Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Pracovné vyučovanie 3
Pracovné vyučovanie 3
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Pracovné vyučovanie 3

Skladom - zasielame ihneď!

Pracovné vyučovanie 3

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Vyrobiť recyklovaný papier, šiť či pripraviť jednoduchý šalát zvládnete hravo s tvorivým Pracovným vyučovaním. Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Žiaci nadobudnú nielen teoretické vedomosti, množstvo úloh je totiž zameraných na praktické zručnosti a prácu s rôznymi materiálmi (papier, textil, plast, kov) a rôznymi technikami. Tým sa rozvíjajú pracovné zručnosti žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalšie životné a spoločenské uplatnenie. Súčasťou učebnice sú aj poznatky o bezpečnosti na ceste, stravovaní a príprave pokrmov, ľudových tradíciách a remeslách. 

Pracovná učebnica Pracovné vyučovanie 3 je súčasťou zvýhodnených balíkov - Balík pre 3. ročník - dotovaný a Balík pre 3. ročník.

Autorky: doc. PeadDr. Mária Vargová, PhD., Mgr. Zuzana Bruchterová
Rozsah: 52 strán
Formát: A4


 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Vyrobiť recyklovaný papier, šiť či pripraviť jednoduchý šalát zvládnete hravo s tvorivým Pracovným vyučovaním. Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Žiaci nadobudnú nielen teoretické vedomosti, množstvo úloh je totiž zameraných na praktické zručnosti a prácu s rôznymi materiálmi (papier, textil, plast, kov) a rôznymi technikami. Tým sa rozvíjajú pracovné zručnosti žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalšie životné a spoločenské uplatnenie. Súčasťou učebnice sú aj poznatky o bezpečnosti na ceste, stravovaní a príprave pokrmov, ľudových tradíciách a remeslách. 

Pracovná učebnica Pracovné vyučovanie 3 je súčasťou zvýhodnených balíkov - Balík pre 3. ročník - dotovaný a Balík pre 3. ročník.

Autorky: doc. PeadDr. Mária Vargová, PhD., Mgr. Zuzana Bruchterová
Rozsah: 52 strán
Formát: A4


Obsah

S tvorivou pracovnou učebnicou si žiaci tretieho ročníka základných škôl kreatívnou a zaujímavou formou osvoja množstvo vedomostí a zručností, ktoré využijú v každodennom živote. Zoznámia sa s rôznymi materiálmi - papierom, kartónom, plastom, textilom a kovom. Cvičebnica zároveň obsahuje aj návody na jednoduché výrobky z týchto materiálov, vďaka čomu žiaci nadobudnú praktické zručnosti. Naučia sa napríklad základný steh, vyrobiť si recyklovaný papier, poskladajú papierové zvieratká technikou origami či jednoduchý vešiak z drôtu. 

Z teoretických vedomostí si osvoja základy dopravnej výchovy, princíp zdvíhacích zariadení, správne skladovanie potravín a stolovanie, zoznámia sa s ľudovými tradíciami a remeslami na Slovensku. Učebnica vhodným spôsobom prepája teoretické poznatky s praktickými činnosťami a vytvára optimálny priestor na rozvoj kreativity a podporu vlastnej sebarealizácie žiakov. 
Aké témy nájdete v našom Pracovnom vyučovaní?


Obsah:

 • Tvorivé využite technických materiálov
 • Základy konštruovania
 • Stravovanie a príprava pokrmov
 • Ľudové tradície a remeslá

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!