Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Úspešná maturita Všeobecná a anorganická chémia
Úspešná maturita Všeobecná a anorganická chémia
 • 12.10 € 15 ks a viac
 • 13.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.90 € menej ako 15 ks
 • 12.10 € 15 ks více

Počet kusov

Úspešná maturita Všeobecná a anorganická chémia

Skladom - zasielame ihneď!

Úspešná maturita Všeobecná a anorganická chémia

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. 

Vyše tristostranová učebnica je spracovaná ako ucelený sprievodca štúdiom všeobecnej a anorganickej chémie na stredných školách. Pozostáva z dvoch tematických celkov. 

Prvá časť – Všeobecná chémia je rozdelená do trinástich kapitol. Žiaci spoznajú chémiu ako vedu a hmotu. Oboznámia sa s názvoslovnými pravidlami a základnými chemickými výpočtami, ako aj s atómom, rádioaktivitou, elektrónovým obalom, periodickým zákonom aj periodickou sústavou prvkov. Získajú nové poznatky týkajúce sa chemickej väzby a chemického deja. Naučia sa rozlišovať redoxné, protolytické a zrážacie reakcie. Zaiste pútavá je aj kapitola venovaná termochémii a reakčnej kinetike. 

Druhá časť učebnice – Anorganická chémia – venuje veľkorysý priestor charakteristike a vlastnostiam prvkov s1 a s2, p1 a p6, d-prvkov a f-prvkov. 

Každá kapitola obsahuje niekoľko úloh na samostatné vypracovanie, ako aj modelové testové úlohy, ktoré majú slúžiť na preverenie nadobudnutých poznatkov. 

Texty v učebnici dopĺňajú tabuľky, obrazový materiál aj vzorovo riešené príklady s komentárom. Ich úlohou je napomôcť k lepšiemu porozumeniu témy a upevneniu vedomostí. Súčasťou kapitol sú podrobné vysvetlenia teoretických základov, užitočné rady aj usmernenia. Záverečné strany patria kľúču k riešeniam úloh a Slovníčku dôležitých chemických pojmov.

Autorka: Mgr. Petra Hajduková
Rozsah: 336 strán
Formát: A4

 • 12.10 € 15 ks a viac
 • 13.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.90 € menej ako 15 ks
 • 12.10 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. 

Vyše tristostranová učebnica je spracovaná ako ucelený sprievodca štúdiom všeobecnej a anorganickej chémie na stredných školách. Pozostáva z dvoch tematických celkov. 

Prvá časť – Všeobecná chémia je rozdelená do trinástich kapitol. Žiaci spoznajú chémiu ako vedu a hmotu. Oboznámia sa s názvoslovnými pravidlami a základnými chemickými výpočtami, ako aj s atómom, rádioaktivitou, elektrónovým obalom, periodickým zákonom aj periodickou sústavou prvkov. Získajú nové poznatky týkajúce sa chemickej väzby a chemického deja. Naučia sa rozlišovať redoxné, protolytické a zrážacie reakcie. Zaiste pútavá je aj kapitola venovaná termochémii a reakčnej kinetike. 

Druhá časť učebnice – Anorganická chémia – venuje veľkorysý priestor charakteristike a vlastnostiam prvkov s1 a s2, p1 a p6, d-prvkov a f-prvkov. 

Každá kapitola obsahuje niekoľko úloh na samostatné vypracovanie, ako aj modelové testové úlohy, ktoré majú slúžiť na preverenie nadobudnutých poznatkov. 

Texty v učebnici dopĺňajú tabuľky, obrazový materiál aj vzorovo riešené príklady s komentárom. Ich úlohou je napomôcť k lepšiemu porozumeniu témy a upevneniu vedomostí. Súčasťou kapitol sú podrobné vysvetlenia teoretických základov, užitočné rady aj usmernenia. Záverečné strany patria kľúču k riešeniam úloh a Slovníčku dôležitých chemických pojmov.

Autorka: Mgr. Petra Hajduková
Rozsah: 336 strán
Formát: A4

Obsah

Učebnica si kladie za cieľ prehĺbiť, vhodne obsahovo spestriť a doplniť preberané učivo všeobecnej a anorganickej chémie na stredných školách. Autorka sa usilovala o sumárne, jednoduché a zrozumiteľné spracovanie, vysvetlenie aj objasnenie chemických procesov, ktoré na prvý pohľad vyzerajú zložito. 

Benefity:

 • univerzálny študijný sprievodca
 • komplexnosť spracovania tém
 • prehľad dôležitých pojmov a vzťahov
 • text obohatený o tabuľky či vzorovo riešené príklady s komentárom
 • podrobné vysvetlenia teoretických základov, užitočné rady a usmernenia
 • úlohy na samostatné vypracovanie aj modelové testové úlohy (vrátane riešení)
 • učebnica je vhodná pre študentov gymnázií aj iných stredných škôl (stredných zdravotníckych škôl, stredných odborných škôl veterinárnych, stredných odborných škôl chemických a i.)
 • vhodná pomôcka pri príprave na prijímacie pohovory z chémie (zaiste nápomocná aj pre študentov prvých ročníkov vysokých škôl, ktorým poskytne všetky potrebné informácie na zopakovanie základných znalostí)

Učebnica je koncipovaná tak, aby poskytovala obsahovo bohatý, plnohodnotný a komplexný študijný zdroj pri prı́prave na maturitnú skúšku, ktorý je zároveň možné využívať počas celého stredoškolského štúdia chémie. 

Obsah:

Všeobecná chémia:

 • Chémia ako veda, hmota a forma hmoty, sústavy látok
 • Názvoslovné pravidlá a ich použitie
 • Základné chemické výpočty
 • Atóm a jeho charakteristika, modely atómu, stavba atómu
 • Rádioaktivita, stabilita atómového jadra, typy žiarenia
 • Elektrónový obal, stavba a vlastnosti elektrónového obalu
 • Periodický zákon a periodická sústava prvkov
 • Chemická väzba
 • Chemický dej, chemické reakcie a chemické rovnice
 • Redoxné reakcie a oxidačno-redukčné deje
 • Protolytické reakcie
 • Zrážacie reakcie
 • Termochémia a reakčná kinetika


Anorganická chémia:

 • Charakteristika a vlastnosti prvkov s1 a s2
 • Charakteristika a vlastnosti prvkov p1 a p6
 • Charakteristika a vlastnosti d-prvkov
 • Charakteristika a vlastnosti f-prvkov

Prílohy:

 • Riešenia úloh
 • Slovníček dôležitých chemických pojmov
 • Zoznam použitej literatúryMáte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!