Nezabudnite na darčeky pre deti k MDD so zľavou!

>>  15% ZĽAVA s kódom MDD15  <<

Posledná šanca výhodného nákupu do polnoci 26.5.

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Precvičovanie počítania pre 7. ročník
Precvičovanie počítania pre 7. ročník
 • 3.70 € 15 ks a viac
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • 3.70 € 15 ks více

Počet kusov

Precvičovanie počítania pre 7. ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Precvičovanie počítania pre 7. ročník

Vycibrite si svoje matematické schopnosti!

Pracovný zošit Precvičovanie počítania 7 ponúka množstvo príkladov na dôkladné osvojenie si a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 7. ročník. Žiaci si v úvode zopakujú učivo z 6. ročníka, precvičia si počtové operácie so zlomkami či percentami. Siedmakov tiež čakajú úlohy na výpočet objemu a povrchu kocky či kvádra, naučia sa pracovať s pomerom a mierkou mapy, správne určia priamu a nepriamu úmernosť a utvrdia si svoje vedomosti z kombinatoriky prostredníctvom kontextových úloh. Súčasťou pracovného zošita sú aj dva testy, v ktorých si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a následne sa sami ohodnotiť. Zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním matematiky na 2. stupni ZŠ.

Autorky: Mgr. Gabriela Jakubecová, Mgr. Jaroslava Trembuľaková
Rozsah: 64 strán 
Formát: A5

 • 3.70 € 15 ks a viac
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 3.90 € menej ako 15 ks
 • 3.70 € 15 ks více

Počet kusov

Vycibrite si svoje matematické schopnosti!

Pracovný zošit Precvičovanie počítania 7 ponúka množstvo príkladov na dôkladné osvojenie si a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 7. ročník. Žiaci si v úvode zopakujú učivo z 6. ročníka, precvičia si počtové operácie so zlomkami či percentami. Siedmakov tiež čakajú úlohy na výpočet objemu a povrchu kocky či kvádra, naučia sa pracovať s pomerom a mierkou mapy, správne určia priamu a nepriamu úmernosť a utvrdia si svoje vedomosti z kombinatoriky prostredníctvom kontextových úloh. Súčasťou pracovného zošita sú aj dva testy, v ktorých si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a následne sa sami ohodnotiť. Zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním matematiky na 2. stupni ZŠ.

Autorky: Mgr. Gabriela Jakubecová, Mgr. Jaroslava Trembuľaková
Rozsah: 64 strán 
Formát: A5

Obsah

Pracovný zošit Precvičovanie počítania 7 je vhodný rovnako na hodiny matematiky, ako aj na domáce precvičovanie. Úlohy v pracovnom zošite sú rôznorodé a kopírujú učebnú osnovu matematiky pre žiakov 7. ročníka.  Vďaka pestrej skladbe cvičení si siedmaci bez problémov osvoja dané matematické operácie. Publikácia navyše obsahuje aj časť s riešeniami, vďaka ktorej si školáci môžu pohodlne skontrolovať svoje odpovede a opraviť prípadné nesprávne riešenia. Svoje nadobudnuté vedomosti si môžu dokonale overiť prostredníctvom 2 testov, ktoré obsahujú súhrn cvičení z už prebratých kapitol.

 
Pracovný zošit Precvičovanie počítania 7:

 • môžu žiaci využívať aj v domácom prostredí, keďže na úlohách možno pracovať samostatne,
 • rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách matematiky,
 • je vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí,
 • je pripravený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Obsah:

 • OPAKOVANIE UČIVA 6. ROČNÍKA
  • Deliteľnosť
  • Počtové operácie s desatinnými číslami
  • Slovné úlohy na výpočet obsahu štvorca a obdĺžnika
  • Operácie s uhlami
 • 2. ZLOMKY
  • Celok a jeho časť, pravý a nepravý zlomok
  • Zlomky, desatinné čísla, zmiešané číslo
  • Rozširovanie, krátenie a porovnávanie zlomkov, základný tvar
  • Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie zlomkov
  • Poradie počtových operácií so zlomkami, zložený zlomok
  • Slovné úlohy so zlomkami
 • 3. PERCENTÁ
  • Percentá, výpočet percentovej časti, základu, počtu percent
  • Slovné úlohy na percentá, percentá v diagramoch
  • Jednoduché úrokovanie, promile
 • TEST č. 1
 • 4. KOCKA A KVÁDER
  • Voľné rovnobežné premietanie
  • Sieť kocky a kvádra
  • Nárys, pôdorys, bokorys
  • Povrch kocky a kvádra, premena jednotiek obsahu
  • Objem kocky a kvádra, premena jednotiek objemu
  • Objem a povrch telies zostavených z kociek a kvádrov
 • 5. POMER
  • Pomer graficky
  • Pomer, prevrátený pomer, rozširovanie a krátenie pomeru
  • Zmena čísla, rozdelenie celku v danom pomere
  • Postupný pomer
  • Pomer v slovných úlohách
  • Mierka mapy
 • 6. PRIAMA A NEPRIAMA ÚMERNOSŤ
  • Určovanie úmernosti
  • Výpočet priamej a nepriamej úmernosti pomocou trojčlenky
  • Priama a nepriama úmernosť
  • Zložená trojčlenka
 • 7. KOMBINATORIKA V KONTEXTOVÝCH ÚLOHÁCH
  • Rôzne kontextové úlohy s kombinatorickou motiváciou
 • TEST č. 2


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!