Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá slovenčina 5 iŠVP - pracovný zošit
Hravá slovenčina 5 iŠVP - pracovný zošit
 • 5.20 € 15 ks a viac
 • 5.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.50 € menej ako 15 ks
 • 5.20 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá slovenčina 5 iŠVP - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá slovenčina 5 iŠVP - pracovný zošit

Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!
Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit Hravá slovenčina 5 rozvíja kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandarduPracovný zošit ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Objednajte si pracovný zošit Hravá slovenčina 5 výhodne v Balíku pre 5. ročník C - dotovaný, ako aj v Balíku Hravá slovenčina 5 + Hravá literatúra 5.

Autori: PaedDr. Eva Dzurková, Mgr. Mária Andrejčáková, Mgr. Mária Civáňová, Mgr. Lucia Žigová, PaedDr. Erika Polányiová
Rozsah: 68 strán
Formát: A4

 • 5.20 € 15 ks a viac
 • 5.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.50 € menej ako 15 ks
 • 5.20 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá slovenčina 5 iŠVP - pracovný zošit Hravá slovenčina 5 iŠVP - pracovný zošit + Hravé diktáty 5 Hravé diktáty 5

Spolu iba za: 9.90 €
( ušetríte: 1.10 € )


Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!
Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit Hravá slovenčina 5 rozvíja kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandarduPracovný zošit ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Objednajte si pracovný zošit Hravá slovenčina 5 výhodne v Balíku pre 5. ročník C - dotovaný, ako aj v Balíku Hravá slovenčina 5 + Hravá literatúra 5.

Autori: PaedDr. Eva Dzurková, Mgr. Mária Andrejčáková, Mgr. Mária Civáňová, Mgr. Lucia Žigová, PaedDr. Erika Polányiová
Rozsah: 68 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit ponúka viacdruhové cvičenia zamerané na doplňovanie, spájanie, krúžkovanie, ale aj písanie krátkych slohov či dokonca kreslenia obrázkov. Úlohy vhodným spôsobom dopĺňajú konkrétne témy zo slovenského jazyka a žiakov určia argumentovať a komunikovať, čím zároveň rozvíjajú ich slovnú zásobu. Pri práci s textom je kladený dôraz na jeho porozumenie a interpretáciu. Na konci tematických kapitol sú zostavené testy na opakovanie, ktoré ocenia aj pedagógovia. Po zopakovaní mäkkej a tvrdej výslovnosti, interpunkčných znamienok a písania i/y po mäkkých a obojakých spoluhláskach sa žiaci zoznámia s teoretickým i praktickým významom interview. Naučia sa základné rozdiely medzi debatou a diskusiou, ako aj význam vetného prízvuku v slovenčine. Starým rodičom napíšu pohľadnicu k meninám a spolužiakom zašlú e-mail, čím si osvoja základné náležitosti písomnej korešpondencie. Zistia, akú formu majú mať a na aké základné otázky majú odpovedať správa a oznámenie, oboznámia sa s náležitosťami pozvánky a vizitky, vymyslia reklamné slogany a neobyčajné reklamy. V ďalších úlohách budú piataci opisovať okolitý svet, živočíchy či pracovnú činnosť, a tak sa naučia podrobnejšie znaky opisu ako slohového útvaru. Pri tom využijú nadobudnuté poznatky z oblasti prídavných mien – ich rozdelenia, vzorov či spôsobov stupňovania. Pomôže im s tým dokonca slávny čarodejník Harry Potter!
Obsah: 
 • Opakovanie učiva zo 4. ročníka
 • Zhovárame sa a diskutujeme
 • Píšeme si so známymi
 • Chceme byť informovaní
 • Informujeme včas a správne
 • Opisujeme svet vôkol nás
 • Tvoríme jednoduché príbehy
 • Príbeh a opis patria k sebe
 • Zhotovujeme podľa návodu
 • Opakovanie učiva z 5. ročníka

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá slovenčina 5 iŠVP - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Hravá slovenčina 5 iŠVP - pracovný zošit
Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 5 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!