Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Hravá biológia 7 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá biológia 7 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti biológie, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Úlohy v Hravej biológii 7 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti. Objednajte si pracovný zošit Hravá biológia 7 výhodne v rámci Balíka pre 7. ročník!
V súlade s inovovaným ŠVP.


Autori: Mgr. Viktória Bajzáková, RNDr. Danica Božová, Mgr. Vladimíra Hurnajová, Mgr. Matúš Magera, PaedDr. Eva Pindesová, Mgr. Monika Seifertová

Rozsah: 68 strán

  • 3.00 € 15 ks a viac
  • 3.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 3.50 € menej ako 15 ks
  • 3.00 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti biológie, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Úlohy v Hravej biológii 7 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti. Objednajte si pracovný zošit Hravá biológia 7 výhodne v rámci Balíka pre 7. ročník!
V súlade s inovovaným ŠVP.


Autori: Mgr. Viktória Bajzáková, RNDr. Danica Božová, Mgr. Vladimíra Hurnajová, Mgr. Matúš Magera, PaedDr. Eva Pindesová, Mgr. Monika Seifertová

Rozsah: 68 strán

Obsah


V úvode Hravej biológie 7 žiaci spoznajú stavbu a funkcie tela stavovcov (povrch tela a oporná, pohybová, tráviaca, dýchacia, obehová, močová, regulačná a rozmnožovacia sústava, zmyslové orgány). Opíšu kostru vtáka i stavbu jeho vajca a zistia, ktoré živočíchy prijímajú kyslík z vody a ktoré zo vzduchu. Naučia sa, aký smer prúdenia krvi majú ryby, plazy a vtáky, a ktoré orgány tela zodpovedajú za jednotlivé zmysly. Hravá biológia 7 pripomenie žiakom dôležitosť vtákov a ich prínos k udržiavaniu biologickej rovnováhy prírody. Zoznámia sa s chránenými druhmi živočíchov aj s poprednými svetovými ochranárskymi organizáciami. 

Druhá časť Hravej biológie 7 je zameraná na získanie kľúčových vedomostí o ľudskom tele a jeho fungovaní prostredníctvom jednotlivých sústav. Na modeli človeka žiaci rozoznajú rozmiestnenie základných orgánov orgány ako srdce, mozog, žalúdok či pečeň. Spoznajú časti kože a naučia sa, ako poskytnúť prvú pomoc pri jej poraneniach. Uvedomia si jedinečnú funkciu kostí v našom tele a pomenujú jednotlivé časti lebky a hornej aj dolnej končatiny a zistia, ako postupovať pri vykĺbení palca, zlomenine predlaktia či vytknutí členka. Medzi ďalšie praktické znalosti patria zásady správnej výživy či informácie o vplyve výfukových plynov či návykových látok na náš organizmus. Hravá biológia 7 sa venuje aj témam darcovstva krvi či rozmnožovania. 


Obsah:

I. Vnútorná stavba tela stavovcov

II. Človek a jeho telo

III. Zdravie a život človeka


Hravé biológie od Taktiku poskytujú nevšedný a kreatívny pohľad na svet živej a neživej prírody. Aké úlohy nájdeme v jednotlivých zošitoch?Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!