Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Úspešná maturita Organická chémia a Biochémia
Úspešná maturita Organická chémia a Biochémia
 • 12.10 € 15 ks a viac
 • 13.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.90 € menej ako 15 ks
 • 12.10 € 15 ks více

Počet kusov

Úspešná maturita Organická chémia a Biochémia

Skladom - zasielame ihneď!

Úspešná maturita Organická chémia a Biochémia

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. 

Takmer dvestostranová učebnica pozostáva z dvoch tematických celkov - časť Organická chémia je rozdelená do troch kapitol, ktoré sa zaoberajú základnými pojmami organickej chémie (vrátane názvoslovia), uhľovodíkmi a derivátmi uhľovodíkov. Na začiatku každej kapitoly sú uvedené príslušné pojmy, ovládanie ktorých je podmienkou úspešného zvládnutia maturitnej skúšky z chémie. V závere sa nachádzajú úlohy na overenie vedomostí k jednotlivým kapitolám.

Totožnú štruktúru má aj časť Biochémia. Obsahuje sedem kapitol, ktoré sa venujú chemickému zloženiu organizmov, sacharidom, lipidom, proteínom, enzýmom, nukleovým kyselinám a biochemickým dejom (metabolizmu). Aj na konci tejto časti nájdu študenti úlohy na overenie nadobudnutých vedomostí.

Základné učivo je v učebnici doplnené rozširujúcim učivom, ktoré poskytuje študentom informácie potrebné na prípravu na prijímacie skúšky z chémie na vysoké školy, predovšetkým na slovenské a české lekárske a farmaceutické fakulty. Študenti ocenia aj prehľad dôležitých pojmov a vzťahov, vzorce k základnému učivu a rôzne zaujímavosti.

Autor: Mgr. Miloslav Melník
Rozsah: 198 strán
Formát: A4

 • 12.10 € 15 ks a viac
 • 13.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.90 € menej ako 15 ks
 • 12.10 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. 

Takmer dvestostranová učebnica pozostáva z dvoch tematických celkov - časť Organická chémia je rozdelená do troch kapitol, ktoré sa zaoberajú základnými pojmami organickej chémie (vrátane názvoslovia), uhľovodíkmi a derivátmi uhľovodíkov. Na začiatku každej kapitoly sú uvedené príslušné pojmy, ovládanie ktorých je podmienkou úspešného zvládnutia maturitnej skúšky z chémie. V závere sa nachádzajú úlohy na overenie vedomostí k jednotlivým kapitolám.

Totožnú štruktúru má aj časť Biochémia. Obsahuje sedem kapitol, ktoré sa venujú chemickému zloženiu organizmov, sacharidom, lipidom, proteínom, enzýmom, nukleovým kyselinám a biochemickým dejom (metabolizmu). Aj na konci tejto časti nájdu študenti úlohy na overenie nadobudnutých vedomostí.

Základné učivo je v učebnici doplnené rozširujúcim učivom, ktoré poskytuje študentom informácie potrebné na prípravu na prijímacie skúšky z chémie na vysoké školy, predovšetkým na slovenské a české lekárske a farmaceutické fakulty. Študenti ocenia aj prehľad dôležitých pojmov a vzťahov, vzorce k základnému učivu a rôzne zaujímavosti.

Autor: Mgr. Miloslav Melník
Rozsah: 198 strán
Formát: A4

Obsah

Prehľad učiva v učebnici Úspešná maturita - Organická chémia a Biochémia je určený predovšetkým študentom končiacich ročníkov gymnázií, ktorí chcú absolvovať maturitnú skúšku z chémie. Pedagógovia ju môžu používať pri výučbe organickej chémie a biochémie počas celého stredoškolského štúdia. Poslúži aj študentom iných typov stredných škôl a všetkým ostatným záujemcom o štúdium chémie. Je tiež vhodnou pomôckou pri príprave na prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium.

Benefity:

 • univerzálny študijný sprievodca, 
 • komplexnosť spracovania tém, 
 • prehľad dôležitých pojmov a vzťahov, 
 • vzorce k základnému učivu 
 • zaujímavosti
 • riešenia úloh
 • schémy niektorých metabolických dráhBenefity a ukážky učebnice v krátkom videjku:


Obsah: 

Organická chémia

 • Úvod do organickej chémie
 • Uhľovodíky
 • Deriváty uhľovodíkov
 • Úlohy na precvičenie učiva

Biochémia

 • Chemické zloženie organizmov
 • Sacharidy
 • Lipidy
 • Proteíny
 • Enzýmy
 • Nukleové kyseliny
 • Biochemické deje
 • Prílohy (Riešenia úloh, Schémy niektorých metabolických dráh, Zoznam použitej literatúry)Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!