Nezabudnite na darčeky pre deti k MDD so zľavou!

>>  15% ZĽAVA s kódom MDD15  <<

Posledná šanca výhodného nákupu do polnoci 26.5.

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika 4-3.časť
Moja matematika 4-3.časť
 • 2.80 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 2.80 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika 4-3.časť

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika 4-3.časť

Pracovný zošit Moja matematika 4 (3. časť) je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Úvodné strany zošita sú venované opakovaniu. Štvrtaci následne spoznajú jednotky dĺžky. Bližšie sa oboznámia s kruhom, kružnicou, kolmicami, mnohouholníkom, trojuholníkom, štvorcom a obdĺžnikom, ako aj s ich obvodmi. o štvorcovou sieťou aj priestorovými geometrickými útvarmi. Záverečné strany patria stavbám z kociek a opakovaniu.  

Pracovný zošit je koncipovaný logicky a prehľadne, v nenútenom prepájaní matematických zadaní s kľúčovými informáciami textov, čo podporuje analytické a matematické myslenie žiakov. Obsahuje úlohy pre viaceré špecifické skupiny žiakov a vhodne strieda typy cvičení, zohľadňuje vek žiakov a ich schopnosť sústrediť sa a samostatne pracovať. Dôraz kladie na budovanie matematickej gramotnosti a rozvoj kognitívnych úrovní podľa Bloomovej taxonómie. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v každom pracovnom zošite. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 4 - 1. časť a Moja matematika 4 - 2. časť

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 52 strán
Formát: A4

 • 2.80 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 2.80 € 15 ks více

Počet kusov

Pracovný zošit Moja matematika 4 (3. časť) je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Úvodné strany zošita sú venované opakovaniu. Štvrtaci následne spoznajú jednotky dĺžky. Bližšie sa oboznámia s kruhom, kružnicou, kolmicami, mnohouholníkom, trojuholníkom, štvorcom a obdĺžnikom, ako aj s ich obvodmi. o štvorcovou sieťou aj priestorovými geometrickými útvarmi. Záverečné strany patria stavbám z kociek a opakovaniu.  

Pracovný zošit je koncipovaný logicky a prehľadne, v nenútenom prepájaní matematických zadaní s kľúčovými informáciami textov, čo podporuje analytické a matematické myslenie žiakov. Obsahuje úlohy pre viaceré špecifické skupiny žiakov a vhodne strieda typy cvičení, zohľadňuje vek žiakov a ich schopnosť sústrediť sa a samostatne pracovať. Dôraz kladie na budovanie matematickej gramotnosti a rozvoj kognitívnych úrovní podľa Bloomovej taxonómie. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v každom pracovnom zošite. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 4 - 1. časť a Moja matematika 4 - 2. časť

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 52 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit zodpovedá vekovým a vývinovým schopnostiam a možnostiam žiakov daného ročníka a súčasným požiadavkám kladeným na edukačné publikácie. Didaktický systém rozvíja všetky základné kompetencie, ktoré by mali žiaci zvládnuť, upevňovať a ďalej rozvíjať v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom. Úlohy ponúkajú možnosti na individuálnu prácu, spoluprácu žiakov, vzájomnú komunikáciu, argumentáciu a umožňujú aj individuálny prístup pre žiakov so ŠVVP. Prínosom sú úlohy zamerané na prepojenie matematiky s reálnym svetom, čo aktivizuje u žiakov zmysluplnosť použitia matematiky v bežnom živote. 

Obsah:

 • Zopakuj si
 • Jednotky dĺžky
 • Kruh, kružnica
 • Rysujeme kružnice
 • Matematické operácie s úsečkami
 • Rysujeme kolmice
 • Mnohouholník
 • Trojuholník (Konštrukcia trojuholníka a Obvod trojuholníka)
 • Štvorec (Konštrukcia štvorca a Obvod štvorca)
 • Obdĺžnik (Konštrukcia obdĺžnika a Obvod obdĺžnika)
 • Stavby z kociek
 • Zopakuj si
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!