Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 5 (dotovaný)
Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 5 (dotovaný)
  • 9.90 € 5 ks a viac
  • 10.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 10.50 € menej ako 5 ks
  • 9.90 € 5 ks více

Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 5 (dotovaný)

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 5 (dotovaný)

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovné zošity Hravá slovenčina 5 a Hravá literatúra 5 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 5. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit Hravá slovenčina 5 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. 

Pracovný zošit Hravá literatúra 5 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií.

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1ks Balíčka Hravá slovenčina 5 a Hravá literatúra 5 ako BONUS


  • 9.90 € 5 ks a viac
  • 10.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 10.50 € menej ako 5 ks
  • 9.90 € 5 ks více

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovné zošity Hravá slovenčina 5 a Hravá literatúra 5 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 5. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit Hravá slovenčina 5 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. 

Pracovný zošit Hravá literatúra 5 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií.

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1ks Balíčka Hravá slovenčina 5 a Hravá literatúra 5 ako BONUS


ObsahPracovný zošit Hravá slovenčina 5 ponúka viacdruhové cvičenia zamerané na doplňovanie, spájanie, krúžkovanie, ale aj písanie krátkych slohov či dokonca kreslenia obrázkov. Úlohy vhodným spôsobom dopĺňajú konkrétne témy zo slovenského jazyka a žiakov určia argumentovať a komunikovať, čím zároveň rozvíjajú ich slovnú zásobu. Pri práci s textom je kladený dôraz na jeho porozumenie a interpretáciu. Na konci tematických kapitol sú zostavené testy na opakovanie, ktoré ocenia aj pedagógovia. Po zopakovaní mäkkej a tvrdej výslovnosti, interpunkčných znamienok a písania i/y po mäkkých a obojakých spoluhláskach sa žiaci zoznámia s teoretickým i praktickým významom interview. Naučia sa základné rozdiely medzi debatou a diskusiou, ako aj význam vetného prízvuku v slovenčine. Starým rodičom napíšu pohľadnicu k meninám a spolužiakom zašlú e-mail, čím si osvoja základné náležitosti písomnej korešpondencie. Zistia, akú formu majú mať a na aké základné otázky majú odpovedať správa a oznámenie, oboznámia sa s náležitosťami pozvánky a vizitky, vymyslia reklamné slogany a neobyčajné reklamy. V ďalších úlohách budú piataci opisovať okolitý svet, živočíchy či pracovnú činnosť, a tak sa naučia podrobnejšie znaky opisu ako slohového útvaru. Pri tom využijú nadobudnuté poznatky z oblasti prídavných mien – ich rozdelenia, vzorov či spôsobov stupňovania. Pomôže im s tým dokonca slávny čarodejník Harry Potter!Hravá literatúra 5 začína súhrnným opakovaním učiva z 2. – 4. ročníka a pokračuje témami uspávanka, ľúbostné piesne a ľudové rozprávky. Žiaci v jednotlivých úlohách (dopĺňanie slov, spájanie, vypisovanie, zaraďovanie) aktívne pracujú s textom, s dôrazom na porozumenie prečítanej rozprávky a jej následnú interpretáciu. Piataci sa v Hravej literatúre 5 naučia rozoznávať kladné a záporné postavy, sformulovať hlavnú myšlienku textu a pracovať so synonymami a antonymami. Osvoja si termíny ako frazeologizmus, personifikácia, nonsens, prirovnanie, zdrobnenina či zveličené slová. V ďalších témach sa naučia, aké špecifiká má filmová a televízna rozprávka alebo ako sa líši legenda a povesť. Hravá literatúra 5 využíva pri práci s textom pomerne nové, ale aj všeobecne známe rozprávky a príbehy, ktoré žiak pozná z detstva (Perinbaba, Zbojník Jurko, Tom a Jerry a mnohé iné), s dôrazom na porozumenie textu a jeho interpretáciu, ako aj používanie a rozlišovanie umeleckých jazykových prostriedkov. Pracovný zošit ponúka priestor aj pre vlastnú tvorbu. Žiaci majú napríklad porozmýšľať nad tým, ako by v budúcnosti chceli byť užitoční pre svet či vymyslieť príbeh, v ktorom vystúpia konkrétne rozprávkové bytosti. Hravá literatúra 5 nezaostáva ani pri rozvíjaní ďalších kreatívnych zručností - piataci si vyskúšajú kresbu erbu Rožňavy, obľúbeného miesta či komiksových postáv. 

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 5 (dotovaný) na každých 15ks získavate 1ks Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 5 (dotovaný)
Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 5 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!