Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá slovenčina 7 iŠVP - pracovný zošit
Hravá slovenčina 7 iŠVP - pracovný zošit
 • 5.20 € 15 ks a viac
 • 5.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.50 € menej ako 15 ks
 • 5.20 € 15 ks více

Hravá slovenčina 7 iŠVP - pracovný zošit

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Hravá slovenčina 7 iŠVP - pracovný zošit

Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!
Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit Hravá slovenčina 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Objednajte si pracovný zošit Hravá slovenčina 7 výhodne v Balíku pre 7. ročník C (dotovaný), ako aj v Balíku Hravá slovenčina 7 + Hravá literatúra 7.

Autori: Mgr. Mária Andrejčáková, Mgr. Mária Civáňová, Mgr. Katarína Kirinovičová, Mgr. Lucia Žigová, Mgr. Beáta Gajdošová
Rozsah: 64 strán
Formát: A4 • 5.20 € 15 ks a viac
 • 5.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.50 € menej ako 15 ks
 • 5.20 € 15 ks více

Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!
Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit Hravá slovenčina 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Objednajte si pracovný zošit Hravá slovenčina 7 výhodne v Balíku pre 7. ročník C (dotovaný), ako aj v Balíku Hravá slovenčina 7 + Hravá literatúra 7.

Autori: Mgr. Mária Andrejčáková, Mgr. Mária Civáňová, Mgr. Katarína Kirinovičová, Mgr. Lucia Žigová, Mgr. Beáta Gajdošová
Rozsah: 64 strán
Formát: A4Obsah

V úvode Hravej slovenčiny 7 si žiaci zopakujú učivo zo 6. ročníka. V ďalších témach si rozšíria svoje znalosti rôznych typov komunikácie - dozvedia sa viac o asertívnom správaní a argumentácii, ktorú si overia pri diskusii so spolužiakmi na aktuálne témy (mediálna výchova, masmédiá, sociálne siete), spoznajú rôzne typy rečníkov i úlohu mimiky a gest pri umeleckom i neumeleckom prednese. V tomto školskom roku čaká siedmakov aj hra so slovami - zistia, že súčasťou našej komunikácie je slang i nespisovné slová,  ale aj zastarané slová i neologizmy. Oboznámia sa s úlohou skratiek v písomnej komunikácii, dokonca vymyslia vlastné iniciálové skratky aj básničku vytvorenú iba skratkami. V kapitole Slovné druhy si zopakujú a doplnia učivo o podstatných menách, prídavných menách, číslovkách, spojkách a slovesách. V téme Skladba si pripomenú si učivo o jednoduchej vete, jej typy a melódie a spoznajú rozdiel medzi holou a rozvitou vetou. V záverečnej kapitole so spolužiakmi naplánujú spoločný projekt so všetkými jeho náležitosťami (časový harmonogram, spôsob prezentácie) a pripravia o ňom aj tlačovú správuJednotlivé úlohy sú rozlične štylizované – v Hravej slovenčine nájdeme úlohy na  dopĺňanie slov, tvorenie vlastných slohov, označenie správnej možnosti a ďalšie. Rozmanitosť cvičení motivuje žiaka k záujmu o rodný jazyk, zároveň ho cibria v práci s textom a jeho porozumením.
Obsah:

 • Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka
 • Komunikačné situácie
 • Komunikácia v spoločnosti
 • Slovné druhy
 • Skladba
 • Projekt
 • Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka
 


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá slovenčina 7 iŠVP - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Hravá slovenčina 7 iŠVP - pracovný zošit
Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 7 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 7 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!