Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Precvičovanie pravopisu pre 7. ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Precvičovanie pravopisu pre 7. ročník

Edícia precvičovacích pracovných zošitov je určená všetkým žiakom jednotlivých ročníkov na 2. stupni ZŠ, ktorí majú záujem o dôkladnejšie precvičovanie vybraných pravopisných úloh zo slovenského jazyka. Celá edícia pre 2. stupeň svojím spracovaním nadväzuje na súbor precvičovacích zošitov z 1. stupňa ZŠ. Zošity sú vhodné aj na samostatnú prípravu – nájdete v nich správne riešenia všetkých úloh.

Autori: Mgr. Lenka Fiľová, Mgr. Zuzana Halgašová, Mgr. Alexandra Melichová

Počet strán: 56 formát A5

 • 1.90 € viac ako 15 ks
 • 2.30 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 2.30 € menej ako 15 ks
 • 1.90 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Žiaci si prostredníctvom precvičovania upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav.

Obsah:

 • Opakovanie učiva 6. ročníka
  • Vzory podstatných a prídavných mien
  • Určovanie slovných druhov
  • Tvary zámen a ich pády
  • Podmet a prísudok vo vete
 • Pravopis slov cudzieho pôvodu
 • Podstatné mená
  • Podstatné mená vo vete
  • Pravopis ohýbacích prípon
  • Vzory podstatných mien
 • Pomnožné podstatné mená
  • Pomnožné podstatné mená vo vete
  • Vzory a rod pomnožných podstatných mien
  • Skloňovanie pomnožných podstatných mien
 • Prídavné mená
  • Ohýbacie prípony prídavných mien
  • Vzory a rod prídavných mien
  • Uplatňovanie rytmického zákona
  • Tvorenie prídavných mien
 • Číslovky
  • Pravopis základných, radových a násobných čísloviek
  • Druhy čísloviek
  • Číslovky vo vetách
 • Slovesá
  • Gramatické kategórie slovies
  • Slovesný vid
 • Spojky
  • Spojky vo vetách
  • Písanie čiarky vo vetách pri niektorých spojkách
 • Jednočlenné a dvojčlenné vety
 • Riešenia
Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie