Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Nová Hravá fyzika 8 - pracovný zošit
Nová Hravá fyzika 8 - pracovný zošit
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Nová Hravá fyzika 8 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Nová Hravá fyzika 8 - pracovný zošit

N O V Á  EDÍCIA! 

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Staršie vydanie Hravej fyziky si vo výpredajovej cene môžete zakúpiť tu.

Pracovný zošit Hravá fyzika 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti fyziky, určené pre 8. ročník základných škôl. Je pripravený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Úlohy podnecujú k logickému mysleniu, k prepájaniu súvislostí a precvičovaniu získaných vedomostí. Napomáhajú rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti prírodných vied. Zaiste atraktívne sú cvičenia zamerané na realizáciu fyzikálnych pokusov, vďaka ktorým žiak na praktických ukážkach pozoruje aplikáciu teoretických poznatkov do praxe. Záver každej kapitoly tvorí súhrnné opakovanie v podobe testovacích úloh. Rozmanité cvičenia podporujú osvojenie a upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh: meranie hodnôt fyzikálnych veličín, premenu jednotiek, čítanie z grafu, správne používanie vzorcov a i. Bonusom sú úlohy s vyššou náročnosťou, rozširujúce úlohy a úlohy na podporu digitálnej kompetencie, ktoré sú označené špeciálnymi piktogramami. Pracovný zošit Hravá fyzika 8 prostredníctvom moderného plnofarebného dizajnu a atraktívnych úloh podporuje záujem žiakov o preberané učivo i o fyziku ako vedu.


Autori: Mgr. Jaroslava Kuchárová, Marta Löfflerová, Mgr. Eduard Skonc, RNDr. Monika Szelesová, PaedDr. Gabriela Šestáková, Mgr. Eva Trojčáková
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

N O V Á  EDÍCIA! 

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Staršie vydanie Hravej fyziky si vo výpredajovej cene môžete zakúpiť tu.

Pracovný zošit Hravá fyzika 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti fyziky, určené pre 8. ročník základných škôl. Je pripravený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Úlohy podnecujú k logickému mysleniu, k prepájaniu súvislostí a precvičovaniu získaných vedomostí. Napomáhajú rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti prírodných vied. Zaiste atraktívne sú cvičenia zamerané na realizáciu fyzikálnych pokusov, vďaka ktorým žiak na praktických ukážkach pozoruje aplikáciu teoretických poznatkov do praxe. Záver každej kapitoly tvorí súhrnné opakovanie v podobe testovacích úloh. Rozmanité cvičenia podporujú osvojenie a upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh: meranie hodnôt fyzikálnych veličín, premenu jednotiek, čítanie z grafu, správne používanie vzorcov a i. Bonusom sú úlohy s vyššou náročnosťou, rozširujúce úlohy a úlohy na podporu digitálnej kompetencie, ktoré sú označené špeciálnymi piktogramami. Pracovný zošit Hravá fyzika 8 prostredníctvom moderného plnofarebného dizajnu a atraktívnych úloh podporuje záujem žiakov o preberané učivo i o fyziku ako vedu.


Autori: Mgr. Jaroslava Kuchárová, Marta Löfflerová, Mgr. Eduard Skonc, RNDr. Monika Szelesová, PaedDr. Gabriela Šestáková, Mgr. Eva Trojčáková
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


Obsah

V Hravej fyzike 8 žiaci preskúmajú vlastnosti, zdroje a rozklad svetla. Naučia sa, aká farba vznikne skladaním zelenej a červenej či modrej a červenej. Zoznámia sa s farebným modelom RGB a CMYK aj dvojicou optických javov – odrazom a lomom svetla. Už budú vedieť, prečo je nápis AMBULANCIA na sanitkách napísaný sprava doľava. Spoznajú dva druhy šošoviek, popíšu hlavné časti oka a vyhľadajú, akú funkciu v oku má rohovka, sklovec či zrenica. Keďže telesá pôsobia na seba silou, žiaci sa dozvedia viac o jej účinkoch, ako aj o gravitačnej sile a hmotnosti telesa. Vypočítajú, akú hmotnosť im zobrazí „pozemská váha“ na Mesiaci a určia približnú polohu ťažiska telies ako vajíčko, prsteň či kengura. Podľa meteorologickej mapy znázorňujúcej atmosférický tlak určia tlak vzduchu nad Slovenskom i Francúzskom. Naučia sa všetko potrebné o pohybe telesa (jeho rýchlosti a dráhe) aj o polohovej a pohybovej energii. Taktiež spoznajú Zákon zachovania mechanickej energie. Záverečné strany patria prírodným energetickým zdrojom (Slnko – slnečné kolektory, energia morského prílivu, geotermálna energia, biomasa).

Obsah:

 • Opakovanie učiva 7. ročníka
 • Skúmanie vlastností svetla
 • Odraz a lom svetla
 • Skúmanie sily
 • Pohyb telesa
 • Práca. Výkon. Energia
 • Energia v prírode
 • Dôležité vzťahy a poznámky

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Nová Hravá fyzika 8 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Nová Hravá fyzika 8 - pracovný zošit
Interaktívna Nová Hravá fyzika pre 8. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Nová Hravá fyzika pre 8. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!