Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
  • Úvod
  • TAKTIKBLOG - K úspešnému zvládnutiu maturity dopomôže aj paradajka či pamäťový palác. Inšpiruj sa overenými technikami.

TAKTIKBLOG - K úspešnému zvládnutiu maturity dopomôže aj paradajka či pamäťový palác. Inšpiruj sa overenými technikami.

TAKTIKBLOG - K úspešnému zvládnutiu maturity dopomôže aj paradajka či pamäťový palác. Inšpiruj sa overenými technikami.

Kľúčovú znalosť k príprave na maturitu hlásal už Sokrates – poznaj seba samého. Nie je to len fráza, preto nezačínaj zívať. Existuje totiž niekoľko typov študentov, na ktorých platia iné techniky učenia. Prvý krok k úspechu je vedieť, ktorý typ študenta si.

Zvýrazňovači – poslucháči – experimentátori

Predtým ako začneš bez rozmyslu hltať odbornú literatúru a blokovať najlepších priateľov na sieťach, polož si otázku – Ako si učivo zapamätám najrýchlejšie a najlepšie?

Ak je odpoveďou čítanie, patríš do skupiny, ktorú som si pracovne nazvala zvýrazňovači. Zapamätáš si najviac vtedy, keď učivo vidíš napísané. To však nestačí. Dôležité je tiež to, ako je napísané. Používaj preto logické zvýraznenia dôležitých pojmov a definícií, rôzne kategórie nadpisov i odrážok, lepiace papieriky či prehľadné štruktúry tém.

Poslucháčom sa najlepšie učí vtedy, keď učivo počúvajú pri výklade, a zároveň ho potom môžu prerozprávať. Pre tento typ študentov je vhodné učenie vo dvojici, pri ktorom jeden druhému "vykladáte" učivo, diskutujete o ňom a kladiete si otázky. Efektívne sú aj rôzne mnemotechnické pomôcky, vzdelávacie podcasty či dokumenty.  

Ak si učivo potrebuješ obchytať a vyskúšať, patríš k haptickým študentom, ktorých pracovne nazývam aj experimentátori. Tí obľubujú praktickú demonštráciu učiva, modelovanie, pokusy či prácu s nástrojmi. Experimentátori sa často učia pri pohybe, preto sa pri príprave odporúčajú prechádzky, ale aj vytváranie modelových situácií či vlastných poznámok.  

Nepodceňuj prípravu a zdroje 

Príprava je dôležitá. Vyžaduje si štipku plánovania a kvalitnú literatúru. Rozdeliť si maturitné predmety na týždeň pred maturitou nie je plán, ale problém. Stanov si reálne ciele a prispôsob si ich. Ak si ranné vtáča, neponocuj. Ak sa ti lepšie učí popoludní, dopraj si oddych a vrhni sa do toho plný energie. 

S výberom literatúry ti vieme pomôcť aj my v Taktiku. Edíciu Úspešná maturita zatiaľ tvoria učebnice pre slovenský jazyk a literatúru, anglický jazyk (B1 a B2), dejepis, občiansku náuku, biológiu, anorganickú i organickú chémiu. Úspešná maturita – anglický jazyk a Úspešná maturita – dejepis sú spracované vo forme vypracovaných maturitných tém. Ostatné publikácie komplexne zhŕňajú stredoškolské učivo a zároveň rozširujú vedomosti pred prijímačkami na vysoké školy. Siahni po Úspešnej maturite a nenechaj nič na náhodu.  


Buduj paláce, kresli mapy – tieto techniky urobia z učenia radosť

Môže sa to zdať ako banalita, no aj výber prostredia súvisí s tým, ako rýchlo sa niektoré veci dokážeme naučiť. Nájdi si preto pohodlné miesto, kde sa dokážeš sústrediť. Pre niekoho je to izba, pre iného záhrada, park, knižnica či kaviareň. Dôležité je, aby ťa nerozptyľovalo priveľa podnetov. 

Fyzická aktivita a dostatok kyslíka stimulujú mozog. Dodržiavaj preto pri učení pitný režim, pravidelne vetraj miestnosť, v ktorej sa učíš a nezabúdaj ani na dynamické prestávky

Techniky a zlepšováky

Existuje niekoľko techník, ktorými si vieš učenie zjednodušiť – spomenieme myšlienkové mapy, pamäťové paláce či paradajku.


Myšlienkové mapy slúžia na rýchlejšie zapamätanie vzťahov a údajov k téme. Ústredným bodom myšlienkovej mapy je všeobecný pojem, napríklad vetné členy, okolo ktorého vetvi  súvisiace pojmy – teda hlavné a vedľajšie vetné členy – k nim priraď ďalšie pojmy – podmet, prísudok a vetný základ k hlavným vetným členom, a prívlastok, predmet a príslovkové určenie k vedľajším vetným členom. S vetvením pokračuj dovtedy, kým nevytvoríš "mapu celej témy". Podobné mapy nájdeš nielen v Úspešnej maturite zo slovenského jazyka, ale aj v dejepise či biológii

Podobný účel majú aj pamäťové paláce. Povedzme, že sa potrebuješ naučiť typológiu osobností. Predstav si izbu, ktorú dobre poznáš a v nej svojich príbuzných. Každý z nich predstavuje iný typ osobnosti. Otec nahnevane hádže vecami a na čele má nápis "žlč" – predstavuje cholerika. Sestra si zas v kúte číta knihu s názvom Čierna žlč – predstavuje melancholika. Mama nadšene víta hostí v oblečení červenom ako krv – je sangvinik. A brat? Ten leží na pohovke a zaoberá sa svojou hrou s názvom Hlien – ten je flegmatik. Čím bizarnejší príbeh si v predstave vytvoríš, tým pevnejšie budú múry tvojho pamäťového paláca.

A napokon, technika Pomodoro (paradajka), ktorú vymyslel istý softvérový inžinier počas štúdia na vysokej škole. Hľadal efektívny spôsob riadenia času a pomohol si kuchynským časovačom v tvare paradajky. Táto technika spočíva v striedaní 25-minútových intervalov, počas ktorých sa vedome sústredíš na učenie, a 5-minútových prestávok. Po štyroch intervaloch máš nárok na dlhšiu pauzu, zväčša 15 – 20 minút. Časové intervaly si, samozrejme, môžeš prispôsobiť svojim potrebám.  

Šťastie praje pripraveným 

Ak sa ti napriek všetkej snahe kráti čas, no učiva je stále viac ako dosť, nepanikár. Vytvor si ku každej téme základnú štruktúru s kľúčovými slovami, ktoré ti pomôžu v orientácii v učive. Inšpirovať ťa môžu štruktúry k téme vytvorené v Úspešnej maturite z dejepisu či kľúčové slová, ktoré sa nachádzajú pri každej kapitole v Úspešnej maturite z občianskej náuky i chémie

Knihy do rúk a veľa šťastia pri výbere maturitnej témy praje Viki z Taktiku. 
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!