Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 2 - učebnica
Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 2 - učebnica
 • 6.20 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 6.20 € 15 ks více

Počet kusov

Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 2 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 2 - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Učebnica je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Učebnicu Slovenský jazyk 2 zostavili odborní pedagógovia na základe svojich skúseností s výučbou na stredných školách a gymnáziách. Celkovo je 108 strán textu učebnice rozdelených do 5 kapitol, zameraných na prezentáciu a osvojenie nového učiva, a 3 praktických kapitol s tipmi na písanie slohových prác, úlohami na prácu s textom a gramatickými a pravopisnými cvičeniami, určenými na fixovanie prebratých poznatkov. Každá kapitola je ukončená prehľadnou pojmovou mapou, ktorá sa účinne využije pri opakovaní a upevňovaní základných teoretických pojmov, každá podkapitola sa začína aktivizujúcou úlohou, ktorá študentov uvedie do preberaného učiva a zároveň vytvorí priestor pre rozširovanie vedomostí v rámci prierezových tém. Učebný výklad dopĺňajú zaujímavosti, pripomenutia známych poznatkov a upozornenia na dôležité pojmy, javy a fakty, ktoré obohacujú preberanú tému. Moderný dizajn a množstvo fotografií podporia motiváciu a kreativitu študentov.

Súčasťou učebnice je kľúč so správnymi odpoveďami.

Autori: Mgr. Martin Anderko; Mgr. Jaroslav Bečka; PhDr. Ľudmila Kónyová; Mgr. Lenka Regrutová, PhD.; Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
Rozsah: 108 strán
Formát: A4

 • 6.20 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 6.20 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Učebnica je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Učebnicu Slovenský jazyk 2 zostavili odborní pedagógovia na základe svojich skúseností s výučbou na stredných školách a gymnáziách. Celkovo je 108 strán textu učebnice rozdelených do 5 kapitol, zameraných na prezentáciu a osvojenie nového učiva, a 3 praktických kapitol s tipmi na písanie slohových prác, úlohami na prácu s textom a gramatickými a pravopisnými cvičeniami, určenými na fixovanie prebratých poznatkov. Každá kapitola je ukončená prehľadnou pojmovou mapou, ktorá sa účinne využije pri opakovaní a upevňovaní základných teoretických pojmov, každá podkapitola sa začína aktivizujúcou úlohou, ktorá študentov uvedie do preberaného učiva a zároveň vytvorí priestor pre rozširovanie vedomostí v rámci prierezových tém. Učebný výklad dopĺňajú zaujímavosti, pripomenutia známych poznatkov a upozornenia na dôležité pojmy, javy a fakty, ktoré obohacujú preberanú tému. Moderný dizajn a množstvo fotografií podporia motiváciu a kreativitu študentov.

Súčasťou učebnice je kľúč so správnymi odpoveďami.

Autori: Mgr. Martin Anderko; Mgr. Jaroslav Bečka; PhDr. Ľudmila Kónyová; Mgr. Lenka Regrutová, PhD.; Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
Rozsah: 108 strán
Formát: A4

Obsah

Učebnica je prehľadne rozdelená. Výklad prináša teoretické poznatky o danej téme, vysvetľuje ju a dopĺňa o ďalšie informácie. Výklad v súvislých vetách sa strieda s výkladom v odrážkach. Dôležité pojmy sú zvýraznené. Tabuľky a prehľady názorne upozorňujú na problematické javy. Ukážky demonštrujú reálne využitie slohového útvaru so zohľadnením aktuálnych spoločenských tém. Učebnica obsahuje rozmanité úlohy, o. i. aj aktivizujúce úlohy a  úlohy na diskusiu a spoločnú prácu.


Obsah: 

 • Umelecký štýl 
 • Rozprávací slohový postup
 • Opisný slohový postup
 • Morfológia 
 • Publicistický štýl 
 • Prílohy: Tipy na písanie slohových prác, Úlohy na prácu s textom, Gramatické a pravopisné cvičenia
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!