Nezabudnite na darčeky pre deti k MDD so zľavou!

>>  15% ZĽAVA s kódom MDD15  <<

Posledná šanca výhodného nákupu do polnoci 26.5.

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika 4-1.časť
Moja matematika 4-1.časť
 • 2.80 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 2.80 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika 4-1.časť

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika 4-1.časť

Pracovný zošit Moja matematika 4 (1. časť)  je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na prvých stranách si žiaci zopakujú učivo z. 3. ročníka. Nasleduje sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000, vrátane pamätového a písomného sčítania a odčítania, ako aj sčítania a odčítania pomocou kalkulačky a so zátvorkami. Záver kapitoly patrí rovniciam a nerovniciam. Ďalšie kapitoly sú venované násobeniu a deleniu prirodzených čísel - 2, 3, 4 a 5). Záverečné strany patria tzv. Filipovým úlohám. 

Pracovný zošit je koncipovaný logicky a prehľadne, v nenútenom prepájaní matematických zadaní s kľúčovými informáciami textov, čo podporuje analytické a matematické myslenie žiakov. Obsahuje úlohy pre viaceré špecifické skupiny žiakov a vhodne strieda typy cvičení, zohľadňuje vek žiakov a ich schopnosť sústrediť sa a samostatne pracovať. Dôraz kladie na budovanie matematickej gramotnosti a rozvoj kognitívnych úrovní podľa Bloomovej taxonómie. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v každom pracovnom zošite. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 4 - 2. časť a Moja matematika 4 - 3. časť (Geometria)

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 68 strán
Formát: A4

 • 2.80 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 2.80 € 15 ks více

Počet kusov

Pracovný zošit Moja matematika 4 (1. časť)  je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na prvých stranách si žiaci zopakujú učivo z. 3. ročníka. Nasleduje sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000, vrátane pamätového a písomného sčítania a odčítania, ako aj sčítania a odčítania pomocou kalkulačky a so zátvorkami. Záver kapitoly patrí rovniciam a nerovniciam. Ďalšie kapitoly sú venované násobeniu a deleniu prirodzených čísel - 2, 3, 4 a 5). Záverečné strany patria tzv. Filipovým úlohám. 

Pracovný zošit je koncipovaný logicky a prehľadne, v nenútenom prepájaní matematických zadaní s kľúčovými informáciami textov, čo podporuje analytické a matematické myslenie žiakov. Obsahuje úlohy pre viaceré špecifické skupiny žiakov a vhodne strieda typy cvičení, zohľadňuje vek žiakov a ich schopnosť sústrediť sa a samostatne pracovať. Dôraz kladie na budovanie matematickej gramotnosti a rozvoj kognitívnych úrovní podľa Bloomovej taxonómie. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v každom pracovnom zošite. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 4 - 2. časť a Moja matematika 4 - 3. časť (Geometria)

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 68 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit zodpovedá vekovým a vývinovým schopnostiam a možnostiam žiakov daného ročníka a súčasným požiadavkám kladeným na edukačné publikácie. Didaktický systém rozvíja všetky základné kompetencie, ktoré by mali žiaci zvládnuť, upevňovať a ďalej rozvíjať v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom. Úlohy ponúkajú možnosti na individuálnu prácu, spoluprácu žiakov, vzájomnú komunikáciu, argumentáciu a umožňujú aj individuálny prístup pre žiakov so ŠVVP. Prínosom sú úlohy zamerané na prepojenie matematiky s reálnym svetom, čo aktivizuje u žiakov zmysluplnosť použitia matematiky v bežnom živote. 

Obsah:

 • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom odbore do 10 000 (Pamäťové sčítanie a odčítanie, Písomné sčítanie a odčítanie, Sčítanie a odčítanie pomocou kalkulačky, Sčítanie a odčítanie so zátvorkami, Vlastnosti sčítania, Slovné úlohy, Odhad riešenia, Rovnice, nerovnice; Zopakuj si)
 • Násobenie a delenie prirodzených čísel (Násobenie a delenie 2, 3, 4 a 5)
 • Filipove úlohy
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!