Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Prvouka 1 - pracovná učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Prvouka 1 - pracovná učebnica

Pracovná učebnica hravou formou sprostredkuje deťom poznávanie okolia v časových a priestorových vzťahoch. Úlohy sú koncipované tak, aby všestranne rozvíjali prírodovednú gramotnosť žiaka – prírodovedné predstavy, prírodovedné postoje a spôsobilosti vedeckej práce, ako pozorovanie, tvorba predpokladov, meranie, verifikácia dát, práca s premennými, zovšeobecnenie a tvorba záverov. Pracovná učebnica poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave (najskôr cielene skúmajú realitu a až potom sa vyvodzujú teoretické závery).

Autori: Ing. Mgr. Jana Chmurová, PhD., Mgr. Iveta Juricová, PhD.

Počet strán: 44 

 • 2.40 € viac ako 15 ks
 • 3.30 € menej ako 15 ks
 • 2.80 € viac ako 15 ks
 • Cena:
 • 3.30 € menej ako 15 ks
 • 2.40 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Pracovná učebnica hravou formou sprostredkuje deťom poznávanie okolia v časových a priestorových vzťahoch. Úlohy sú koncipované tak, aby všestranne rozvíjali prírodovednú gramotnosť žiaka – prírodovedné predstavy, prírodovedné postoje a spôsobilosti vedeckej práce, ako pozorovanie, tvorba predpokladov, meranie, verifikácia dát, práca s premennými, zovšeobecnenie a tvorba záverov. Pracovná učebnica poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave (najskôr cielene skúmajú realitu a až potom sa vyvodzujú teoretické závery).

Obsah:

 • Spoznávame sa
 • Moja škola
 • Zrak
 • Sluch
 • Čuch
 • Chuť
 • Hmat
 • Čo škodí zdraviu
 • Voda
 • Meranie času
 • Svetlo a tiene
 • Priehľadné a priesvitné materiály
 • Rastliny
 • Živočíchy
 • Príroda a jej súčasti

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie