Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Literatúra v pohode 7
Balík Literatúra v pohode 7
  • 12.80 € 5 ks a viac
  • 14.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 14.30 € menej ako 5 ks
  • 12.80 € 5 ks více

Balík Literatúra v pohode 7

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Balík Literatúra v pohode 7

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Balík Literatúra v pohode 7 tvorí učebnica a pracovný zošit, ktoré atraktívnou formou približujú siedmakom krásu a význam literatúry.

Učebnica Literatúra v pohode 7  je atraktívnou mozaikou literatúry od romantickej poézie, cez súčasných básnikov, populárnu pieseň a tituly dobrodružnej, detektívnej či fantasy literatúry. Každá téma obsahuje okrem základných teoretických poznatkov a zaujímavých ukážok i pestrú skladbu tvorivých úloh na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností (reprodukuj - vyhľadaj - zamysli sa) a množstvo spoločensko-historických zaujímavostí. 

Pracovný zošit Literatúra v pohode 7 tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich zaujímavostí. Úlohy zahrnuté v pracovnom zošite sú rôznorodé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk.  

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Literatúra v pohode. 

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková
Rozsah: 106 strán (učebnica) + 84 strán (pracovný zošit)
Formát: A4

  • 12.80 € 5 ks a viac
  • 14.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 14.30 € menej ako 5 ks
  • 12.80 € 5 ks více

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Balík Literatúra v pohode 7 tvorí učebnica a pracovný zošit, ktoré atraktívnou formou približujú siedmakom krásu a význam literatúry.

Učebnica Literatúra v pohode 7  je atraktívnou mozaikou literatúry od romantickej poézie, cez súčasných básnikov, populárnu pieseň a tituly dobrodružnej, detektívnej či fantasy literatúry. Každá téma obsahuje okrem základných teoretických poznatkov a zaujímavých ukážok i pestrú skladbu tvorivých úloh na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností (reprodukuj - vyhľadaj - zamysli sa) a množstvo spoločensko-historických zaujímavostí. 

Pracovný zošit Literatúra v pohode 7 tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich zaujímavostí. Úlohy zahrnuté v pracovnom zošite sú rôznorodé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk.  

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Literatúra v pohode. 

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková
Rozsah: 106 strán (učebnica) + 84 strán (pracovný zošit)
Formát: A4

Obsah

V úvode učebnice Literatúra v pohode 7 nájdeme súhrnné opakovanie poznatkov z nižších ročníkov formou testových otázok. Ďalšie kapitoly sú venované historickému prierezu poézie od romantického obdobia po súčasnosť – siedmaci zistia, kto bol Detvan či Likavský väzeň, spoznajú Hviezdoslavov Čierny rok, Válekovu Jesennú lásku i „Heviho“ slovné hračky. V kapitole venovanej piesňam sa siedmaci naučia, že ich zmyslom nie je len potešiť ucho, ale aj rozpovedať silný osobný príbeh či opísať spoločenskú situáciu. V ďalšej časti učebnice sa prenesieme do sveta prózy - siedmaci spoznajú najznámejších poviedkarov "z domova i zo sveta" – Martina Kukučína, Jozefa Gregora-Tajovského, Veroniku Šikulovú či Williama Saroyana. V príbehoch Julesa Verna, Jacka Londona či Karla Maya navštívia svet budúcnosti, nekonečné prérie a pocítia na vlastnej koži silu drsnej prírody. Viete, že aj svetoznámy Tarzan vznikol podľa knižnej predlohy? V Literatúre v pohode 7 zistíte, kto je "otcom" tejto legendárnej postavy. Milovníkov fantasy potešia Zlodej bleskov Percy Jackson či Harry Potter osobne! Kapitoly Literatúry v pohode 7 tvorí stručné faktografické okienko na úvod, literárna ukážka, prehľad nových pojmov literárnej teórie i pojmy na zopakovanie a zaujímavé otázky podporujúce koncepčné myslenie a čítanie s porozumením (Nájdite v texte indície, že hlavnou postavou bol Jánošík...Porovnajte spracovanie myšlienky u obidvoch autorov...Posúďte, či bolo správanie starého otca správne.).
V úvode pracovného zošita Literatúra v pohode 7 sa vrátime k opakovaniu pojmov, s ktorými sa žiaci stretli v nižších ročníkoch, vo forme testových úloh a rozsiahlej doplňovačky. Nasledujúce kapitoly sú venované doplnkovým úlohám k ukážkam, ktoré nájdete v učebnici Literatúra v pohode 7 – od Detvana, cez Malých hrdinov veľkých kníh, westernovú či dobrodružnú literatúru až po Harryho Pottera. Pre siedmakov sú pripravené rôzne typy zadaní, od krátkych úloh na dopĺňanie či označenie správnej možnosti (pomenuj rým, označ schému verša, pomenuj umelecké prostriedky, vypíš zastarané slová...) cez úlohy, v ktorých formulujú vlastné odpovede (vyjadri hlavnú myšlienku ukážky, vysvetli slovné spojenie, povedz, prečo sa ti báseň páči/ nepáči...), až po kreatívne zadania vyžadujúce dávku tvorivosti a fantázie :)  (pretransformuj báseň na komiks, napíš krátku úvahu, pokús sa o preklad ukážky v angličtine a porovnaj s oficiálnym prekladom...). Za každou podkapitolou je zaradená opakovacia lekcia tvorená ukážkou a súhrnnými úlohami, ktoré skutočne preveria schopnosť siedmakov pracovať s textom (zoraď – označ – doplň – nahraď výraz – vysvetli). Logickú orientáciu v texte dokonale preverí opakovacia lekcia k detektívnej literatúre, v ktorej budú žiaci identifikovať páchateľa zločinu alebo jeho postup. V závere pracovného zošita je zaradený vyše 5 stranový test na preverenie všetkých poznatkov zo siedmeho ročníka.Spoznajte všetky benefity Balíka Literatúra v pohode 7: 


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Literatúra v pohode 7 na každých 15ks získavate 1ks Balík Literatúra v pohode 7
Interaktívna Literatúra v pohode pre 7. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Literatúra v pohode pre 7. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!