Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí do polnoci 22.5.2024

 na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Šlabikár 1
Balík Šlabikár 1
 • 8.90 € 5 ks a viac
 • 12.40 € menej ako 5 ks
 • 10.50 € 5 ks a viac
 • Cena:
 • 12.40 € menej ako 5 ks
 • 8.90 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Šlabikár 1

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Šlabikár 1

Balík obsahuje dvojicu Šlabikárov (1. časť aj 2. časť) a Čítanku pre 1. ročník ZŠ z edície Nezábudka, ktorá na šlabikáre plynule nadväzuje a je určená na prácu počas čítankového obdobia. Šlabikáre obsahujú úlohy určené na prípravné obdobie, pokračujú spoznávaním jednotlivých písmen. Ich radenie je zvolené tak, aby čo najskôr umožnili spájanie do slabík a slov, ale pritom rešpektuje zvyšujúcu sa náročnosť písaných tvarov písmen. Čítanka obsahuje množstvo rôznorodých, pútavých textov od známych a menej známych autorov detskej literatúry. Rozdelené sú podľa jednotlivých tém – škola, rodina, príroda a „všetko ostatné”. Texty v čítanke sú rôznorodé, nájdete tu básničky, riekanky, hádanky i prozaické texty. Všetky majú primeranú dĺžku vzhľadom k veku a schopnostiam detí danej vekovej kategórie. 

Šlabikármi aj čítankou sprevádzajú dvojičky Ela a Vilo a členovia ich rodiny, takže deti môžu čítať o zážitkoch svojich obľúbených postavičiek.

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah:
Šlabikár – 1. časť: 84 strán
Šlabikár – 2. časť: 84 strán
Čítanka: 56 strán
Formát: A4


 • 8.90 € 5 ks a viac
 • 12.40 € menej ako 5 ks
 • 10.50 € 5 ks a viac
 • Cena:
 • 12.40 € menej ako 5 ks
 • 8.90 € 5 ks více

Počet kusov

Balík obsahuje dvojicu Šlabikárov (1. časť aj 2. časť) a Čítanku pre 1. ročník ZŠ z edície Nezábudka, ktorá na šlabikáre plynule nadväzuje a je určená na prácu počas čítankového obdobia. Šlabikáre obsahujú úlohy určené na prípravné obdobie, pokračujú spoznávaním jednotlivých písmen. Ich radenie je zvolené tak, aby čo najskôr umožnili spájanie do slabík a slov, ale pritom rešpektuje zvyšujúcu sa náročnosť písaných tvarov písmen. Čítanka obsahuje množstvo rôznorodých, pútavých textov od známych a menej známych autorov detskej literatúry. Rozdelené sú podľa jednotlivých tém – škola, rodina, príroda a „všetko ostatné”. Texty v čítanke sú rôznorodé, nájdete tu básničky, riekanky, hádanky i prozaické texty. Všetky majú primeranú dĺžku vzhľadom k veku a schopnostiam detí danej vekovej kategórie. 

Šlabikármi aj čítankou sprevádzajú dvojičky Ela a Vilo a členovia ich rodiny, takže deti môžu čítať o zážitkoch svojich obľúbených postavičiek.

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah:
Šlabikár – 1. časť: 84 strán
Šlabikár – 2. časť: 84 strán
Čítanka: 56 strán
Formát: A4


Obsah

Nácvik čítania a písania sa realizuje využitím hláskovej analyticko-syntetickej metódy. Edícia je koncepčne postavená na tradičných princípoch vyučovania.

Prečo používať šlabikáre a čítanku z edície Nezábudka od Taktiku: 

 • veku primerané texty s výchovným podtónom 
 • texty v čítanke od overených detských autorov rozdelené podľa tematických oblastí
 • úlohy zamerané na osvojovanie si čitateľských a pisateľských spôsobilostí
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností a schopnosti čítať s porozumením
Motivačné texty boli vytvorené priamo pre šlabikáre. Pre deti sú tak dostatočne blízke a zrozumiteľné a zároveň vo zvýšenej miere obsahujú osvojované písmeno, aby si ho žiaci dostatočne precvičili. Rozdelené sú podľa jednotlivých tém - škola, rodina, príroda a “všetko ostatné”. V poslednej spomenutej kategórii sa nachádza aj text z knihy Dobrodružstvá ducha Fridolína, ktorá patrí k úspešným publikáciám vydavateľstva TAKTIK.


Formulácia úloh nie je určená len pre samostatnú prácu žiaka, ale aj na premýšľanie nad textom a otvorenú diskusiu. Žiaci tak odpovedajú na otázky alebo vyjadrujú vlastný názor na text alebo situácie, ktoré popisuje. Úlohy sú formulované aj tak, aby žiaci priamo v texte hľadali odpovede na otázky, jednotlivé fakty a vnímali obsah daného textu.

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Šlabikár 1 na každých 15ks získavate 1ks Balík Šlabikár 1
Interaktívny Šlabikár 1. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny Šlabikár 1. časť (na 1 rok)
Interaktívny Šlabikár 2. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny Šlabikár 2. časť (na 1 rok)
Interaktívny slovenský jazyk - Čítanka 1 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Čítanka 1 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!