Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Nová Hravá fyzika 7 - pracovný zošit
Nová Hravá fyzika 7 - pracovný zošit
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Nová Hravá fyzika 7 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Nová Hravá fyzika 7 - pracovný zošit

N O V Á  EDÍCIA! 

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravá fyzika 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti fyziky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je pripravený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Úlohy podnecujú k logickému mysleniu, k prepájaniu súvislostí a precvičovaniu získaných vedomostí. Napomáhajú rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti prírodných vied. Zaiste atraktívne sú cvičenia zamerané na realizáciu fyzikálnych pokusov, vďaka ktorým žiak na praktických ukážkach pozoruje aplikáciu teoretických poznatkov do praxe. Záver každej kapitoly tvorí súhrnné opakovanie v podobe testovacích úloh. Rozmanité cvičenia podporujú osvojenie a upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh: meranie hodnôt fyzikálnych veličín, premenu jednotiek, čítanie z grafu, správne používanie vzorcov a i. Bonusom sú úlohy s vyššou náročnosťou, rozširujúce úlohy a úlohy na podporu digitálnej kompetencie, ktoré sú označené špeciálnymi piktogramami. Pracovný zošit Hravá fyzika 7 prostredníctvom moderného plnofarebného dizajnu a atraktívnych úloh podporuje záujem žiakov o preberané učivo i o fyziku ako vedu.


Autori: Mgr. Jaroslava Kuchárová, RNDr. Janka Schreiberová, Mgr. Eduard Skonc, RNDr. Monika Szelesová, Mgr. Eva Trojčáková, PaedDr. Mgr. Pavol Vajdečka
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

N O V Á  EDÍCIA! 

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravá fyzika 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti fyziky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je pripravený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Úlohy podnecujú k logickému mysleniu, k prepájaniu súvislostí a precvičovaniu získaných vedomostí. Napomáhajú rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti prírodných vied. Zaiste atraktívne sú cvičenia zamerané na realizáciu fyzikálnych pokusov, vďaka ktorým žiak na praktických ukážkach pozoruje aplikáciu teoretických poznatkov do praxe. Záver každej kapitoly tvorí súhrnné opakovanie v podobe testovacích úloh. Rozmanité cvičenia podporujú osvojenie a upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh: meranie hodnôt fyzikálnych veličín, premenu jednotiek, čítanie z grafu, správne používanie vzorcov a i. Bonusom sú úlohy s vyššou náročnosťou, rozširujúce úlohy a úlohy na podporu digitálnej kompetencie, ktoré sú označené špeciálnymi piktogramami. Pracovný zošit Hravá fyzika 7 prostredníctvom moderného plnofarebného dizajnu a atraktívnych úloh podporuje záujem žiakov o preberané učivo i o fyziku ako vedu.


Autori: Mgr. Jaroslava Kuchárová, RNDr. Janka Schreiberová, Mgr. Eduard Skonc, RNDr. Monika Szelesová, Mgr. Eva Trojčáková, PaedDr. Mgr. Pavol Vajdečka
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


Obsah

Po zopakovaní učiva zo 6. ročníka sa žiaci naučia merať teplotu. Zoznámia sa s niekoľkými typmi teplomerov aj jednotkami času. Rozoznajú základné spôsoby premeny kvapalín na plyn – vyparovanie a var. Následne si osvoja aj opačný spôsob, t. j. premeny plynu na kvapalinu. Vysvetlia vznik oblakov a pomocou internetu nájdu najdaždivejšie miesto na Zemi. Taktiež navrhnú opatrenia na zníženie tvorby kyslých dažďov. Pracovný zošit prináša aj fyzikálny pohľad na topenie a tuhnutie. Žiaci budú zisťovať teplotu topenia ľadu, železa a zlata. Osvoja si aj spôsoby šírenia tepla a rozhodnú, aké okná najlepšie izolujú izbu. Overia si aj prastarú pravdu, prečo je jasná noc chladnejšia ako noc pri zamračenom počasí. Naučia sa vypočítať teplo a opíšu, prečo je dôležité sledovanie energetickej hodnoty potravín. A zistia, z akých častí sa skladá spaľovací motor. Záver pracovného zošita je venovaný meteorológii. Žiaci o. i. spoznajú prístroje používané na meteorologických staniciach aj rozdiel medzi tlakovou výšou a nížou (aj to, aké počasie prinášajú).

Obsah:

 • Opakovanie učiva 6. ročníka
 • Teplota a čas
 • Premena kvapaliny na plyn
 • Premena plynu na kvapalinu
 • Topenie a tuhnutie
 • Výmena tepla
 • Teplo a využiteľná energia
 • Meteorológia
 • Dôležité vzťahy a poznámky


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Nová Hravá fyzika 7 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Nová Hravá fyzika 7 - pracovný zošit
Interaktívna Nová Hravá fyzika pre 7. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Nová Hravá fyzika pre 7. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!