Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Prvouka 1 - pracovná učebnica
Prvouka 1 - pracovná učebnica
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Prvouka 1 - pracovná učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Prvouka 1 - pracovná učebnica

Pracovná učebnica Prvouka 1 je určená žiakom 1. ročníka základných škôl. Vypracovaná je v súlade s iŠVP. Žiaci sa naučia ako funguje 5 ľudských zmyslov, čo škodí ich zdraviu, ako funguje meranie času. Ďalšie kapitoly sú venované priehľadným a nepriehľadným materiálom, svetlu a tieňom, ale aj poznávaniu niektorých rastlín a živočíchov. Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Prvouka 1 je spracovaná hravou formou, úlohy sú koncipované tak, aby všestranne rozvíjali prírodovednú gramotnosť žiaka. Pracovná učebnica poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave (najskôr cielene skúmajú realitu a až potom sa vyvodzujú teoretické závery).

Prvouka 1 je súčasťou zvýhodneného Balíka pre 1. ročník

Autorky: Ing. Mgr. Jana Chmurová, PhD., Mgr. Iveta Juricová, PhD.
Rozsah: 48 strán
Formát: A4

 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Pracovná učebnica Prvouka 1 je určená žiakom 1. ročníka základných škôl. Vypracovaná je v súlade s iŠVP. Žiaci sa naučia ako funguje 5 ľudských zmyslov, čo škodí ich zdraviu, ako funguje meranie času. Ďalšie kapitoly sú venované priehľadným a nepriehľadným materiálom, svetlu a tieňom, ale aj poznávaniu niektorých rastlín a živočíchov. Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Prvouka 1 je spracovaná hravou formou, úlohy sú koncipované tak, aby všestranne rozvíjali prírodovednú gramotnosť žiaka. Pracovná učebnica poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave (najskôr cielene skúmajú realitu a až potom sa vyvodzujú teoretické závery).

Prvouka 1 je súčasťou zvýhodneného Balíka pre 1. ročník

Autorky: Ing. Mgr. Jana Chmurová, PhD., Mgr. Iveta Juricová, PhD.
Rozsah: 48 strán
Formát: A4

Obsah

Úlohy v pracovnej učebnici sú rôznorodé, zamerané na rozvoj všestranných prírodovedných zručností. Podľa zadaní žiaci pozorujú daný predmet, tvoria predpoklady, jednoduché hypotézy, následne merajú, overujú dáta, zovšeobecňujú a tvoria závery. 

Rôzne typy úloh sú v učebnici označené piktogramami, ktoré napovedajú akým spôsobom má dieťa úlohu riešiť: slovne, písomne, či ide o praktickú úlohu, dlhodobú, prípadne či ju majú žiaci riešiť v skupine.

Motivujúce je i plnofarebné spracovanie učebnice a bohaté ilustrácie, ktoré priamo nadväzujú na jednotlivé úlohy.

Obsah:

 • Moja rodina
 • Moja škola a jej okolie
 • Zmysly človeka
 • Zrak
 • Sluch
 • Čuch
 • Chuť
 • Hmat
 • Čo škodí zdraviu
 • Voda
 • Meranie času
 • Svetlo a tiene
 • Priehľadné a priesvitné materiály
 • Rastliny
 • Živočíchy
 • Príroda a jej súčastiMáte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!