Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí do polnoci 22.5.2024

 na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Precvičovanie počítania pre 8. ročník
Precvičovanie počítania pre 8. ročník
 • 3.70 € 15 ks a viac
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • 3.70 € 15 ks více

Počet kusov

Precvičovanie počítania pre 8. ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Precvičovanie počítania pre 8. ročník

Vycibrite si svoje matematické schopnosti!

Pracovný zošit Precvičovanie počítania 8 ponúka množstvo príkladov na dôkladné osvojenie si a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 8. ročník. Žiaci si v úvode zopakujú učivo z 7. ročníka, precvičia si zložitejšie počtové operácie s celými a desatinnými číslami. Ôsmakov tiež čakajú úlohy s výrazmi, vynímanie pred zátvorku či vyjadrenie neznámej zo vzorca, naučia sa pracovať s grafmi priamej a nepriamej úmernosti, vypočítajú obvod a obsah trojuholníka, lichobežníka, kruhu, ale aj povrch a objem hranola. V závere na nich čakajú aj rôzne úlohy zamerané na pravdepodobnosť. Súčasťou pracovného zošita sú aj dva testy, v ktorých si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a následne sa sami ohodnotiť. Zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním matematiky na 2. stupni ZŠ.

Autorky: Mgr. Gabriela Jakubecová, Mgr. Jaroslava Trembuľaková, Mgr. Lucia Krivdová, Mgr. Dagmar Šišková
Rozsah: 64 strán
Formát: A5
 

 • 3.70 € 15 ks a viac
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • 3.70 € 15 ks více

Počet kusov

Vycibrite si svoje matematické schopnosti!

Pracovný zošit Precvičovanie počítania 8 ponúka množstvo príkladov na dôkladné osvojenie si a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 8. ročník. Žiaci si v úvode zopakujú učivo z 7. ročníka, precvičia si zložitejšie počtové operácie s celými a desatinnými číslami. Ôsmakov tiež čakajú úlohy s výrazmi, vynímanie pred zátvorku či vyjadrenie neznámej zo vzorca, naučia sa pracovať s grafmi priamej a nepriamej úmernosti, vypočítajú obvod a obsah trojuholníka, lichobežníka, kruhu, ale aj povrch a objem hranola. V závere na nich čakajú aj rôzne úlohy zamerané na pravdepodobnosť. Súčasťou pracovného zošita sú aj dva testy, v ktorých si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a následne sa sami ohodnotiť. Zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním matematiky na 2. stupni ZŠ.

Autorky: Mgr. Gabriela Jakubecová, Mgr. Jaroslava Trembuľaková, Mgr. Lucia Krivdová, Mgr. Dagmar Šišková
Rozsah: 64 strán
Formát: A5
 

Obsah

Pracovný zošit Precvičovanie počítania 8 je vhodný rovnako na hodiny matematiky, ako aj na domáce precvičovanie. Úlohy v pracovnom zošite sú rôznorodé a kopírujú učebnú osnovu matematiky pre žiakov 8. ročníka.  Vďaka pestrej skladbe cvičení si siedmaci bez problémov osvoja dané matematické operácie. Publikácia navyše obsahuje aj časť s riešeniami, vďaka ktorej si školáci môžu pohodlne skontrolovať svoje odpovede a opraviť prípadné nesprávne riešenia. Svoje nadobudnuté vedomosti si môžu dokonale overiť prostredníctvom 2 testov, ktoré obsahujú súhrn cvičení z už prebratých kapitol.
Pracovný zošit Precvičovanie počítania 8:

 • môžu žiaci využívať aj v domácom prostredí, keďže na úlohách možno pracovať samostatne,
 • rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách matematiky,
 • je vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí,
 • je pripravený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Obsah:

 • 1. OPAKOVANIE UČIVA 7. ROČNÍKA
  • Zlomky
  • Percentá
  • Pomer
  • Priama a nepriama úmernosť
  • Kombinatorika
 • 2. CELÉ ČÍSLA
  • Celé čísla, číselná os
  • Opačné čísla, absolútna hodnota, porovnávanie celých čísel
  • Počtové operácie s celými číslami
  • Operácie s desatinnými číslami a zlomkami
  • Slovné úlohy na celé a desatinné čísla
 • 3. VÝRAZY
  • Číselné výrazy
  • Výraz s premennou, hodnota výrazu
  • Mnohočleny
  • Zjednodušovanie výrazov
  • Vynímanie pred zátvorku
  • Vyjadrenie neznámej zo vzorca
 • 4. PRAVOUHLÁ SÚRADNICOVÁ SÚSTAVA
  • Pravouhlá súradnicová sústava
  • Graf priamej a nepriamej úmernosti
 • TEST č. 1
 • 5. OBVOD A OBSAH TROJUHOLNÍKA
  • Výšky, ťažnice a stredné priečky v trojuholníku
  • Obvod a obsah trojuholníka a pravidelného n-uholníka
  • Slovné úlohy na obvod a obsah trojuholníka
 • 6. OBVOD A OBSAH ROVNOBEŽNÍKA
  • Vlastnosti rovnobežníka, obvod a obsah
  • Slovné úlohy na obvod a obsah rovnobežníka
 • 7. LICHOBEŽNÍK
  • Vlastnosti lichobežníka, konštrukcia lichobežníka
  • Obvod a obsah lichobežníka, slovné úlohy
 • 8. HRANOL
  • Hranol a sieť hranola
  • Povrch a objem hranola
 • 9. KRUH, KRUŽNICA
  • Kruh, kružnica, tetiva kružnice
  • Vzájomná poloha priamky a kružnice
  • Vzájomná poloha dvoch kružníc
  • Talesova kružnica
  • Kružnica opísaná a vpísaná trojuholníku
  • Obvod a obsah kruhu, dĺžka kružnice
  • Kružnicový oblúk, kruhový výsek
  • Slovné úlohy
 • 10. PRAVDEPODOBNOSŤ
  • Rôzne úlohy zamerané na pravdepodobnosť
 • TEST č. 2


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!