Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá biológia 7 - pracovný zošit
Hravá biológia 7 - pracovný zošit
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá biológia 7 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá biológia 7 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit Hravá biológia 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti biológie, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu a inovovaným ŠVP. Úlohy v Hravej biológii 7 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti. Objednajte si pracovný zošit Hravá biológia 7 výhodne v rámci Balíka pre 7. ročník A (dotovaný), Balíka pre 7. ročník B (dotovaný) a Balíka pre 7. ročník C (dotovaný).

Autori: Mgr. Viktória Bajzáková, RNDr. Danica Božová, Mgr. Vladimíra Hurnajová, Mgr. Matúš Magera, PaedDr. Eva Pindesová, Mgr. Monika Seifertová
Rozsah: 68 strán
Formát: A4


 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit Hravá biológia 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti biológie, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu a inovovaným ŠVP. Úlohy v Hravej biológii 7 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti. Objednajte si pracovný zošit Hravá biológia 7 výhodne v rámci Balíka pre 7. ročník A (dotovaný), Balíka pre 7. ročník B (dotovaný) a Balíka pre 7. ročník C (dotovaný).

Autori: Mgr. Viktória Bajzáková, RNDr. Danica Božová, Mgr. Vladimíra Hurnajová, Mgr. Matúš Magera, PaedDr. Eva Pindesová, Mgr. Monika Seifertová
Rozsah: 68 strán
Formát: A4


Obsah

V úvode Hravej biológie 7 žiaci spoznajú stavbu a funkcie tela stavovcov (povrch tela a oporná, pohybová, tráviaca, dýchacia, obehová, močová, regulačná a rozmnožovacia sústava, zmyslové orgány). Opíšu kostru vtáka i stavbu jeho vajca a zistia, ktoré živočíchy prijímajú kyslík z vody a ktoré zo vzduchu. Naučia sa, aký smer prúdenia krvi majú ryby, plazy a vtáky, a ktoré orgány tela zodpovedajú za jednotlivé zmysly. Hravá biológia 7 pripomenie žiakom dôležitosť vtákov a ich prínos k udržiavaniu biologickej rovnováhy prírody. Zoznámia sa s chránenými druhmi živočíchov aj s poprednými svetovými ochranárskymi organizáciami. Druhá časť Hravej biológie 7 je zameraná na získanie kľúčových vedomostí o ľudskom tele a jeho fungovaní prostredníctvom jednotlivých sústav. Na modeli človeka žiaci rozoznajú rozmiestnenie základných orgánov orgány ako srdce, mozog, žalúdok či pečeň. Spoznajú časti kože a naučia sa, ako poskytnúť prvú pomoc pri jej poraneniach. Uvedomia si jedinečnú funkciu kostí v našom tele a pomenujú jednotlivé časti lebky a hornej aj dolnej končatiny a zistia, ako postupovať pri vykĺbení palca, zlomenine predlaktia či vytknutí členka. Medzi ďalšie praktické znalosti patria zásady správnej výživy či informácie o vplyve výfukových plynov či návykových látok na náš organizmus. Hravá biológia 7 sa venuje aj témam darcovstva krvi či rozmnožovania. Obsah:

 • Vnútorná stavba tela stavovcov
 • Človek a jeho telo
 • Zdravie a život človekaHravé biológie od Taktiku poskytujú nevšedný a kreatívny pohľad na svet živej a neživej prírody. Aké úlohy nájdeme v jednotlivých zošitoch?Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá biológia 7 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Hravá biológia 7 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Hravá Biológia 7 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Biológia 7 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!