Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Precvičovanie pravopisu pre 5. ročník
Precvičovanie pravopisu pre 5. ročník
 • 3.70 € 15 ks a viac
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • 3.70 € 15 ks více

Počet kusov

Precvičovanie pravopisu pre 5. ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Precvičovanie pravopisu pre 5. ročník

Edícia precvičovacích pracovných zošitov je určená všetkým žiakom jednotlivých ročníkov na 2. stupni ZŠ, ktorí majú záujem o dôkladnejšie precvičovanie vybraných pravopisných úloh zo slovenského jazyka. Celá edícia pre 2. stupeň svojím spracovaním nadväzuje na súbor precvičovacích zošitov z 1. stupňa ZŠ. Zošity sú vhodné aj na samostatnú prípravu – nájdete v nich správne riešenia všetkých úloh.

Autorky: Mgr. Zuzana Jaďuďová, Mgr. Eva Kvantíková, PaedDr. Erika Polányiová
Rozsah: 56 strán
Formát: A5


 • 3.70 € 15 ks a viac
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • 3.70 € 15 ks více

Počet kusov

Edícia precvičovacích pracovných zošitov je určená všetkým žiakom jednotlivých ročníkov na 2. stupni ZŠ, ktorí majú záujem o dôkladnejšie precvičovanie vybraných pravopisných úloh zo slovenského jazyka. Celá edícia pre 2. stupeň svojím spracovaním nadväzuje na súbor precvičovacích zošitov z 1. stupňa ZŠ. Zošity sú vhodné aj na samostatnú prípravu – nájdete v nich správne riešenia všetkých úloh.

Autorky: Mgr. Zuzana Jaďuďová, Mgr. Eva Kvantíková, PaedDr. Erika Polányiová
Rozsah: 56 strán
Formát: A5


Obsah

Žiaci si prostredníctvom precvičovania upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav.


Obsah:

 • Opakovanie učiva 4. ročníka
  • Písanie i/í, y/ý po tvrdej a mäkkej spoluhláske, vybrané slová
  • Slovné druhy
  • Skloňovanie
  • Interpunkcia
 • Spodobovanie
 • Podstatné mená
  • Vlastné podstatné mená
  • Gramatické kategórie podstatných mien
  • Podstatné mená mužského rodu
  • Podstatné mená ženského rodu
  • Podstatné mená stredného rodu
  • Vzory podstatných mien
 • Prídavné mená
  • Akostné a vzťahové prídavné mená
  • Antonymá prídavných mien
  • Stupňovanie prídavných mien
  • Vzory prídavných mien pekný, cudzí
 • Zámená
  • Osobné a privlastňovacie zámená
  • Pravopis zámen
 • Číslovky
  • Základné a radové číslovky
 • Slovesá
  • Časovanie slovies
  • Gramatické kategórie slovies
  • Slovotvorné predpony a sloveso byť
 • Predložky
 • Riešenia
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!