S TAKTIKom na dovolenku 2024

>> 15% ZĽAVY s kódom LETO15  <<

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Chémia v súvislostiach 7
Balík Chémia v súvislostiach 7
  • 11.90 € 5 ks a viac
  • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 13.70 € menej ako 5 ks
  • 11.90 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Chémia v súvislostiach 7

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Chémia v súvislostiach 7

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica a pracovný zošit Chémia v súvislostiach 7 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom umožnili nielen osvojiť si nové vedomosti, ale prostredníctvom objavovania, bádania, pozorovania javov a skúmania rozvinuli v žiakoch základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvorili pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta.

Žiaci sa naučia pozorovať vlastnosti chemických látok, ktoré sa používajú v bežnom živote či v chemickom laboratóriu. Budú merať, vykonávať experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické aj teoretické problémy.


  • 11.90 € 5 ks a viac
  • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 13.70 € menej ako 5 ks
  • 11.90 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica a pracovný zošit Chémia v súvislostiach 7 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom umožnili nielen osvojiť si nové vedomosti, ale prostredníctvom objavovania, bádania, pozorovania javov a skúmania rozvinuli v žiakoch základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvorili pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta.

Žiaci sa naučia pozorovať vlastnosti chemických látok, ktoré sa používajú v bežnom živote či v chemickom laboratóriu. Budú merať, vykonávať experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické aj teoretické problémy.


Obsah

Učebnica Chémia v súvislostiach 7 je rozdelená do 8 kapitol, zameraných na prezentáciu a osvojenie nového učiva a 1 kapitoly venovanej laboratórnym prácam. Prílohy zahŕňajú praktické informácie o medzinárodnej klasifikácii a označovaní chemikálií, slovníček pojmov aj pútavé a zábavné hry pre žiakov. Prehľadné členenie kapitol umožňuje rýchlu orientáciu v texte a uľahčuje učenie. Súčasťou každej kapitoly je krátke zhrnutie najdôležitejších informácií, úlohy a otázky na zopakovanie či rozširujúce učivo a medzipredmetové vzťahy v krátkych infoboxoch. Na konci každého tematického celku nájdu žiaci a učitelia zhrnutie učiva, test na overenie vedomostí, ako aj rozširujúce učivo a didaktické hry, ktoré prehlbujú záujem žiakov o predmet. Žiaci sa pomocou učebnice už v siedmom ročníku môžu zoznámiť s periodickou tabuľkou prvkov a prostredníctvom galérie prvkov spoznať najbežnejšie chemické prvky, čo im umožní lepšie zvládnuť učivo v ôsmom ročníku.Obsah pracovného zošita Chémia v súvislostiach 7 nadväzuje na obsah učebnice a je zostavený tak, že prevyšuje vzdelávací štandard učiva 7. ročníka (periodický zákon, štruktúra atómu, spracovanie ropy), čo z pohľadu žiaka môže byť výhodou. Jednotlivé témy sú spracované tak, aby sa jednoduchšie úlohy vhodne striedali s náročnejšími úlohami, prípadne sa jednoduchšia úloha stáva časťou zložitejšieho celku. Toto smerovanie úloh ku kritickému mysleniu žiaka je veľmi pozitívne, je však aj náročnejšie, a preto niektoré úlohy sú vhodné na riešenie formou spolupráce v skupine žiakov alebo s učiteľom. Táto forma práce s úlohami predstavuje ďalšiu formu vzdelávania, ktorá je v súčasnosti žiadaná a podporovaná (spolupráca v skupine, riešenie problémových úloh). Niektoré úlohy - cena vody, odpadu, dôležité telefónne čísla pri požiaroch - vedú k úzkemu prepojeniu s bežným životom žiaka.Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!