Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM
Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM
 • 6.40 € 15 ks a viac
 • 7.20 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 7.20 € menej ako 15 ks
 • 6.40 € 15 ks více

Počet kusov

Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM

Skladom - zasielame ihneď!

Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM

Pracovná učebnica v maďarskej jazykovej mutácii pre 2. ročník ZŠ s VJM.

Munkáltató tankönyv az alapiskola 2. évfolyama számára. 

Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Učivo je rozdelené do 5 základných kapitol a niekoľkých podkapitol, ktoré sú farebne odlíšené. V záhlaví každej strany je jasne, stručne a zrozumiteľne zadefinovaný cieľ vyučovacej hodiny. Nové učivo je zavádzané postupne, systematicky a plynule nadväzuje na poznatky a skúsenosti žiakov. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

Obsah pracovnej učebnice Prvouka 2  je v súlade s inovovaným ŠVP a plne rešpektuje výkonový a obsahový štandard ISCED1.

Autori: Mgr. Iveta Juricová, PhD., Mgr. Ľuboslava Bedriová
Rozsah: 56 strán
Formát: A4

 • 6.40 € 15 ks a viac
 • 7.20 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 7.20 € menej ako 15 ks
 • 6.40 € 15 ks více

Počet kusov

Pracovná učebnica v maďarskej jazykovej mutácii pre 2. ročník ZŠ s VJM.

Munkáltató tankönyv az alapiskola 2. évfolyama számára. 

Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Učivo je rozdelené do 5 základných kapitol a niekoľkých podkapitol, ktoré sú farebne odlíšené. V záhlaví každej strany je jasne, stručne a zrozumiteľne zadefinovaný cieľ vyučovacej hodiny. Nové učivo je zavádzané postupne, systematicky a plynule nadväzuje na poznatky a skúsenosti žiakov. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

Obsah pracovnej učebnice Prvouka 2  je v súlade s inovovaným ŠVP a plne rešpektuje výkonový a obsahový štandard ISCED1.

Autori: Mgr. Iveta Juricová, PhD., Mgr. Ľuboslava Bedriová
Rozsah: 56 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovná učebnica hravou formou sprostredkuje deťom poznávanie okolia v časových a priestorových vzťahoch. Úlohy v pracovnej učebnici sú rôznorodé, zamerané na rozvoj všestranných prírodovedných zručností. Podľa zadaní žiaci pozorujú daný predmet, tvoria predpoklady, jednoduché hypotézy, následne merajú, overujú dáta, zovšeobecňujú a tvoria závery.

Pracovná učebnica poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave (najskôr cielene skúmajú realitu a až potom sa vyvodzujú teoretické závery).

Nové učivo je zavádzané postupne, systematicky a plynule nadväzuje na poznatky a skúsenosti žiakov. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

Aké témy a kreatívne úlohy nájdete v Prvouke 2 od Taktiku?


Obsah:

 • Rastliny
 • Živočíchy
 • Človek
 • Neživá príroda a jej skúmanie
 • Človek a spoločnosť

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM na každých 15ks získavate 1ks Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM
Interaktívna prvouka pre 2. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna prvouka pre 2. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!