Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Prírodoveda 3 - pracovná učebnica
Prírodoveda 3 - pracovná učebnica
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Prírodoveda 3 - pracovná učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Prírodoveda 3 - pracovná učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovná učebnica Hravá prírodoveda 3 určená pre žiakov 3 ročníka základných škôl plynule nadväzuje na pracovné učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník ZŠ. Je v súlade s inovovaným ŠVP a tvoria ju 4 tematické celky - Neživá príroda, Človek, Živočíchy, Rastliny a huby. Ponúka žiakom poznatky opierajúce sa o ich doterajšie životné skúsenosti, ktoré využíva ako základňu pre pochopenie preberaného učiva. Zároveň im dáva možnosť obohatenia si doterajších poznatkov a postojov o nové skutočnosti, ktoré im pomôžu utvoriť si celkový obraz o preberanej téme. Na zápätí väčšiny strán sa nachádzajú výkonové štandardy podľa iŠVP. Plnofarebná pracovná učebnica obsahuje množstvo fotografií a ilustrácií, ktoré pomôžu deťom názornou formou priblížiť predmet, jav alebo dej súvisiaci s preberaným učivom.

Pracovná učebnica je súčasťou zvýhodnených balíčkov - Balík pre 3. ročník - dotovaný a Balík pre 3. ročník.

Autori: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová,  Mgr. Lenka Sakařová, Mgr. Pavel Klech
Rozsah: 96 strán
Formát: A4

 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovná učebnica Hravá prírodoveda 3 určená pre žiakov 3 ročníka základných škôl plynule nadväzuje na pracovné učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník ZŠ. Je v súlade s inovovaným ŠVP a tvoria ju 4 tematické celky - Neživá príroda, Človek, Živočíchy, Rastliny a huby. Ponúka žiakom poznatky opierajúce sa o ich doterajšie životné skúsenosti, ktoré využíva ako základňu pre pochopenie preberaného učiva. Zároveň im dáva možnosť obohatenia si doterajších poznatkov a postojov o nové skutočnosti, ktoré im pomôžu utvoriť si celkový obraz o preberanej téme. Na zápätí väčšiny strán sa nachádzajú výkonové štandardy podľa iŠVP. Plnofarebná pracovná učebnica obsahuje množstvo fotografií a ilustrácií, ktoré pomôžu deťom názornou formou priblížiť predmet, jav alebo dej súvisiaci s preberaným učivom.

Pracovná učebnica je súčasťou zvýhodnených balíčkov - Balík pre 3. ročník - dotovaný a Balík pre 3. ročník.

Autori: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová,  Mgr. Lenka Sakařová, Mgr. Pavel Klech
Rozsah: 96 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovná učebnica ponúka deťom množstvo úloh, pri ktorých samé objavujú súvislosti medzi ponúknutými situáciami, premýšľajú nad odpoveďami na dané otázky, hľadajú riešenie nastolených problémových úloh, čo ich ešte viac motivuje k ďalšej činnosti a zároveň im poskytuje dôveru vo vlastné schopnosti. V závere majú možnosť vyskúšať si a overiť získané vedomosti a utvrdiť si tak poznatky vlastnou aktivitou. Rôzne typy úloh sú aj graficky znázornené piktogramami. Označené sú aj úlohy, ktoré podporujú využívanie medzipredmetových vzťahov.


Obsah: 

 • Neživá príroda a skúmanie prírodných javov
 • Človek
 • Živočíchy
 • Rastliny a hubyBonusové materiály

Bonusový materiál:

Prírodoveda 3 - pracovná učebnica na každých 15ks získavate 1ks Prírodoveda 3 - pracovná učebnica
Interaktívny zošit Prírodoveda 3 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Prírodoveda 3 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!