Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre 5. ročník A - dotovaný
Balík pre 5. ročník A - dotovaný
 • 22.80 € 5 ks a viac
 • 24.40 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 24.40 € menej ako 5 ks
 • 22.80 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre 5. ročník A - dotovaný

Skladom - zasielame ihneď!

Balík pre 5. ročník A - dotovaný

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 5. ročník A predstavuje sadu pracovných zošitov pre 5. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 5
 • Hravá biológia 5
 • Hravá geografia 5
 • Hravá literatúra 5
 • Hravá technika 5 
 • 22.80 € 5 ks a viac
 • 24.40 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 24.40 € menej ako 5 ks
 • 22.80 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 5. ročník A predstavuje sadu pracovných zošitov pre 5. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 5
 • Hravá biológia 5
 • Hravá geografia 5
 • Hravá literatúra 5
 • Hravá technika 5 
Obsah

Pracovný zošit Hravá matematika 5 je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku.


Úlohy v Hravej biológii 5 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti.


Pracovný zošit Hravá geografia 5 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti. Každý pracovný zošit je doplnený o plnofarebnú obojstrannú mapu sveta v rozmere A3, ktorá je nielen vynikajúcou učebnou pomôckou, ale aj vhodným plagátom na vyzdobenie detskej izby či študovne.

Pracovný zošit Hravá literatúra 5 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií. Piataci sa v Hravej literatúre 5 naučia rozoznávať kladné a záporné postavy, sformulovať hlavnú myšlienku textu a pracovať so synonymami a antonymami. Osvoja si termíny ako frazeologizmus, personifikácia, nonsens, prirovnanie, zdrobnenina či zveličené slová. V ďalších témach sa naučia, aké špecifiká má filmová a televízna rozprávka alebo ako sa líši legenda a povesť. Pracovný zošit ponúka priestor aj pre vlastnú tvorbu. Žiaci majú napríklad porozmýšľať nad tým, ako by v budúcnosti chceli byť užitoční pre svet či vymyslieť príbeh, v ktorom vystúpia konkrétne rozprávkové bytosti.

Pre všetkých žiakov piateho ročníka, ktorí sa zoznamujú s novým predmetom - technikou -  máme skvelého pomocníka. Pracovný zošit Hravá technika 5 ich prevedie pravidlami, ako sa správať v školskej dielni, ako technika pomáha človeku, rozdiel medzi úžitkovými a darčekovými predmetmi a čo je technická dokumentácia. Súčasťou pracovného zošita sú aj rôzne projekty a praktické úlohy zamerané na rozvoj kreativity, technického myslenia a zručností. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP.


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík pre 5. ročník A - dotovaný na každých 15ks získavate 1ks Balík pre 5. ročník A - dotovaný
Interaktívny zošit Hravá Matematika 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 5 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Geografia 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Geografia 5 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Biológia 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Biológia 5 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Technika pre 5. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Technika pre 5. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!