Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Prvouka 2 - pracovná učebnica
Prvouka 2 - pracovná učebnica
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Prvouka 2 - pracovná učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Prvouka 2 - pracovná učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Prvouka 2 určená žiakom 2 ročníka základných škôl je vypracovaná v súlade s iŠVP a plne rešpektuje výkonový a obsahový štandard ISCED1. Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Učivo je rozdelené do 5 základných kapitol (Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a jej skúmanie, Človek a spoločnosť) a niekoľkých podkapitol, ktoré sú farebne odlíšené. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

Prvouka 2 je súčasťou zvýhodneného Balíka pre 2. ročník

Autori: Mgr. Iveta Juricová, PhD., Mgr. Ľuboslava Bedriová
Rozsah: 56 strán
Formát: A4

Pozrite si ukážku interaktívnej výučby k titulu Prvouka 2. • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Prvouka 2 určená žiakom 2 ročníka základných škôl je vypracovaná v súlade s iŠVP a plne rešpektuje výkonový a obsahový štandard ISCED1. Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Učivo je rozdelené do 5 základných kapitol (Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a jej skúmanie, Človek a spoločnosť) a niekoľkých podkapitol, ktoré sú farebne odlíšené. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

Prvouka 2 je súčasťou zvýhodneného Balíka pre 2. ročník

Autori: Mgr. Iveta Juricová, PhD., Mgr. Ľuboslava Bedriová
Rozsah: 56 strán
Formát: A4

Pozrite si ukážku interaktívnej výučby k titulu Prvouka 2.Obsah

Nové učivo je zavádzané postupne, systematicky a plynule nadväzuje na poznatky a skúsenosti žiakov. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

Pracovná učebnica hravou formou sprostredkuje deťom poznávanie okolia v časových a priestorových vzťahoch. Úlohy v pracovnej učebnici sú rôznorodé, zamerané na rozvoj všestranných prírodovedných zručností. Podľa zadaní žiaci pozorujú daný predmet, tvoria predpoklady, jednoduché hypotézy, následne merajú, overujú dáta, zovšeobecňujú a tvoria závery.

V záhlaví každej strany sa nachádza výkonový štandard podľa formulácie v iŠVP. 

Pri objednávke pracovnej učebnice Prvouka 2 pre celú triedu získavate interaktívnu výučbu k titulu ZADARMO (s licenciou platnou na 1 rok). Interaktívna výučba je plne kompatibilná s tlačenou verziou pracovnej učebnice Prvouka 2. Nie je potrebné inštalovať.


Aké témy a kreatívne úlohy nájdete v Prvouke 2 od Taktiku?


Obsah

 • Rastliny
 • Životné prejavy rastlín
 • Semená rastlín
 • Rast rastlín
 • Rozširovanie rastlín
 • Získavanie živín z prostredia

 • Živočíchy
 • Mláďatá živočíchov
 • Dĺžka života živočíchov
 • Zdroje potravy
 • Živočíšne spoločenstvá
 • Včelia rodina
 • Mravčia rodina

 • Človek
 • Človek a pohyb
 • Kostra človeka
 • Svaly človeka

 • Neživá príroda a jej skúmanie
 • Pôda a jej zložky
 • Živiny v pôde
 • Rozpustné a nerozpustné látky
 • Človek a spoločnosť 
 • Bezpečnosť na ceste
 • Kalendár
 • Spoznávame Slovensko
 • Krajina
 • Cestujeme
 • Profesie
 • Určovanie časuBonusové materiály

Bonusový materiál:

Prvouka 2 - pracovná učebnica na každých 15ks získavate 1ks Prvouka 2 - pracovná učebnica
Interaktívna prvouka pre 2. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna prvouka pre 2. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!