Nezabudnite na darčeky pre deti k MDD so zľavou!

>>  15% ZĽAVA s kódom MDD15  <<

Posledná šanca výhodného nákupu do polnoci 26.5.

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika pre 4. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť
Moja matematika pre 4. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť
 • 7.20 € 15 ks a viac
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 8.50 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 7.20 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika pre 4. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika pre 4. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť

Pracovné zošity Moja matematika 4 (1. časť2. časť a 3. časťsú cielene zamerané na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov vychádzajú z bežného života a vhodne nadväzujú na praktické skúsenosti žiakov. Obsah pracovných zošitov je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Súbor pracovných zošitov je koncipovaný logicky a prehľadne, v nenútenom prepájaní matematických zadaní s kľúčovými informáciami textov, čo podporuje analytické a matematické myslenie žiakov. Obsahujú úlohy pre viaceré špecifické skupiny žiakov a vhodne striedajú typy cvičení, zohľadňujú vek žiakov a ich schopnosť sústrediť sa a samostatne pracovať. Dôraz kladú na budovanie matematickej gramotnosti a rozvoj kognitívnych úrovní podľa Bloomovej taxonómie. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v každom pracovnom zošite. 

Obsah pracovných zošitov je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 68 strán (1. časť) + 64 strán (2. časť) + 52 strán (3. časť)
Formát: A4

 • 7.20 € 15 ks a viac
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 8.50 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 7.20 € 15 ks více

Počet kusov

Pracovné zošity Moja matematika 4 (1. časť2. časť a 3. časťsú cielene zamerané na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov vychádzajú z bežného života a vhodne nadväzujú na praktické skúsenosti žiakov. Obsah pracovných zošitov je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Súbor pracovných zošitov je koncipovaný logicky a prehľadne, v nenútenom prepájaní matematických zadaní s kľúčovými informáciami textov, čo podporuje analytické a matematické myslenie žiakov. Obsahujú úlohy pre viaceré špecifické skupiny žiakov a vhodne striedajú typy cvičení, zohľadňujú vek žiakov a ich schopnosť sústrediť sa a samostatne pracovať. Dôraz kladú na budovanie matematickej gramotnosti a rozvoj kognitívnych úrovní podľa Bloomovej taxonómie. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v každom pracovnom zošite. 

Obsah pracovných zošitov je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 68 strán (1. časť) + 64 strán (2. časť) + 52 strán (3. časť)
Formát: A4

Obsah

Súbor edukačných publikácií zodpovedá vekovým a vývinovým schopnostiam a možnostiam žiakov daného ročníka a súčasným požiadavkám kladeným na edukačné publikácie. Didaktický systém rozvíja všetky základné kompetencie, ktoré by mali žiaci zvládnuť, upevňovať a ďalej rozvíjať v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom. Úlohy ponúkajú možnosti na individuálnu prácu, spoluprácu žiakov, vzájomnú komunikáciu, argumentáciu a umožňujú aj individuálny prístup pre žiakov so ŠVVP. Prínosom sú úlohy zamerané na prepojenie matematiky s reálnym svetom, čo aktivizuje u žiakov zmysluplnosť použitia matematiky v bežnom živote. 

Obsah Moja matematika 1:

 • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom odbore do 10 000 (Pamäťové sčítanie a odčítanie, Písomné sčítanie a odčítanie, Sčítanie a odčítanie pomocou kalkulačky, Sčítanie a odčítanie so zátvorkami, Vlastnosti sčítania, Slovné úlohy, Odhad riešenia, Rovnice, nerovnice; Zopakuj si)
 • Násobenie a delenie prirodzených čísel (Násobenie a delenie 2, 3, 4 a 5)
 • Filipove úlohy

Obsah Moja matematika 2:

 • Násobenie a delenie prirodzených čísel (Násobenie a delenie 6, 7, 8, 9, 10, 100 a 1000, Vlastnosti násobenia, Priama úmernosť, Zlomky, Zopakuj si)
 • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (Pravdivé a nepravdivé tvrdenie, Vytváranie kombinácií, Práca s tabuľkou, Stĺpcový diagram, Slovné úlohy o čase, Nepriamo sformulované úlohy, Úlohy na finančnú gramotnosť, Zopakuj si)
 • Filipove úlohy

Obsah Moja matematika 3:

 • Zopakuj si
 • Jednotky dĺžky
 • Kruh, kružnica
 • Rysujeme kružnice
 • Matematické operácie s úsečkami
 • Rysujeme kolmice
 • Mnohouholník
 • Trojuholník (Konštrukcia trojuholníka a Obvod trojuholníka)
 • Štvorec (Konštrukcia štvorca a Obvod štvorca)
 • Obdĺžnik (Konštrukcia obdĺžnika a Obvod obdĺžnika)
 • Stavby z kociek
 • Zopakuj si
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!