Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá matematika 7 iŠVP - pracovný zošit
Hravá matematika 7 iŠVP - pracovný zošit
 • 6.60 € 15 ks a viac
 • 6.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.90 € menej ako 15 ks
 • 6.60 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá matematika 7 iŠVP - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá matematika 7 iŠVP - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 7 výhodne v rámci Balíka pre 7. ročník A (dotovaný), Balíka pre 7. ročník B (dotovaný) a Balíka pre 7. ročník C (dotovaný).

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Hravá matematika.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Marianna Kasenčáková, Mgr. Vladimír Krajňák, PaedDr. Katarína Poláčiková
Rozsah: 132 strán
Formát: A4

 • 6.60 € 15 ks a viac
 • 6.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.90 € menej ako 15 ks
 • 6.60 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 7 výhodne v rámci Balíka pre 7. ročník A (dotovaný), Balíka pre 7. ročník B (dotovaný) a Balíka pre 7. ročník C (dotovaný).

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Hravá matematika.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Marianna Kasenčáková, Mgr. Vladimír Krajňák, PaedDr. Katarína Poláčiková
Rozsah: 132 strán
Formát: A4

Obsah

Po zopakovaní učiva zo 6. ročníka si žiaci rozšíria vedomosti v kapitole venovanej zlomkom (zápis, matematické operácie so zlomkami, pravý a nepravý zlomok, zložený zlomok atď.). Následne zistia rozdiely medzi percentom a promile. Naučia sa vyrátať veľkosť zľavy z ceny tovaru v obchode či výšku dane zo zárobku z brigády. Veľmi praktickou témou je takisto výpočet úroku, kapitálu, úrokovej miery i úrokovacieho času. To, že kocka je špeciálnym typom kvádra a že pri pohľade na teleso rozlišujeme pôdorys, nárys a bokorys, sa naučia vo 4. kapitole. Okrem obvodu a obsahu už budú vedieť vypočítať aj objem telies. K ďalším praktickým úlohám, ktoré siedmakom osožia v bežnom živote, patria tie, v ktorých sa naučia vyrátať cenu zateplenia bytového domu a vyskúšajú si aj zmeniť peniaze v zmenárni na základe kurzov cudzích mien. Záver pracovného zošita je venovaný úlohám zameraným na kombinatoriku a metódam jej riešenia – vypisovanie možností, stromový diagram, tabuľky, výpočet. Aj tieto vedomosti si precvičia v zaujímavých úlohách - napríklad na základe jedálneho lístka bez problémov vyrátajú, koľko rôznych obedov vedia kuchári pripraviť v reštaurácii, ak jeden obed bude pozostávať z polievky, hlavného jedla a dezertu. 
Obsah:

 • Opakovanie učiva zo 6. ročníka
 • Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla
 • Percentá, promile
 • Kváder a kocka, ich povrch a objem v desat. číslach, premieňanie jednotiek objemu
 • Pomer, priama a nepriama úmernosť
 • KombinatorikaBonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá Matematika 7 iŠVP - učiteľský na každých 15ks získavate 1ks Hravá Matematika 7 iŠVP - učiteľský
Interaktívny zošit Hravá Matematika 7 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 7 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!