Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Nová Hravá fyzika 9 - pracovný zošit
Nová Hravá fyzika 9 - pracovný zošit
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Nová Hravá fyzika 9 - pracovný zošit

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Nová Hravá fyzika 9 - pracovný zošit

N O V Á  EDÍCIA! 

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Staršie vydanie Hravej fyziky si vo výpredajovej cene môžete zakúpiť tu.

Pracovný zošit Hravá fyzika 9 rozvíja kľúčové témy z oblasti fyziky, určené pre 9. ročník základných škôl. Je pripravený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Úlohy podnecujú k logickému mysleniu, k prepájaniu súvislostí a precvičovaniu získaných vedomostí. Napomáhajú rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti prírodných vied. Zaiste atraktívne sú cvičenia zamerané na realizáciu fyzikálnych pokusov, vďaka ktorým žiak na praktických ukážkach pozoruje aplikáciu teoretických poznatkov do praxe. Záver každej kapitoly tvorí súhrnné opakovanie v podobe testovacích úloh. Rozmanité cvičenia podporujú osvojenie a upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh: meranie hodnôt fyzikálnych veličín, premenu jednotiek, čítanie z grafu, správne používanie vzorcov a i. Bonusom sú úlohy s vyššou náročnosťou, rozširujúce úlohy a úlohy na podporu digitálnej kompetencie, ktoré sú označené špeciálnymi piktogramami. Pracovný zošit Hravá fyzika 9 prostredníctvom moderného plnofarebného dizajnu a atraktívnych úloh podporuje záujem žiakov o preberané učivo i o fyziku ako vedu.


Autori: Mgr. Jaroslava Kuchárová, Mgr. Eduard Skonc, RNDr. Monika Szelesová, PaedDr. Gabriela Šestáková, Mgr. Eva Trojčáková, PaedDr. Pavol Vajdečka
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

N O V Á  EDÍCIA! 

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Staršie vydanie Hravej fyziky si vo výpredajovej cene môžete zakúpiť tu.

Pracovný zošit Hravá fyzika 9 rozvíja kľúčové témy z oblasti fyziky, určené pre 9. ročník základných škôl. Je pripravený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Úlohy podnecujú k logickému mysleniu, k prepájaniu súvislostí a precvičovaniu získaných vedomostí. Napomáhajú rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti prírodných vied. Zaiste atraktívne sú cvičenia zamerané na realizáciu fyzikálnych pokusov, vďaka ktorým žiak na praktických ukážkach pozoruje aplikáciu teoretických poznatkov do praxe. Záver každej kapitoly tvorí súhrnné opakovanie v podobe testovacích úloh. Rozmanité cvičenia podporujú osvojenie a upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh: meranie hodnôt fyzikálnych veličín, premenu jednotiek, čítanie z grafu, správne používanie vzorcov a i. Bonusom sú úlohy s vyššou náročnosťou, rozširujúce úlohy a úlohy na podporu digitálnej kompetencie, ktoré sú označené špeciálnymi piktogramami. Pracovný zošit Hravá fyzika 9 prostredníctvom moderného plnofarebného dizajnu a atraktívnych úloh podporuje záujem žiakov o preberané učivo i o fyziku ako vedu.


Autori: Mgr. Jaroslava Kuchárová, Mgr. Eduard Skonc, RNDr. Monika Szelesová, PaedDr. Gabriela Šestáková, Mgr. Eva Trojčáková, PaedDr. Pavol Vajdečka
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


Obsah

Čo sú magnety a aké majú vlastnosti? Aj táto téma čaká deviatakov v úvode Hravej fyziky 9. Spoločne si vyrobia kompas a navrhnú, ako pohybovať plechovkou bez dotyku. Pomocou špendlíkov, kúskov špajle a mosadzného drôtu sa zahrajú na ,,fyzikálnu Popolušku". Zistia, ako si poradiť v prírode, ak so sebou nemajú buzolu ani kompas a chcú zistiť svetové strany. Oboznámia sa s javom elektrizovania telies a vyrobia si vlastné tancujúce postavičky. Dozvedia sa, načo slúži elektrometer a dokonca si zostroja aj jeden vlastný, a to len s použitím drôtu, alobalu, slamky a fľaše s plastovým viečkom. Spoznajú elektrický obvod a jeho časti, ktoré znázorňujú schematické značky. Zistia viac o objave žiarovky, pomenujú jej časti a zdôvodnia, prečo boli klasické žiarovky postupne nahradené žiarivkami. Porozumejú fungovaniu elektrického prúdu, jeho smeru aj meraniu veľkosti. Zoznámia sa s Ohmovým zákonom a dozvedia sa bližšie informácie o vedení elektrického prúdu v tekutinách i plynoch, ako aj o nebezpečenstve používania elektrického sušiča vlasov v kúpeľni. Taktiež spoznajú spôsoby ochrany pred bleskom v prírode. Záverečná kapitola je venovaná využitiu elektrickej energie. Na stránke dodávateľa elektrickej energie zistia sadzbu, do ktorej je zaradená ich domácnosť, ako aj cenu za 1 kWh. Určia, na aké druhy energie sa premieňa elektrická energia v mlynčeku na mäso, kávovare či žehličke. A doma budú zisťovať týždennú spotrebu elektrickej energie sledovaním elektromera.

Obsah:

 • Opakovanie učiva 8. ročníka
 • Magnetické vlastnosti látok
 • Elektrické vlastnosti látok
 • Elektrický obvod
 • Veličiny charakterizujúce elektrický obvod
 • Ohmov zákon
 • Elektrický prúd v tekutinách
 • Elektrická energia a jej využitie
 • Dôležité vzťahy a poznámky


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Nová Hravá fyzika 9 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Nová Hravá fyzika 9 - pracovný zošit
Interaktívna Nová Hravá fyzika pre 9. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Nová Hravá fyzika pre 9. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!