Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Chémia v súvislostiach 8 - učebnica
Chémia v súvislostiach 8 - učebnica
 • 8.00 € 15 ks a viac
 • 9.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 9.50 € menej ako 15 ks
 • 8.00 € 15 ks více

Počet kusov

Chémia v súvislostiach 8 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Chémia v súvislostiach 8 - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Chémia v súvislostiach 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 8. ročník základných škôl a terciu GOŠ. 

Ôsmaci sa podrobnejšie pozrú na hmotu a látky okolo nich a detailnejšie sa zamerajú na jednoduchú otázku – Prečo? Prečo niektoré prvky medzi sebou reagujú a iné nie? Prečo majú zlúčeniny práve také vlastnosti, aké pri nich môžeme pozorovať? Žiaci preniknú hlbšie do štruktúry atómu a podrobnejšie sa zoznámia s usporiadaním prvkov v periodickej tabuľke prvkov. Taktiež sa naučia základné pravidlá tvorby názvov a vzorcov niektorých anorganických zlúčenín, ako aj rozlišovanie jednotlivých typov chemických väzieb. Zároveň budú pozorovať, ako typ chemickej väzby ovplyvňuje vlastnosti látok. 

V každej kapitole je uvedený vhodný demonštračný pokus, ktorý pomôže žiakom pochopiť vlastnosti látok a preberané učivo. Benefitom sú infoboxy, v ktorých ôsmaci nájdu veľa užitočných informácií o najmodernejších materiáloch, medzipredmetových vzťahoch či slovenských vedeckých pracoviskách a chemických továrňach. Okrem základného učiva disponuje učebnica aj rozširujúcim učivom zameraných na zaujímavosti. Žiaci sa o. i. dozvedia, ako je chémia prepojená s fyzikou, biológiou či inými vedami ako geografia či dejepis. 

Autori: Mgr. Katarína Čikošová, RNDr. Janka Padová, Mgr. Romana Pánisová, PaedDr. Mgr. Stanislav Uhrin, PhD., Mgr. Zuzana Urban-Válentová
Autor čítanky: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Formát: A4
Rozsah: 108 strán


 • 8.00 € 15 ks a viac
 • 9.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 9.50 € menej ako 15 ks
 • 8.00 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Chémia v súvislostiach 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 8. ročník základných škôl a terciu GOŠ. 

Ôsmaci sa podrobnejšie pozrú na hmotu a látky okolo nich a detailnejšie sa zamerajú na jednoduchú otázku – Prečo? Prečo niektoré prvky medzi sebou reagujú a iné nie? Prečo majú zlúčeniny práve také vlastnosti, aké pri nich môžeme pozorovať? Žiaci preniknú hlbšie do štruktúry atómu a podrobnejšie sa zoznámia s usporiadaním prvkov v periodickej tabuľke prvkov. Taktiež sa naučia základné pravidlá tvorby názvov a vzorcov niektorých anorganických zlúčenín, ako aj rozlišovanie jednotlivých typov chemických väzieb. Zároveň budú pozorovať, ako typ chemickej väzby ovplyvňuje vlastnosti látok. 

V každej kapitole je uvedený vhodný demonštračný pokus, ktorý pomôže žiakom pochopiť vlastnosti látok a preberané učivo. Benefitom sú infoboxy, v ktorých ôsmaci nájdu veľa užitočných informácií o najmodernejších materiáloch, medzipredmetových vzťahoch či slovenských vedeckých pracoviskách a chemických továrňach. Okrem základného učiva disponuje učebnica aj rozširujúcim učivom zameraných na zaujímavosti. Žiaci sa o. i. dozvedia, ako je chémia prepojená s fyzikou, biológiou či inými vedami ako geografia či dejepis. 

Autori: Mgr. Katarína Čikošová, RNDr. Janka Padová, Mgr. Romana Pánisová, PaedDr. Mgr. Stanislav Uhrin, PhD., Mgr. Zuzana Urban-Válentová
Autor čítanky: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Formát: A4
Rozsah: 108 strán


Obsah
Obsah

 Učebnica je prehľadne rozdelená do ôsmich kapitol. V úvode budú žiaci skúmať atóm, chemické prvky, molekuly a rozdiely medzi kovalentnou, iónovou a kovovou väzbou. Následne spoznajú vlastnosti prvkov (kovy, polokovy, nekovy, železo, plyny, vodík, kyslík a i.). Naučia sa, čo sú halogenidy a oxidy, kyseliny, hydroxidy a soli. Záverečné strany patria chemickým rovniciam. Na konci učebnice sa nachádza chemická čítanka aj laboratórne práce. Súčasťou príloh je slovníček pojmov a užitočné odkazy na zaujímavé internetové zdroje. 

Benefity:

 • prehľadné členenie kapitol umožňuje rýchlu orientáciu v texte a uľahčuje učenie
 • základné učivo je doplnené rozširujúci učivom 
 • súčasťou každej kapitoly je krátke zhrnutie najdôležitejších informácií či úlohy a otázky na zopakovanie
 • na konci každého tematického celku sa nachádza zhrnutie učiva, test na overenie vedomostí, ako aj rozširujúce učivo a didaktické hry prehlbujúce záujem žiakov o predmet

Obsah:

 • Zloženie látok
 • Vlastnosti prvkov
 • Halogenidy a oxidy
 • Kyseliny, hydroxidy a soli
 • Chemické rovnice
 • Chemická čítanka
 • Laboratórne práce
 • Prílohy – Slovníček pojmov, Zhrnutie na záver, Užitočné linky
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!