostriedok a zoradia verše podľa časovej následnosti. Z rozprávky Škrupinový zámok vypíšu hlavné a vedľajšie postavy a budú objasňovať príčinu ich správania. Nakoniec vymyslia rozprávke netradičný záver. Vcítia sa do úlohy Perinbaby a jej zázračnej moci a napíšu, čo by zmenili vo svete. Zoradia rebríček obľúbených hraných aj animovaných rozprávok a krátku časť tej najobľúbenejšej zdramatizujú. Vytvoria oznam, ktorý by mohli použiť zemani v pátraní po Jánošíkovi a zmenia povesť o Bebekovi z Krásnej Hôrky na komiks. V legende Mataj roztriedia postavy na skutočné a fantastické a rytierovi Jurajovi vyzdobia štít. V poslednej kapitole venovanej encyklopédiám budú triediť heslá do jednotlivých oblastí a taktiež navrhnú zaujímavé heslá, ktoré by sa dali použiť v encyklopédii Univerzum A – Ž. Kamarátovi pošlú tajnú správu napísanú Morseovou abecedou. 

Záver každej kapitoly je tvorený úlohami zameranými na súhrnné opakovanie.

Obsah:

 • Opakovanie
 • Nakuknime do knižnice
 • Piesne (Ľudová pieseň, Umelá pieseň)
 • Básne (Nonsens)
 • Rozprávky (Prozaická rozprávka, Básnická rozprávka, Dramatická rozprávka, Filmová/televízna rozprávka)
 • Povesti (Ľudová povesť, Autorská povesť)
 • Legendy (Ľudová legenda, Autorská legenda)
 • Encyklopédie
 • Opakovanie 5. ročníka

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Literatúra 5 v pohode - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Literatúra 5 v pohode - pracovný zošit
Interaktívna Literatúra v pohode pre 5. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Literatúra v pohode pre 5. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!